Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster [>Update 30/08<] chapter 80

truyện tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster
SƠ LƯỢC

Một thanh niên gangster được hội anh em xin tí tiết, muốn giúp hoá kiếp sớm. Ai ngờ anh chưa ngỏm hẳn mà được cơ hội làm lại cuộc đời.

 

Tác giả: SaYeol - YeRang

Thể loại: Action Manhwa School Life Seinen

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 236302 Theo dõi: 442

Update: 18/10/2021 15:55TỔNG HỢP (81 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster Chapter 81 01/09/2021 00:49

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 80 30/08/2021 17:41

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 79 30/08/2021 08:01

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 78 26/08/2021 23:13

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 77 19/08/2021 00:57

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 76 18/08/2021 00:42

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 75 17/08/2021 02:59

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 74 14/08/2021 12:57

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 73 10/08/2021 08:32

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 72 10/08/2021 08:32

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 71 01/08/2021 06:09

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 70 31/07/2021 08:58

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 69 28/07/2021 22:53

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 68 28/07/2021 11:10

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 67 25/07/2021 14:37

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 66 25/07/2021 14:37

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 65 23/07/2021 00:39

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 64 21/07/2021 22:36

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 63 21/07/2021 10:48

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 62 21/07/2021 03:17

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 61 20/07/2021 10:15

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 60 19/07/2021 17:42

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 59 19/07/2021 11:09

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 58 19/07/2021 05:22

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 57 17/07/2021 09:43

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 56 16/07/2021 19:07

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 55 16/07/2021 09:59

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 54 15/07/2021 11:09

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 53 15/07/2021 11:08

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 52 15/07/2021 11:08

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 51 13/07/2021 12:11

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 50 12/07/2021 23:55

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 49 12/07/2021 23:54

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 48 11/07/2021 21:39

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 47 29/06/2021 16:46

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 46 27/06/2021 18:41

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 45 23/06/2021 00:20

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 44 21/06/2021 23:57

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 43 20/06/2021 22:22

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 42 16/06/2021 22:28

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 41 15/06/2021 07:39

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 40 12/06/2021 05:14

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 39 08/06/2021 23:35

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 38 08/06/2021 13:43

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 37 07/06/2021 11:19

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 36 07/06/2021 09:12

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 35 05/06/2021 22:50

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 34 26/05/2021 01:50

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 33 22/05/2021 07:19

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 32 20/05/2021 11:25

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 31 17/05/2021 23:19

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 30 16/05/2021 14:38

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 29 11/05/2021 15:47

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 28 11/05/2021 07:54

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 27 09/05/2021 09:25

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 26 02/05/2021 19:57

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 25 30/04/2021 01:17

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 24 29/04/2021 11:31

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 23 27/04/2021 03:04

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 22 26/04/2021 22:08

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 21 23/04/2021 18:21

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 20 23/04/2021 08:31

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 19 22/04/2021 09:30

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 18 20/04/2021 00:03

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 17 09/04/2021 22:01

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 16 07/04/2021 07:34

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 15 07/04/2021 07:34

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 14 07/04/2021 07:34

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 13 07/04/2021 07:34

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 12 29/03/2021 10:20

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 11 13/03/2021 05:08

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 10 09/03/2021 21:37

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 9 09/03/2021 21:37

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 8 09/03/2021 21:37

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 7 09/06/2021 11:25

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 6 07/03/2021 13:19

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 5 03/02/2021 23:43

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 4 02/02/2021 16:05

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 3 01/02/2021 17:41

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 2 01/02/2021 17:40

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster chapter 1 01/02/2021 17:40

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...