LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM [>Update 18/09<] chapter 84.2

truyện tranh LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM
SƠ LƯỢC
Thế giới của một bộ tộc nguyên thủy bí ẩn mà, Sera, một nhân viên văn phòng bình thường, đặt chân đến.
Một gã quái thú không rõ danh tính đã cứu cô khỏi sự đe dọa của bộ tộc nguyên thủy.
Sau đó không bao lâu, cơ thể của Sera xuất hiện một loại năng lực kì lạ… Vận mệnh thực sự của cô gái đó là…?

Thể loại: Manhua Shoujo Ngôn Tình

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Lại Duy Khiêm

Số lượt xem: 74110 Theo dõi: 51

Update: 07/08/2022 19:26TỔNG HỢP (117 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 84.2 18/09/2023 23:54

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 84.1 18/09/2023 23:54

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 83.2 17/09/2023 22:07

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 83.1 17/09/2023 22:07

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 82.2 17/09/2023 22:06

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 82.1 17/09/2023 22:06

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 81.2 17/09/2023 22:05

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 81.1 17/09/2023 22:05

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 80.2 17/09/2023 22:04

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 80.1 17/09/2023 22:03

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 79.2 07/08/2022 19:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 79.1 05/08/2022 19:24

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 78.2 01/08/2022 17:09

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 78.1 01/08/2022 17:09

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 77.2 01/08/2022 17:09

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 77.1 01/08/2022 17:09

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 76.2 15/07/2022 14:33

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 76.1 15/07/2022 14:32

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 75.2 08/07/2022 10:01

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 74.2 01/07/2022 20:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 74.1 01/07/2022 20:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 72.2 20/06/2022 15:59

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 71.2 19/06/2022 19:09

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 70.2 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 70.1 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 69.2 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 69.1 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 68.2 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 68.1 04/06/2022 11:36

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 67.5 14/05/2022 01:04

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 67 14/05/2022 01:04

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 66.5 14/05/2022 01:04

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 66 14/05/2022 01:04

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 65.2 05/05/2022 07:59

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 64.5 20/04/2022 09:51

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 64 20/04/2022 09:51

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 63.3 13/04/2022 08:52

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 63.2 13/04/2022 08:51

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 63.1 13/04/2022 08:51

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 63 13/04/2022 08:51

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 62.2 09/02/2022 08:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 62.1 09/02/2022 08:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 61 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 60 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 59 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 58 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 57 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 56 06/01/2022 18:30

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 55 06/01/2022 18:29

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 54 06/01/2022 18:29

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 53 06/01/2022 18:29

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 52.3 06/01/2022 18:29

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 52.2 06/01/2022 18:29

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 52.1 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 51.3 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 51.2 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 51.1 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 50.3 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 50.2 06/01/2022 18:28

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 50.1 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 49.3 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 49.2 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 49.1 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 48.3 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 48.2 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 48.1 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 47.3 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 47.2 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 47.1 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 46.3 06/01/2022 18:27

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 46.2 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 46.1 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 45.3 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 45.2 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 45.1 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 44 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 43 06/01/2022 18:26

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 42 06/01/2022 18:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 41 06/01/2022 18:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 40 06/01/2022 18:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 39 06/01/2022 18:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 38 06/01/2022 18:25

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 37 06/01/2022 18:24

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 36 06/01/2022 18:24

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 35 06/01/2022 18:24

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 34 02/09/2021 12:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 33 20/08/2021 17:00

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 32 11/05/2021 15:13

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 31 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 30 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 29 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 28 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 27 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 26 04/05/2021 06:50

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 25 02/05/2021 16:45

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 24 15/03/2021 04:24

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 23 11/03/2021 11:23

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 22 11/03/2021 11:23

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 21 11/03/2021 11:23

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 20 11/03/2021 11:22

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 19 11/03/2021 11:22

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 18 11/03/2021 11:22

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 17 11/03/2021 11:22

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 16 11/03/2021 11:22

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 15 27/02/2021 09:01

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 13 27/02/2021 09:01

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 11 08/02/2021 19:58

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 10 08/02/2021 19:58

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 9 08/02/2021 19:58

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 8 08/02/2021 19:58

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 6 08/02/2021 19:58

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 5 08/02/2021 16:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 4 08/02/2021 16:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 3 08/02/2021 16:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 2 08/02/2021 16:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 1 08/02/2021 16:21

LÃNH ĐỊA CỦA TOTEM chapter 0 - giới thiệu 08/02/2021 16:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình