Lạn Kha Kỳ Duyên [>Update 21/05<] chương 141

truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
SƠ LƯỢC

Đang hot bên tung của :v xem là biết Lạn Kha Kỳ Duyên là bộ tiên hiệp vô cùng thích hợp với những độc giả yêu thích cái thiện, đặc biệt có tác dụng chữa trị tâm hồn của những độc giả vừa tu ma xong Chuyện xưa kể rằng, có chàng tiều phu đốn củi trên núi Lạn Kha, tình cờ nhìn thấy hai ông lão đang đánh cờ. Chàng say mê đứng xem cả buổi trời, đến khi được một ông lão nhắc nhở chàng mới quay trở về làng. Thế nhưng cảnh còn người mất, hoá ra chỉ xem cờ một lúc đã mất sáu mươi năm… Đây chính là sự tích về bàn cờ Lạn Kha.

Tên khác: Lạn Nha Kỳ Duyên

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 655320 Theo dõi: 861

Update: 21/05/2022 07:53TỔNG HỢP (142 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 141 21/05/2022 07:53

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 140 20/05/2022 05:32

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 139 20/05/2022 05:32

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 138 11/05/2022 11:42

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 137 07/05/2022 10:22

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 136 05/05/2022 09:04

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 135 30/04/2022 13:46

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 134 28/04/2022 16:23

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 133 24/04/2022 16:42

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 132 20/04/2022 22:32

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 131 16/04/2022 18:53

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 130 13/04/2022 09:24

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 129 09/04/2022 08:49

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 128 06/04/2022 10:13

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 127 02/04/2022 13:34

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 126 30/03/2022 10:20

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 125 27/03/2022 00:04

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 124 23/03/2022 11:49

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 123 19/03/2022 22:22

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 122 16/03/2022 09:36

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 121 13/03/2022 13:08

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 120 09/03/2022 08:48

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 119 05/03/2022 00:29

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 118 02/03/2022 11:42

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 117 26/02/2022 11:05

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 116 23/02/2022 09:04

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 115 19/02/2022 08:25

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 114 16/02/2022 12:57

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 113 12/02/2022 11:57

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 112 09/02/2022 13:08

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 111 05/02/2022 09:42

Lạn Kha Kỳ Duyên chương 110 04/02/2022 14:15

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 109 03/02/2022 09:17

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 108 02/02/2022 11:38

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 107 29/01/2022 11:53

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 106 26/01/2022 10:34

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 105 22/01/2022 08:26

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 104 19/01/2022 10:47

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 103 15/01/2022 18:52

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 102 08/01/2022 09:26

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 101 01/01/2022 14:04

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 100 25/12/2021 13:19

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 99 18/12/2021 21:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 98 11/12/2021 10:38

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 97 04/12/2021 10:19

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 96 27/11/2021 08:57

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 95 20/11/2021 12:27

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 94 13/11/2021 18:28

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 93 10/11/2021 07:20

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 92 06/11/2021 01:48

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 91 03/11/2021 08:52

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 90 30/10/2021 18:08

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 89 27/10/2021 13:16

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 88 23/10/2021 10:25

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 87 20/10/2021 13:17

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 86 16/10/2021 18:37

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 85 13/10/2021 16:56

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 84 12/10/2021 00:39

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 83 12/10/2021 00:39

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 82 02/10/2021 11:39

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 81 29/09/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 80 25/09/2021 11:27

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 79 24/09/2021 05:10

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 78 18/09/2021 13:38

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 77 15/09/2021 13:11

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 76 11/09/2021 18:59

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 75 08/09/2021 08:46

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 74 04/09/2021 12:40

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 73 01/09/2021 15:39

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 72 28/08/2021 10:36

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 71 25/08/2021 08:46

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 70 21/08/2021 04:31

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 69 18/08/2021 11:55

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 68 14/08/2021 11:19

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 67 12/08/2021 11:47

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 66 11/08/2021 12:27

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 65 11/08/2021 12:26

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 64 11/08/2021 12:26

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 63 08/08/2021 19:36

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 62 08/08/2021 19:36

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 61 31/07/2021 06:58

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 60 28/07/2021 13:56

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 59 24/07/2021 07:48

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 58 21/07/2021 01:42

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 57 17/07/2021 11:09

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 56 14/07/2021 16:12

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 55 10/07/2021 15:15

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 54 07/07/2021 16:19

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 53 05/07/2021 00:08

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 52 30/06/2021 11:40

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 51 26/06/2021 16:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 50 23/06/2021 12:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 49 19/06/2021 10:35

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 48 16/06/2021 14:25

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 47 12/06/2021 17:24

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 46 09/06/2021 16:35

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 45 05/06/2021 20:17

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 44 02/06/2021 19:41

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 43 29/05/2021 19:15

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 42 26/05/2021 20:54

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 41 22/05/2021 15:44

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 40 19/05/2021 15:14

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 39 16/05/2021 14:21

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 38 12/05/2021 12:34

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 37 09/05/2021 00:45

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 36 06/05/2021 09:26

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 35 05/05/2021 18:06

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 34 04/05/2021 21:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 33 04/05/2021 18:59

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 32 04/05/2021 07:19

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 31 03/05/2021 18:49

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 30 03/05/2021 10:03

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 29 02/05/2021 19:48

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 28 02/05/2021 10:20

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 27 01/05/2021 23:55

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 26 01/05/2021 13:48

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 25 01/05/2021 13:48

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 24 01/05/2021 04:25

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 23 01/05/2021 04:25

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 22 30/04/2021 12:21

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 21 30/04/2021 12:21

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 20 30/04/2021 11:31

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 19 30/04/2021 00:36

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 18 29/04/2021 21:34

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 17 29/04/2021 21:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 16 29/04/2021 21:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 15 29/04/2021 21:33

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 14 29/04/2021 17:23

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 13 29/04/2021 17:22

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 12 29/04/2021 12:01

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 11 29/04/2021 12:01

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 10 29/04/2021 12:01

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 9 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 8 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 7 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 6 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 5 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 4 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 3 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 2 28/04/2021 14:05

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 1 28/04/2021 14:04

Lạn Kha Kỳ Duyên Chương 0 28/04/2021 14:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...