Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu [>Update 13/06<] chapter 168

truyện tranh Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu
SƠ LƯỢC
A Returner's Magic Should Be Special
Đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. Có điều chết vì quả thưởng bonus. Main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. Liệu main có khả năng lập Harem và trở thành quí sờ tộc để được sức mạnh thay đổi tương lai của mình :))) mà đọc cái tiêu đề thì khỏi đoán ha :))) LOLLL

Thể loại: Action Manhwa Fantasy

Đăng bởi: Phoenix-FGL Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: namphi

Số lượt xem: 280273 Theo dõi: 503

Update: 13/06/2022 20:43TỔNG HỢP (168 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 168 13/06/2022 20:42

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 167 10/06/2022 00:10

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 166 08/06/2022 20:00

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 165 08/06/2022 20:00

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 164 08/06/2022 20:00

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 163 29/05/2022 21:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 162 28/05/2022 20:52

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 161 11/09/2021 18:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 160 11/08/2021 21:09

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 159 11/08/2021 21:09

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 158 11/08/2021 21:08

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 157 11/08/2021 21:08

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 156 11/08/2021 21:08

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 155 11/08/2021 21:08

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 154 28/06/2021 22:58

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 153 20/06/2021 16:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 152 20/06/2021 16:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 151 07/06/2021 22:35

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 150 07/06/2021 22:35

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 149 28/05/2021 08:28

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 148 28/05/2021 08:28

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 147 28/05/2021 08:28

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 146 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 145 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 144 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 143 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 142 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 141 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 140 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 139 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 138 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 137 28/05/2021 08:27

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 136 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 135 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 134 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 133 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 132 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 131 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 130 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 129 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 128 28/05/2021 08:26

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 127 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 126 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 125 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 124 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 123 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 122 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 121 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 120 28/05/2021 08:25

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 119 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 118 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 117 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 116 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 115 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 114 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 113 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 112 28/05/2021 08:24

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 111 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 110 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 109 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 108 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 107 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 106 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 105 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 104 28/05/2021 08:23

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 103 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 102 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 101 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 100 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 99 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 98 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 97 28/05/2021 08:22

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 96 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 95 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 94 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 93 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 92 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 91 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 90 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 89 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 88 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 87 28/05/2021 08:21

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 86 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 85 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 84 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 83 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 82 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 81 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 80 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 79 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 78 28/05/2021 08:20

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 77 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 76 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 75 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 74 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 73 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 72 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 71 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 70 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 69 28/05/2021 08:19

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 68 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 67 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 66 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 65 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 64 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 63 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 62 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 61 28/05/2021 08:18

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 60 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 59 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 58 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 57 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 56 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 55 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 54 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 53 28/05/2021 08:17

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 52 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 51 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 50 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 49 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 48 28/05/2021 08:56

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 47 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 46 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 45 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 44 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 43 28/05/2021 08:16

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 42 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 41 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 40 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 39 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 38 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 37 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 36 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 35 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 34 28/05/2021 08:15

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 33 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 32 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 31 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 30 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 29 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 28 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 27 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 26 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 25 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 24 28/05/2021 08:14

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 23 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 22 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 21 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 20 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 19 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 18 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 17 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 16 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 15 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 14 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 13 28/05/2021 08:13

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 12 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 11 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 10 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 9 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 8 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 7 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 6 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 5 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 4 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 3 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 2 28/05/2021 08:12

Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu chapter 1 28/05/2021 08:11

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Vô Kiếm Tiểu Tử  [>Update 05/20 update 102 End ss1
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...