ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT [>Update 17/07<] chapter 68.3

truyện tranh ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT
SƠ LƯỢC

Với cuộc hôn nhân của người mẹ làm gái mại dâm của cô với Bá tước, tình trạng của cô trong xã hội đã tăng vọt ngay lập tức. Sau khi sống một cuộc sống xa hoa, Aria gặp bất công vì cái chết của chị gái Mielle. Và ngay trước khi chết, cô thấy một chiếc đồng hồ cát rơi xuống như thể nó là một ảo mộng. Và cứ như thế, cô được đưa về quá khứ một cách kỳ diệu. Tôi muốn trở thành một người rất lịch lãm, giống như chị gái tôi, Mielle. Để đối mặt với nhân vật phản diện, cô phải trở thành một nữ nhân vật phản diện thậm chí còn độc ác hơn. Đây là con đường mới mà Aria chọn để trả thù Mielle, kẻ đã giết cả cô và mẹ cô.

Tên khác: The Villainess turns the Hourglass

Thể loại: Manhwa Romance Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 16718 Theo dõi: 50

Update: 17/07/2021 21:58TỔNG HỢP (70 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 68.3 17/07/2021 21:58

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 68.2 17/07/2021 21:58

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 68.1 17/07/2021 21:58

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 67 17/07/2021 21:58

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 66 24/06/2021 19:56

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 65 16/06/2021 18:37

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 64 16/06/2021 18:37

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 63 16/06/2021 18:37

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 62 16/06/2021 18:37

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 61 16/06/2021 18:37

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 60 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 59 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 58 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 57 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 56 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 55 16/06/2021 18:36

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 54 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 53 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 52 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 51 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 50 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 49 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 48 16/06/2021 18:35

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 47 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 46 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 45 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 44 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 43 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 42 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 41 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 40 16/06/2021 18:34

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 39 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 38 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 37 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 36 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 35 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 34 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 33 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 32 16/06/2021 18:33

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 31 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 30 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 29 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 28 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 27 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 26 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 25 16/06/2021 18:32

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 24 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 23 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 22 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 21 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 20 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 19 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 18 16/06/2021 18:31

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 17 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 16 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 15 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 14 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 13 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 12 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 11 16/06/2021 18:30

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 10 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 9 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 8 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 7 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 6 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 5 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 4 16/06/2021 18:29

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 3 16/06/2021 18:28

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 2 16/06/2021 18:28

ÁC NỮ PHẢN DIỆN ĐẢO NGƯỢC ĐỒNG HỒ CÁT chapter 1 16/06/2021 18:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!