Vạn Cổ Đệ Nhất Thần [>Update 02/10<] chương 136

truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
SƠ LƯỢC

Truyện mô típ cũ nhưng thấy nét vẽ đẹp nên Ốc sẽ theo. Lần đầu dịch truyện thể loại tu tiên cổ trang có gì sai sót mong mọi người ném ít donate, phiếu đọc truyện, vàng... cho đầu óc Ốc thông minh thêm chút. Không sai, càng ném nhiều Ốc sẽ càng thông minh :D
Lý Thiên mệnh nằm mơ cũng không thể ngờ đám thú cưng trong nhà đều là thái cổ hỗn độn cự thú trong truyền thuyết. Con gà trống nhìn ngu ngu thế mà lại là “vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, ngày ngày lấy mặt trời làm thức ăn. Mèo đen? Là “Thái sơn hỗn độn Lôi Ma” lấy lôi đình luyện hóa vạn giới. Ngay cả con Gián trong nhà cũng có nghìn tỷ bất tử phân thân “Vạn giới vĩnh sinh thú”... Từ đây, hắn khống chế mười đầu Thái cổ hỗn độn thú, hóa thân vạn cổ đệ nhất hỗn độn thần linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận thần vực. Vạn vật sinh linh, chư thiên thần ma... vừa bò vừa lết trong run rẩy sợ hãi.

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 196077 Theo dõi: 159

Update: 02/10/2022 21:27TỔNG HỢP (144 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 136 02/10/2022 21:27

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 135 27/09/2022 13:18

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 134 24/09/2022 20:49

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 133 17/09/2022 19:46

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 132 11/09/2022 22:12

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 131 04/09/2022 19:38

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 130 27/08/2022 17:39

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 129 21/08/2022 07:44

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 128 19/08/2022 20:05

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 127 17/08/2022 21:50

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 126 16/08/2022 11:15

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 125 16/08/2022 11:15

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 124 16/08/2022 11:15

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 123 12/08/2022 04:11

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 122 12/08/2022 04:11

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 121 01/08/2022 05:31

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 120 01/08/2022 05:31

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 119 01/08/2022 05:31

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 118 30/07/2022 22:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 117 21/07/2022 22:00

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 116 21/07/2022 12:40

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 115 15/07/2022 13:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 114 11/07/2022 16:03

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 113 11/07/2022 16:03

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 112 11/07/2022 16:03

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 111 08/05/2022 20:28

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 110 08/05/2022 17:44

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 109 08/05/2022 17:43

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 108 05/05/2022 15:45

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 107 22/04/2022 03:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 106 19/04/2022 01:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 105 15/04/2022 22:10

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 104 10/04/2022 00:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 103 10/04/2022 00:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 102 07/04/2022 23:17

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 101 01/04/2022 02:25

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 100 24/03/2022 20:22

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 99 21/03/2022 15:42

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 98 19/03/2022 21:38

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 97 13/03/2022 13:23

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 96 05/03/2022 19:04

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 95 03/03/2022 09:05

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 94 27/02/2022 01:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 93 25/02/2022 02:22

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 92 19/02/2022 17:07

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 91 18/02/2022 02:04

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 90 13/02/2022 02:06

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 89 10/02/2022 13:50

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 88 05/02/2022 21:27

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 87 30/01/2022 07:45

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 86 23/01/2022 09:23

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 85 20/01/2022 13:33

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 84 15/01/2022 17:50

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 83 13/01/2022 15:04

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 82 08/01/2022 17:08

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 81 06/01/2022 18:34

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 80 02/01/2022 00:14

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 79 30/12/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 78 25/12/2021 22:54

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 77 23/12/2021 18:15

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 76 18/12/2021 20:02

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 75 17/12/2021 07:51

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 74 11/12/2021 18:12

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 73 09/12/2021 22:38

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 72 04/12/2021 23:41

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 71 02/12/2021 13:05

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 70 27/11/2021 23:20

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 69 25/11/2021 13:14

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 68 21/11/2021 02:05

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 67 18/11/2021 14:52

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 66 14/11/2021 14:43

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 65 11/11/2021 18:19

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 64 07/11/2021 14:44

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 63 04/11/2021 11:19

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 62 31/10/2021 10:11

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 61 29/10/2021 21:13

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 60 29/10/2021 00:20

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 59 27/10/2021 12:39

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 58 26/10/2021 12:40

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 57 24/10/2021 18:15

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 56 23/10/2021 16:03

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 55 22/10/2021 18:16

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 54 21/10/2021 20:09

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 53 20/10/2021 12:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 52 19/10/2021 14:00

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 51 18/10/2021 21:54

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 50 17/10/2021 22:34

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 49 16/10/2021 20:54

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 48 16/10/2021 20:54

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 47 16/10/2021 20:54

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 46 15/10/2021 00:03

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 45 12/10/2021 15:16

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 44 11/10/2021 22:14

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 43 11/10/2021 04:17

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 42 08/10/2021 19:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 41 08/10/2021 19:20

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 40 08/10/2021 19:19

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 39 08/10/2021 19:18

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 38 03/10/2021 19:48

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 37 14/08/2021 18:25

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 36 14/08/2021 18:25

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 35 14/08/2021 18:25

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 34 14/08/2021 18:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 33 14/08/2021 18:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 32 14/08/2021 18:24

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 31 27/06/2021 13:16

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 30 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 29 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 28 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 27 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 26 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 25 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 24 20/06/2021 18:58

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 23 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 22 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 21 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 20 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 19 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 18 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 17 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 16 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 15 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 14 20/06/2021 18:57

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 13 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 12 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 11 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 10.2 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 10.1 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 9 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 8.2 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 8.1 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 7.2 20/06/2021 18:56

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 7.1 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 6.2 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 6.1 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 5 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 4.2 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 4.1 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 3.2 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 3.1 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 2.2 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 2.1 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 1.2 20/06/2021 18:55

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Chương 1.1 20/06/2021 18:54

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 28/08<] Chapter 1098-1099
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...