TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH [>Update 05/09<] chapter 63

truyện tranh TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH
SƠ LƯỢC

Lục Minh Thư chưa bao giờ tin mệnh. phụ thân tái giá cửa nát nhà tan thời điểm không tin, bị ném đi sơn cốc tự sinh tự diệt thời điểm vẫn là không tin. không có tài nguyên khó mà lúc tu luyện không tin, đối mặt ngàn người chỉ trỏ thời điểm càng là không tin. một chút xíu từ bụi bặm bên trong bò lên, một khi lăng vân, thiên hạ ghé mắt! công đạo đã không đến, ta tự mình đi lấy. vận mệnh nếu không chiếu cố, ta giết ra một con đường sống. thiên mệnh ngại gì, ta tự thành hoàng!

Thể loại: Action Adventure Manhua Mystery

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 24950 Theo dõi: 51

Update: 06/09/2021 12:01TỔNG HỢP (64 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 63 06/09/2021 12:01

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 62 04/09/2021 12:39

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 61 30/08/2021 17:49

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 60 28/08/2021 10:37

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 59 23/08/2021 01:10

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 58 23/08/2021 01:10

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 57 16/08/2021 14:42

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 56 15/08/2021 02:43

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 55 12/08/2021 01:38

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 54 09/08/2021 13:12

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 53 09/08/2021 13:12

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 52 09/08/2021 13:12

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 51 02/08/2021 09:12

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 50 01/08/2021 09:42

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 49 30/07/2021 17:55

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 48 28/07/2021 03:41

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 47 25/07/2021 18:53

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 46 24/07/2021 00:38

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 45 24/07/2021 00:38

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 44 21/07/2021 01:18

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 43 20/07/2021 17:29

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 42 20/07/2021 17:29

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 41 20/07/2021 17:29

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 40 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 39 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 38 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 37 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 36 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 35 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 34 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 33 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 32 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 31 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 30 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 29 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 28 20/07/2021 17:28

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 27 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 26 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 25 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 24 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 23 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 22 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 21 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 20 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 19 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 18 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 17 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 16 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 15 20/07/2021 17:27

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 14 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 13 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 12 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 11 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 10 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 9 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 8 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 7 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 6 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 5 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 4 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 3 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 2 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 1 20/07/2021 17:26

TA TỰ THÀNH HOÀNG KHÔNG CẦN THIÊN MỆNH chapter 0 20/07/2021 17:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!