MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM [>Update 29/11<] chapter 67

truyện tranh MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM
SƠ LƯỢC
“Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi để chết tức tưởi ư? Tôi sẽ thoát khỏi cảnh đó và sống thật lâu cho xem." (để cười vào mặt mấy người)
Tôi đã được tái sinh làm em gái của nhân vật trong tiểu thuyết tôi thích, người bị mẹ kế đầu độc năm 17 tuổi. Anh trai tôi đang trong cuộc hành trình với nữ chính nên tôi phải tự thân vận động.
Có nên bắt đầu với chiến lược sinh tồn không nhỉ?
Trước tiên, nên đảm bảo cách cư xử với mẹ kế và chị trên danh nghĩa của tôi đã.
Thứ hai, kết thân với con cái của những nhà quyền thế.
Thứ ba, là… gì nhỉ? Kết hôn ư?
Để thoát khỏi số phận của cái chết đó, tôi Adriana, bắt đầu tiếp cận Hoàng tử của Đế Quốc, vị chủ nhân thần bí và tay ác ma đáng ngờ!

Thể loại: Manhwa Romance Drama Fantasy

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 22660 Theo dõi: 21

Update: 29/11/2021 14:26TỔNG HỢP (67 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 67 29/11/2021 14:24

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 66 24/11/2021 18:52

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 65 15/11/2021 11:48

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 64 03/11/2021 13:55

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 63 27/10/2021 20:01

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 62 19/10/2021 16:03

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 61 23/08/2021 00:56

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 60 21/08/2021 18:21

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 59 10/08/2021 08:27

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 58 01/08/2021 17:51

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 57 24/07/2021 07:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 56 21/07/2021 01:18

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 55 21/07/2021 01:18

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 54 21/07/2021 01:18

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 53 21/07/2021 01:17

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 52 21/07/2021 01:17

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 51 21/07/2021 01:17

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 50 21/07/2021 01:17

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 49 20/07/2021 18:48

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 48 20/07/2021 18:48

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 47 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 46 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 45 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 44 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 43 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 42 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 41 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 40 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 39 20/07/2021 18:47

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 38 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 37 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 36 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 35 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 34 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 33 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 32 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 31 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 30 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 29 20/07/2021 18:46

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 28 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 27 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 26 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 25 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 24 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 23 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 22 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 21 20/07/2021 18:45

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 20 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 19 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 18 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 17 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 16 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 15 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 14 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 13 20/07/2021 18:44

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 12 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 11 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 10 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 9 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 8 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 7 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 6 20/07/2021 18:43

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 5 20/07/2021 18:42

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 4 20/07/2021 18:42

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 3 20/07/2021 18:42

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 2 20/07/2021 18:42

MỤC TIÊU LÀ CUỘC SỐNG HOÀN HẢO BẤT KHẢ XÂM PHẠM chapter 1 20/07/2021 18:42

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...