Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu [>Update 19/04<] chapter 107

truyện tranh Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu
SƠ LƯỢC

Lý Diêm thân mắc bệnh nan y, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào thế giới kỳ quái diêm phù, nương tựa theo một thân ngạnh công phu từng bước một trở thành cường giả. mà bên trong quá rình hành tẩu tại từng cái thế giới diêm phù, hắn cũng bắt đầu phát hiện bí mật chân chính của thế giới này

Thể loại: Action Adventure Shounen Supernatural

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 63279 Theo dõi: 94

Update: 19/04/2022 01:44TỔNG HỢP (106 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 107 19/04/2022 01:44

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 106 19/04/2022 01:43

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 105 19/04/2022 01:43

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 104 19/04/2022 01:42

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 103 19/04/2022 01:42

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 102 09/04/2022 11:27

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 101 09/04/2022 11:27

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 100 09/04/2022 11:27

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 99 19/03/2022 22:37

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 98 17/03/2022 18:11

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 97 17/03/2022 18:11

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 96 13/03/2022 12:44

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 95 13/03/2022 12:44

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 94 04/03/2022 16:42

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 93 04/03/2022 16:42

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 92 04/03/2022 16:41

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 91 04/03/2022 16:41

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 90 04/03/2022 16:41

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 89 04/03/2022 16:41

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 88 04/03/2022 16:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 87 04/03/2022 16:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 86 04/03/2022 16:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 85 04/03/2022 16:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 84 25/01/2022 19:45

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 83 24/01/2022 13:31

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 82 22/01/2022 19:02

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 81 22/01/2022 19:02

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 80 13/01/2022 19:19

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 79 13/01/2022 19:19

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 78 09/01/2022 14:09

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 77 05/01/2022 17:12

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 76 01/01/2022 21:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 75 28/12/2021 11:52

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 74 25/12/2021 18:18

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 73 23/12/2021 16:18

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 72 18/12/2021 22:07

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 71 14/12/2021 23:44

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 70 14/12/2021 23:44

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 69 09/12/2021 21:58

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 68 04/12/2021 17:20

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 67 04/12/2021 09:52

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 66 04/12/2021 09:52

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 65 23/11/2021 18:42

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 64 23/11/2021 18:41

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 63 17/11/2021 17:43

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 62 13/11/2021 15:43

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 61 08/11/2021 12:10

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 60 08/11/2021 12:10

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 59 08/11/2021 12:10

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 58 29/10/2021 19:16

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 57 27/10/2021 13:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 56 23/10/2021 21:50

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 55 19/10/2021 16:40

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 54 15/10/2021 19:02

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 53 12/10/2021 00:26

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 52 12/10/2021 00:25

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 51 12/10/2021 00:25

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 50 12/10/2021 00:25

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 49 12/10/2021 00:25

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 48 12/10/2021 00:25

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 47 03/10/2021 18:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 46 02/10/2021 18:17

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 45 01/10/2021 23:20

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 44 28/09/2021 10:53

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 43 25/09/2021 09:22

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 41 25/09/2021 09:22

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 40 25/09/2021 09:22

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 39 12/09/2021 10:54

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 38 08/09/2021 12:07

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 37 04/09/2021 12:48

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 36 04/09/2021 12:48

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 35 04/09/2021 12:48

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 34 01/09/2021 15:58

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 33 01/09/2021 15:58

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 32 22/08/2021 01:36

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 31 22/08/2021 01:36

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 30 22/08/2021 01:36

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 29 22/08/2021 01:36

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 28 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 27 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 26 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 25 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 24 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 23 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 22 22/08/2021 01:35

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 21 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 20 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 19 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 18 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 17 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 16 22/08/2021 01:34

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 15 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 14 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 13 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 12 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 11 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 10 22/08/2021 01:33

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 9 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 8 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 7 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 6 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 5 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 4 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 3 22/08/2021 01:32

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 2 22/08/2021 01:31

Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu chapter 1 22/08/2021 01:31

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...