Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất [>Update 30/11<] chương 144

truyện tranh Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất
SƠ LƯỢC

Sự cố bất ngờ trước đêm khi vương thăng trọng sinh quay lại nguyên khí thiên địa, không cam tâm sự dốt nát tầm thường giống như kiếp trước , sau đó quyết định lên võ đang bái sư , dưới cơ duyên lại bái sư với đại lão của  kiếp trước, không có thích thú, không có sự chúc mừng, chỉ có sư phụ bụng dạ xấu xa và sư tỷ ít nói, nhưng không biết con đường tu tiên chỉ vừa mới bắt đầu …..

Tên khác: Toàn Cầu Đệ Nhất Kiếm, Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

Thể loại: Action Manhua

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 270320 Theo dõi: 286

Update: 30/11/2022 23:02TỔNG HỢP (142 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 144 30/11/2022 23:02

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 143 29/11/2022 09:32

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 142 24/11/2022 22:06

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 141 20/11/2022 07:54

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 140 14/11/2022 19:45

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 139 11/11/2022 19:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 138 07/11/2022 20:24

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 137 06/11/2022 00:29

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 136 01/11/2022 20:56

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 135 29/10/2022 18:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 134 29/10/2022 01:29

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 133 25/10/2022 15:52

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 132 22/10/2022 18:39

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 131 20/10/2022 19:40

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 130 18/10/2022 10:58

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 129 15/10/2022 19:19

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 128 09/10/2022 17:49

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 127 05/10/2022 15:24

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 126 24/09/2022 17:15

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 125 24/09/2022 17:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 124 12/09/2022 16:16

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 123 07/09/2022 19:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 122 07/09/2022 19:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 121 29/08/2022 16:04

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 119 14/08/2022 18:37

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 118 14/08/2022 18:37

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 117 11/08/2022 19:44

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 116 11/08/2022 08:07

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 115 11/08/2022 08:06

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 114 03/08/2022 15:50

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 113 01/08/2022 12:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 112 01/08/2022 12:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 111 30/07/2022 19:47

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 110 30/07/2022 19:47

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 109 28/07/2022 15:35

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 108 28/07/2022 15:35

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 106 24/07/2022 11:16

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 105 24/07/2022 11:16

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 104 24/07/2022 11:16

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 103 20/07/2022 16:18

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 102 20/07/2022 16:18

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 101 16/07/2022 19:34

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 100 11/07/2022 23:27

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 99 11/07/2022 15:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 98 11/07/2022 15:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 97 02/07/2022 12:02

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 96 27/06/2022 23:12

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 95 23/06/2022 17:19

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 94 17/06/2022 16:58

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 93 14/06/2022 09:18

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 92 10/06/2022 10:01

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 91 07/06/2022 23:11

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 90 07/06/2022 23:10

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 89 07/06/2022 23:10

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 88 30/05/2022 00:23

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 87 24/05/2022 15:44

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 86 20/05/2022 17:45

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 85 20/05/2022 01:49

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 84 20/05/2022 01:49

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 83 10/05/2022 18:35

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 82 06/05/2022 15:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 81 06/05/2022 15:57

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 80 30/04/2022 01:40

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 79 26/04/2022 11:59

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 78 22/04/2022 14:07

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 77 19/04/2022 13:00

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 76 16/04/2022 19:46

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 75 13/04/2022 15:11

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 74 08/04/2022 10:23

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 73 05/04/2022 12:34

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 72 01/04/2022 21:29

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 71 30/03/2022 01:58

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 70 25/03/2022 12:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 69 22/03/2022 13:06

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 68 19/03/2022 22:26

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 67 15/03/2022 10:53

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 66 13/03/2022 13:01

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 65 08/03/2022 20:40

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 64 04/03/2022 17:03

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 63 01/03/2022 17:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 62 25/02/2022 12:17

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 61 22/02/2022 10:25

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 60 18/02/2022 16:17

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 59 15/02/2022 12:33

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 58 09/02/2022 14:53

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 57 09/02/2022 14:53

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 56 08/02/2022 08:43

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 55 06/02/2022 17:01

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 54 05/02/2022 15:41

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 53 05/02/2022 00:20

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 52 05/02/2022 00:20

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất chương 51 02/02/2022 18:26

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 50 01/02/2022 18:08

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 49 01/02/2022 18:08

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 48 30/01/2022 13:58

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 47 29/01/2022 14:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 46 28/01/2022 15:11

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 45 27/01/2022 15:08

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 44 26/01/2022 09:50

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 43 25/01/2022 08:20

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 42 24/01/2022 12:59

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 41 23/01/2022 10:16

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 40 22/01/2022 15:03

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 39 21/01/2022 13:00

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 38 18/01/2022 12:01

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 37 14/01/2022 09:12

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 36 11/01/2022 11:35

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 35 07/01/2022 10:37

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 34 04/01/2022 13:42

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 33 31/12/2021 11:35

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 32 28/12/2021 12:13

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 31 24/12/2021 13:34

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 30 22/12/2021 00:27

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 29 17/12/2021 08:34

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 28 14/12/2021 15:22

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 27 12/12/2021 10:02

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 26 11/12/2021 10:14

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 25 10/12/2021 05:36

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 24 07/12/2021 08:59

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 23 03/12/2021 02:29

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 22 30/11/2021 12:03

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 21 26/11/2021 09:59

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 20 23/11/2021 08:01

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 19 19/11/2021 18:53

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 18 16/11/2021 15:12

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 17 13/11/2021 09:18

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 16 12/11/2021 10:33

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 15 09/11/2021 10:20

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 14 05/11/2021 08:37

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 13 02/11/2021 15:10

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 12 29/10/2021 12:25

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 11 26/10/2021 12:46

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 10 22/10/2021 17:41

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 9 19/10/2021 14:27

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 8 18/10/2021 00:07

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 7 18/10/2021 00:07

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 6 12/10/2021 05:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 5 12/10/2021 05:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 4 12/10/2021 05:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 3 12/10/2021 05:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 2 12/10/2021 05:21

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất Chương 1 16/11/2021 15:14

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...