TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO [>Update 19/11<] chapter 61

truyện tranh TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO
SƠ LƯỢC

“ Nữ Vương của huyết tộc đã thức tỉnh sau hàng ngàn năm say giấc. Sự việc đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy thế mà lại là tranh giành theo làn sóng trong giới giải trí ? Con đường “ ra mắt “ nhiều chông gai và trắc trở, lại còn phải thu phục ảnh đế kép, ông trùm tài phiệt, lão đại của nền thể thao điện tử , truyền kỳ của giới y học, và “ em trai tiểu thịt tươi “ làm nhà nghiên cứu khoa học . Đợi chút, còn có 1 tên trùm bá vương có quan hệ không tốt với cô ở khiếp trước nữa, ai ya, kiếp này làm sao mới có thể cắt đứt được mối nghiệt duyên này đây.......

Thể loại: Comedy Manhua Soft Yaoi Ecchi Ngôn Tình

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 889 Theo dõi: 0

Update: 19/11/2021 21:28TỔNG HỢP (60 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 61 19/11/2021 21:28

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 60 19/11/2021 21:28

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 59 19/11/2021 21:28

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 58 19/11/2021 21:28

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 57 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 56 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 55 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 54 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 53 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 52 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 51 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 50 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 49 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 48 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 47 18/10/2021 18:22

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 46 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 45 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 44 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 43 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 42 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 41 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 40 18/10/2021 18:21

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 39 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 38 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 37 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 36 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 35 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 34 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 33 18/10/2021 18:20

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 32 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 31 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 30 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 29 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 28 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 26 18/10/2021 18:19

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 25 18/10/2021 18:18

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 24 18/10/2021 18:18

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 23 18/10/2021 18:18

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 22 18/10/2021 18:18

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 21 18/10/2021 18:18

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 20 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 19 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 18 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 17 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 16 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 15 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 14 18/10/2021 18:17

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 13 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 12 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 11 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 10 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 9 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 8 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 7 18/10/2021 18:16

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 6 18/10/2021 18:15

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 5 18/10/2021 18:15

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 4 18/10/2021 18:15

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 3 18/10/2021 18:15

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 2 18/10/2021 18:14

TÔI TRỞ THÀNH TỔ TÔNG CỦA 5 VỊ ĐẠI LÃO chapter 1 18/10/2021 18:14

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...