CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT [>Update 08/03<] chương 184

truyện tranh CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT
SƠ LƯỢC

Xuyên không tới Thiên Huyền Giới, thân phận là chưởng môn dởm của Mạc môn, Đô Thành Khắc Kim tái sinh ở trong thế giới trò chơi, không để người chơi vào mắt, thu nhận nhân vật chính của thế giới này làm tiểu đệ, giả dạng làm thiên hạ đệ nhất!

Thể loại: Action Adventure Manhua

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 228630 Theo dõi: 245

Update: 08/03/2023 10:29TỔNG HỢP (184 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 184 08/03/2023 10:29

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 183 08/03/2023 10:29

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 182 28/02/2023 14:59

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 181 28/02/2023 14:59

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 180 28/02/2023 14:59

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 179 28/02/2023 14:59

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 178 19/02/2023 11:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 177 19/02/2023 11:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 176 19/02/2023 11:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 175 19/02/2023 11:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 174 19/02/2023 11:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 173 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 172 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 171 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 170 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 169 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 168 19/02/2023 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 167 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 166 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 165 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 164 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 163 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 162 19/02/2023 11:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 161 19/02/2023 11:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 160 19/02/2023 11:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 159 19/02/2023 11:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 158 19/02/2023 11:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 157 19/02/2023 11:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 156 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 155 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 154 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 153 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 152 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 151 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 150 19/02/2023 11:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 149 19/02/2023 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 148 19/02/2023 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 147 19/02/2023 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 146 19/02/2023 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 145 19/02/2023 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 144 19/02/2023 11:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 143 19/02/2023 11:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 142 19/02/2023 11:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 141 19/02/2023 11:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 140 19/02/2023 11:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 139 20/01/2023 02:38

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 138 20/01/2023 02:38

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 137 20/01/2023 02:38

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 136 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 135 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 134 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 133 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 132 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 131 20/01/2023 02:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 130 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 129 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 128 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 127 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 126 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 125 20/01/2023 02:36

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 124 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 123 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 122 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 121 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 120 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 119 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 118 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 117 20/01/2023 02:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 116 20/01/2023 02:34

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 115 20/01/2023 02:34

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 114 20/01/2023 02:34

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 113 20/01/2023 02:34

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 112 19/01/2023 07:11

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 111 19/01/2023 07:10

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 110 19/01/2023 07:09

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 109 19/01/2023 07:08

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 108 19/01/2023 07:08

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 107 19/01/2023 07:07

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 106 19/01/2023 07:06

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 105 19/01/2023 07:05

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 104 19/01/2023 07:04

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 103 19/01/2023 07:03

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 102 27/12/2022 09:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 101 23/12/2022 09:39

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 100 16/12/2022 08:05

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 99 08/12/2022 11:11

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 98 08/12/2022 05:34

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 97 29/11/2022 09:38

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 96 24/11/2022 22:14

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 95 22/11/2022 20:31

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 94 07/11/2022 20:30

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 93 31/10/2022 16:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 92 18/10/2022 20:46

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 91 18/10/2022 10:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 90 10/10/2022 12:56

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 89 06/10/2022 14:26

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 88 03/10/2022 13:41

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 87 29/09/2022 00:30

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 86 25/09/2022 23:55

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 85 25/09/2022 02:06

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 84 25/09/2022 02:06

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 83 16/09/2022 21:42

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 82 14/09/2022 23:09

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 81 09/09/2022 23:51

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 80 06/09/2022 01:46

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 79 01/09/2022 17:48

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 78 25/08/2022 11:00

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 77 25/08/2022 11:00

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 76 19/08/2022 08:09

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 75 17/08/2022 07:28

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 74 16/08/2022 09:43

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 73 12/08/2022 02:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 72 12/08/2022 02:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 71 12/08/2022 02:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 70 12/08/2022 02:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 69 04/08/2022 07:42

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 68 03/08/2022 16:02

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 67 30/07/2022 19:54

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 66 30/07/2022 06:47

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 65 29/07/2022 19:43

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 64 21/07/2022 12:35

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 63 20/07/2022 07:33

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 62 19/07/2022 20:31

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 61 11/07/2022 14:04

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 60 11/07/2022 14:03

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 59 11/07/2022 14:03

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 58 11/07/2022 14:03

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 57 28/06/2022 14:09

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT chương 56 28/06/2022 14:09

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 55 18/06/2022 14:14

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 54 11/06/2022 11:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 53 08/06/2022 11:10

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 52 29/05/2022 13:37

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 51 25/05/2022 13:58

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 50 15/05/2022 09:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 49 15/05/2022 09:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 48 15/05/2022 09:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 47 15/05/2022 09:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 46 05/04/2022 21:23

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 45 02/04/2022 22:27

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 44 26/03/2022 01:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 43 24/03/2022 08:27

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 42 18/03/2022 22:42

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 41 18/02/2022 01:49

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 40 06/02/2022 11:53

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 39 28/01/2022 11:01

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 38 24/01/2022 12:52

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 37 19/01/2022 15:48

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 36 07/01/2022 11:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 35 24/12/2021 00:38

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 34 20/12/2021 19:04

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 33 17/12/2021 18:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 32 12/12/2021 14:28

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 31 07/12/2021 19:04

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 30 05/12/2021 15:57

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 29 19/11/2021 17:19

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 28 19/11/2021 17:19

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 27 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 26 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 25 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 24 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 23 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 22 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 21 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 20 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 19 19/11/2021 17:18

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 18 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 17 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 16 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 15 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 14 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 13 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 12 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 11 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 10 19/11/2021 17:17

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 9 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 8 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 7 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 6 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 5 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 4 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 3 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 2 19/11/2021 17:16

CHƯỞNG MÔN KHIÊM TỐN CHÚT Chương 1 19/11/2021 12:33

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 05/03<] Chapter 1109
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...