Học Giả Trở Lại [>Update 22/01<] chapter 95

truyện tranh Học Giả Trở Lại
SƠ LƯỢC

Cử nhân Ma Hyun, sau khi mất tích trong 10 năm, anh đã trở lại xã hội với tư cách là một chủ nhân quyền lực! Trong khi là một giáo viên, anh ấy cũng đang cố gắng thanh trừng tổ chức xấu xa tên là Heukcheonbyeol. Và như vậy, cuộc sống của anh ấy với tư cách là người thầy mạnh nhất của Joongwon đã mở ra ngay bây giờ!

Tên khác: Return Of The Bachelor, Trở Về Học Viện, Hành Trình Của Cử Nhân Ma Hyun

Thể loại: Action Comedy Historical Manhwa Martial Arts

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 31984 Theo dõi: 57

Update: 22/01/2022 18:32



TỔNG HỢP (93 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Học Giả Trở Lại chapter 95 22/01/2022 18:32

Học Giả Trở Lại chapter 94 13/01/2022 11:48

Học Giả Trở Lại chapter 93 05/01/2022 19:59

Học Giả Trở Lại chapter 92 29/12/2021 12:24

Học Giả Trở Lại chapter 91 29/12/2021 12:24

Học Giả Trở Lại chapter 90 25/12/2021 18:34

Học Giả Trở Lại chapter 89 13/12/2021 01:52

Học Giả Trở Lại chapter 88 10/12/2021 15:27

Học Giả Trở Lại chapter 87 10/12/2021 10:36

Học Giả Trở Lại chapter 86 10/12/2021 10:36

Học Giả Trở Lại chapter 85 10/12/2021 10:36

Học Giả Trở Lại chapter 84 10/12/2021 10:35

Học Giả Trở Lại chapter 83 10/12/2021 10:35

Học Giả Trở Lại chapter 82 29/11/2021 09:22

Học Giả Trở Lại chapter 81 29/11/2021 09:22

Học Giả Trở Lại chapter 80 29/11/2021 09:21

Học Giả Trở Lại chapter 79 29/11/2021 09:21

Học Giả Trở Lại chapter 78 29/11/2021 09:21

Học Giả Trở Lại chapter 75 29/11/2021 09:21

Học Giả Trở Lại chapter 74 29/11/2021 09:21

Học Giả Trở Lại chapter 73 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 72 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 71 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 70 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 69 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 68 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 67 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 66 29/11/2021 09:20

Học Giả Trở Lại chapter 65 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 64 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 63 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 62 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 61 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 60 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 59 29/11/2021 09:19

Học Giả Trở Lại chapter 58 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 57 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 56 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 55 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 54 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 53 29/11/2021 09:18

Học Giả Trở Lại chapter 52 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 51 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 50 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 49 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 48 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 47 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 46 29/11/2021 09:17

Học Giả Trở Lại chapter 45 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 44 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 43 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 42 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 41 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 40 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 39 29/11/2021 09:16

Học Giả Trở Lại chapter 38 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 37 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 36 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 35 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 34 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 33 29/11/2021 09:15

Học Giả Trở Lại chapter 32 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 31 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 30 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 29 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 28 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 27 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 26 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 25 29/11/2021 09:14

Học Giả Trở Lại chapter 24 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 23 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 22 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 21 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 20 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 19 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 18 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 17 29/11/2021 09:13

Học Giả Trở Lại chapter 16 29/11/2021 09:12

Học Giả Trở Lại chapter 15 29/11/2021 09:12

Học Giả Trở Lại Chapter 14 29/11/2021 09:12

Học Giả Trở Lại chapter 13 29/11/2021 09:12

Học Giả Trở Lại chapter 12 29/11/2021 09:12

Học Giả Trở Lại Chapter 11 30/11/2021 11:00

Học Giả Trở Lại chapter 10 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 9 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 8 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 7 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 6 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 5 29/11/2021 09:11

Học Giả Trở Lại chapter 4 29/11/2021 09:10

Học Giả Trở Lại chapter 3 29/11/2021 09:10

Học Giả Trở Lại chapter 2 29/11/2021 09:10

Học Giả Trở Lại chapter 1 29/11/2021 09:10

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 22/12<] chapter 1084-1085
loading...

Đang tải...



ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...