NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE [>Update 24/03<] chương 127

truyện tranh NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE
SƠ LƯỢC

Charlotte Eleanor là một đại pháp sư đã từng cứu thế giới. Cô sử dụng phép thuật của mình để chết, nhưng thấy vào đó phép thuật lại làm cô đảo ngược tuổi của cơ thể mình thành một đứa trẻ và bắt đầu cuộc sống thứ hai với tư cách là Aria Lissen. Cô đã có một cuộc sống trọn vẹn trong kiếp thứ nhất, ngoại trừ một điều hối tiếc nhỏ nhoi. Trong cuộc sống mới này, Aria quyết tâm tìm và sống vì một điều mà cô ấy chưa bao giờ có ... TÌNH YÊU.

Tên khác: NĂM ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI PHÁP SƯ CHARLOTTE

Tác giả: Yong Yong

Thể loại: Comedy Romance

Đăng bởi: ......... Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 35404 Theo dõi: 35

Update: 24/03/2022 08:00TỔNG HỢP (127 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 127 24/03/2022 08:00

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 126 17/03/2022 18:49

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 125 17/03/2022 18:49

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 124 17/03/2022 18:49

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 123 25/02/2022 22:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE chương 122 25/02/2022 22:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 121 10/02/2022 11:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 120 05/02/2022 17:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 119 27/01/2022 10:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 118 27/01/2022 10:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 117 27/01/2022 10:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 116 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 115 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 114 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 113 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 112 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 111 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 110 27/01/2022 10:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 109 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 108 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 107 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 106 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 105 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 104 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 103 27/01/2022 10:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 102 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 101 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 100 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 99 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 98 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 97 27/01/2022 10:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 96 27/01/2022 10:21

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 95 27/01/2022 10:21

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 94 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 93 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 92 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 91 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 90 ss2 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 89 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 88 27/01/2022 09:34

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 87 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 86 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 85 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 84 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 83 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 82 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 81 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 80 27/01/2022 09:33

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 79 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 78 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 77 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 76 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 75 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 74 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 73 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 72 27/01/2022 09:32

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 71 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 70 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 69 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 68 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 67 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 66 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 65 27/01/2022 09:31

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 64 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 63 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 62 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 61 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 60 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 59 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 58 27/01/2022 09:30

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 57 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 56 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 55 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 54 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 53 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 52 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 51 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 50 27/01/2022 09:29

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 49 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 48 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 47 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 46 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 45 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 44 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 43 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 42 27/01/2022 09:28

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 41 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 40 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 39 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 38 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 37 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 36 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 35 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 34 27/01/2022 09:27

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 33 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 32 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 31 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 30 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 29 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 28 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 27 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 26 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 25 27/01/2022 09:26

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 24 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 23 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 22 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 21 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 20 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 19 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 18 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 17 27/01/2022 09:25

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 16 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 15 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 14 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 13 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 12 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 11 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 10 27/01/2022 09:24

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 9 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 8 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 7 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 6 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 5 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 4 27/01/2022 09:23

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 3 27/01/2022 09:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 2 27/01/2022 09:22

NGŨ ĐẠI ĐỒ ĐỆ CỦA CHARLOTTE Chương 1 27/01/2022 09:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...