TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH [>Update 24/11<] chương 64

truyện tranh TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH
SƠ LƯỢC

Ting, túc chủ đã mở ra vô địch lĩnh vực!Chỉ cần ở trong lĩnh vực, túc chủ chính là vô địch thiên hạ!” Thân là một tử trạch, Trần Trường An xuyên qua thế giới huyền huyễn, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái, Trần Trường An quyết không rời khỏi vô địch lĩnh vực của chính mình trước khi thành tiên.Rảnh rỗi tới nhàm chán, ngẫu nhiên bồi dưỡng mấy cái đồ nhi ngoan, không cẩn thận đều bồi dưỡng thành đại lão giới tu hành, quấy đến thế giới long trời lở đất.

 

Tên khác: Bắt Đầu Liền Vô Địch, Bắt Đầu Đã Vô Địch,.....

Thể loại: Action Comedy Manhua Mystery

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 176937 Theo dõi: 319

Update: 24/11/2022 21:28TỔNG HỢP (64 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 64 24/11/2022 21:28

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 63 18/11/2022 19:17

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 62 11/11/2022 19:51

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 61 06/11/2022 03:07

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 60 25/10/2022 16:27

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 59 21/10/2022 20:14

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 58 13/10/2022 21:51

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 57 13/10/2022 21:51

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 56 02/10/2022 17:51

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 55 24/09/2022 17:51

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 54 12/09/2022 12:04

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 53 04/09/2022 18:50

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 52 28/08/2022 11:09

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 51 24/08/2022 08:23

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 50 17/08/2022 23:02

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 49 12/08/2022 02:25

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 48 02/08/2022 22:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 47 25/07/2022 14:27

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 46 18/07/2022 13:01

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 45 10/07/2022 18:39

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 44 10/07/2022 18:39

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 43 10/07/2022 18:38

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 42 24/06/2022 18:44

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 41 20/06/2022 14:46

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 40 12/06/2022 13:40

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 39 08/06/2022 11:15

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 38 08/06/2022 11:15

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 37 30/05/2022 00:31

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 36 22/05/2022 15:06

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 35 20/05/2022 01:42

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 34 09/05/2022 04:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 33 09/05/2022 04:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 32 09/05/2022 04:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 31 09/05/2022 04:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 30 09/05/2022 04:34

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH chương 29 06/05/2022 19:25

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 28 18/04/2022 08:11

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 27 13/04/2022 19:02

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 26 08/04/2022 21:23

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 25 02/04/2022 06:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 24 02/04/2022 06:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 23 27/03/2022 17:37

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 21 27/03/2022 17:37

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 20 27/03/2022 17:37

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 19 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 18 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 17 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 16 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 15 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 14 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 13 27/03/2022 17:36

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 12 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 11 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 10 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 9 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 8 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 7 27/03/2022 17:35

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 6 27/03/2022 17:34

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 5 27/03/2022 17:34

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 4 27/03/2022 17:34

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 3 27/03/2022 16:53

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 2 27/03/2022 16:53

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 1 27/03/2022 16:53

TỪ LÚC BẮT ĐẦU LIỀN VÔ ĐỊCH Chương 0 27/03/2022 16:24

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...