Tinh Giáp Hồn Tướng [>Update 22/03<] chương 105

truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng
SƠ LƯỢC

Vị hoàng hồn sư cuối cùng của tộc người--Tống Vân Tường, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về lúc còn đi học. Lúc còn trẻ bởi vì hồn mạch khiếm khuyết mà bị người đời khinh thường, bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể giương mắt nhìn bạn thân chết trước mặt mình. Nhưng kiếp này, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về, dùng kinh nghiệm chiến đấu với kiến thức kỹ thuật của 60 năm để cứu rỗi trường học, từ đó mở ra con đường Tạo Cơ Giáp siêu cấp để đánh quái thú...Chuyện đã từng hối hận, những người đã từng bỏ lỡ, lần này tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc gì.

Tên khác: Huyền thoại tinh giáp

Thể loại: Action Manhua Shounen

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 220298 Theo dõi: 329

Update: 22/03/2023 04:05TỔNG HỢP (106 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 105 22/03/2023 04:05

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 104 17/03/2023 02:06

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 103 10/03/2023 22:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 102 01/03/2023 10:13

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 101 24/02/2023 13:21

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 100 18/02/2023 18:55

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 99 18/02/2023 18:13

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 98 02/02/2023 12:49

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 97 26/01/2023 19:01

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 96 26/01/2023 19:01

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 95 24/01/2023 14:21

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 94 23/01/2023 12:17

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 93 22/01/2023 02:19

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 92 20/01/2023 06:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 91 20/01/2023 06:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 90 20/01/2023 06:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 89 23/12/2022 09:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 88 16/12/2022 10:18

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 87 16/12/2022 10:18

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 86 30/11/2022 23:55

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 85 23/11/2022 11:57

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 84 20/11/2022 08:10

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 83 18/11/2022 18:29

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 82 18/11/2022 18:29

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 81 16/11/2022 19:52

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 80 15/11/2022 19:46

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 79 09/11/2022 17:31

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 78 02/11/2022 11:32

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 77 26/10/2022 21:26

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 76 19/10/2022 17:09

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 75 12/10/2022 14:43

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 74 05/10/2022 14:40

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 73 05/10/2022 14:39

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 72 05/10/2022 14:39

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 71 05/10/2022 14:39

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 70 28/09/2022 19:35

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 69 25/09/2022 05:42

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 68 25/09/2022 05:41

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 67 25/09/2022 05:41

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 66 25/09/2022 05:41

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 65 05/09/2022 15:18

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 64 05/09/2022 15:18

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 63 05/09/2022 15:17

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 62 05/09/2022 15:17

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 61 05/09/2022 15:16

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 60 05/09/2022 15:15

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 59 05/09/2022 15:14

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 58 05/09/2022 15:14

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 57 05/09/2022 15:13

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 56 05/09/2022 15:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 55 05/09/2022 15:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 54 05/09/2022 15:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 53 05/09/2022 15:12

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 52 05/09/2022 15:11

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 51 05/09/2022 15:10

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 50 05/09/2022 15:10

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 49 05/09/2022 15:09

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 48 05/09/2022 15:09

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 47 05/09/2022 15:08

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 46 05/09/2022 15:07

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 45 05/09/2022 15:07

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 44 05/09/2022 15:07

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 43 05/09/2022 15:07

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 42 05/09/2022 15:07

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 41 05/09/2022 15:06

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 40 05/09/2022 15:05

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 39 05/09/2022 15:05

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 38 05/09/2022 15:04

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 37 05/09/2022 15:03

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 36 05/09/2022 15:02

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 35 05/09/2022 15:02

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 34 05/09/2022 15:01

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 33 05/09/2022 15:01

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 32 05/09/2022 14:59

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 31 05/09/2022 14:58

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 30 05/09/2022 14:56

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 29 05/09/2022 14:55

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 28 05/09/2022 14:54

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 27 05/09/2022 14:54

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 26 05/09/2022 14:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 25 05/09/2022 14:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 24 05/09/2022 14:53

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 23 05/09/2022 14:52

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 22 05/09/2022 14:50

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 21 05/09/2022 14:49

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 20 05/09/2022 14:48

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 19 05/09/2022 14:48

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 18 05/09/2022 14:48

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 17 05/09/2022 14:47

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 16 05/09/2022 14:46

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 15 05/09/2022 14:45

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 14 05/09/2022 14:44

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 13 05/09/2022 14:43

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 12 05/09/2022 14:42

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 11 05/09/2022 14:42

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 10 05/09/2022 14:42

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 9 05/09/2022 14:42

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 8 05/09/2022 14:40

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 7 05/09/2022 14:39

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 6 05/09/2022 14:38

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 5 05/09/2022 14:37

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 4 05/09/2022 14:37

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 3 05/09/2022 14:37

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 2 05/09/2022 14:36

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 1 05/09/2022 14:35

Tinh Giáp Hồn Tướng chương 0 05/09/2022 14:34

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 05/03<] Chapter 1109
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...