Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss [>Update 18/03<] chương 45

truyện tranh Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss
SƠ LƯỢC

Hàng chục tỷ người trên khắp thế giới bị triệu hồi đến một thế giới khác gọi là tử giới. Trong đó có Lam Tinh Long Quốc ! Nơi có main chính Tần Phong! Cậu đã thức tỉnh năng lực cấp SSS "Trích xuất vô tận"! Kĩ năng đó là gì mà khiến thần quỷ cũng phải trao đảo! Bây giờ hãy bắt đầu chế độ miểu sát tử giới!

Tên khác: Global Killing: Awakening SSS-level talent from the start!

Thể loại: Action Manhua Fantasy

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 34103 Theo dõi: 55

Update: 18/03/2023 23:19TỔNG HỢP (44 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 45 18/03/2023 23:19

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 43 08/03/2023 11:31

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 42 27/02/2023 21:22

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 41 27/02/2023 21:22

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 40 18/02/2023 18:16

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 39 18/02/2023 18:16

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 38 08/02/2023 06:34

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 37 08/02/2023 06:33

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 36 08/02/2023 06:32

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 35 20/01/2023 10:28

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 34 19/01/2023 02:05

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 33 19/01/2023 02:04

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 32 19/01/2023 02:04

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 31 19/01/2023 02:02

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 30 19/01/2023 02:01

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 29 23/12/2022 10:51

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 28 16/12/2022 14:29

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 27 16/12/2022 14:29

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 26 16/12/2022 14:29

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 25 16/12/2022 14:28

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 24 16/12/2022 14:28

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 23 16/12/2022 14:28

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 22 16/12/2022 14:28

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 21 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 20 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 19 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 18 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 17 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 16 16/12/2022 14:27

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 15 16/12/2022 14:26

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 14 16/12/2022 14:26

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 13 09/11/2022 17:15

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 12 07/11/2022 18:35

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 11 06/11/2022 17:12

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 10 06/11/2022 05:26

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 9 31/10/2022 18:42

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 8 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 7 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 6 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 5 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 4 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 3 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 2 31/10/2022 18:41

Tử Giới, Thức Tỉnh Tài Năng Hạng Sss chương 1 31/10/2022 18:41

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 05/03<] Chapter 1109
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...