Kiếm Nghịch Thương Khung [>Update 22/09<] chapter 355

truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
SƠ LƯỢC
Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1697636 Theo dõi: 1057

Update: 22/09/2021 18:29TỔNG HỢP (355 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 355 22/09/2021 18:29

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 354 20/09/2021 10:44

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 353 19/09/2021 15:01

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 352 17/09/2021 11:26

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 351 13/09/2021 01:26

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 350 11/09/2021 16:37

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 349 07/09/2021 09:08

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 348 05/09/2021 11:31

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 347 03/09/2021 16:34

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 346 01/09/2021 14:32

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 345 30/08/2021 04:09

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 344 28/08/2021 10:31

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 343 25/08/2021 08:50

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 342 23/08/2021 01:15

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 341 21/08/2021 20:02

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 340 18/08/2021 12:05

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 339 16/08/2021 14:56

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 338 15/08/2021 03:01

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 337 13/08/2021 09:24

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 336 11/08/2021 05:14

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 335 08/08/2021 11:16

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 334 06/08/2021 13:37

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 333 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 332 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 331 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 330 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 329 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 328 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 327 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 326 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 325 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 324 04/08/2021 04:36

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 323 04/08/2021 04:35

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 322 04/08/2021 04:35

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 321 04/08/2021 04:35

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 320 04/08/2021 04:35

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 319 29/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 318 26/06/2021 23:40

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 317 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 316 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 315 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 314 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 313 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 312 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 311 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 310 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 309 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 308 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 307 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 306 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 305 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 304 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 303 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 302 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 301 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 300 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 299 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 298 26/06/2021 23:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 297 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 296 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 295 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 294 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 293 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 292 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 291 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 290 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 289 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 288 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 287 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 286 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 285 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 284 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 283 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 282 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 281 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 280 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 279 26/06/2021 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 278 26/06/2021 23:37

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 277 20/04/2021 11:55

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 276 07/01/2021 11:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 275 07/01/2021 11:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 274 07/01/2021 11:37

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 273 07/01/2021 11:37

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 272 19/12/2020 08:04

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 271 15/12/2020 00:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 270 15/12/2020 00:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 269 15/12/2020 00:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 268 15/12/2020 00:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 267 15/12/2020 00:38

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 266 26/11/2020 15:19

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 265 22/11/2020 21:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 264 22/11/2020 21:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 263 22/11/2020 21:12

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 262 22/11/2020 21:12

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 261 06/11/2020 23:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 260 03/11/2020 14:37

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 259 31/10/2020 08:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 258 27/10/2020 23:08

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 257 27/10/2020 23:08

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 256 18/10/2020 22:18

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 255 13/10/2020 18:36

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 254 16/10/2020 06:50

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 253 06/10/2020 17:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 252 06/10/2020 17:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 251 06/10/2020 17:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 250 06/10/2020 17:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 249 06/10/2020 17:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 248 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 247 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 246 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 245 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 244 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 243 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 242 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 241 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 240 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 239 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 238 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 237 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 236 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 235 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 234 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 233 06/10/2020 16:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 232 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 231 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 230 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 229 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 228 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 227 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 226 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 225 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 224 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 223 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 222 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 221 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 220 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 219 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 218 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 217 06/10/2020 16:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 216 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 215 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 214 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 213 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 212 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 211 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 210 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 209 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 208 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 207 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 206 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 205 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 204 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 203 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 202 06/10/2020 16:57

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 201 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 200 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 199 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 198 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 197 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 196 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 195 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 194 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 193 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 192 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 191 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 190 06/10/2020 16:56

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 189 29/06/2020 10:39

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 188 26/06/2020 21:40

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 187 24/06/2020 22:22

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 186 22/06/2020 19:45

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 185 16/06/2020 12:43

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 184 10/06/2020 14:54

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 183 07/06/2020 18:30

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 182 05/06/2020 15:57

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 181 03/06/2020 15:06

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 180 30/04/2020 18:50

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 179 04/04/2020 22:09

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 178 29/03/2020 20:51

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 177 17/03/2020 12:56

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 176 10/03/2020 18:59

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 175 27/02/2020 10:38

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 174 21/02/2020 19:48

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 173 11/02/2020 20:15

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 172 02/02/2020 19:41

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 171 25/01/2020 12:41

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 170 16/01/2020 19:34

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 169 08/01/2020 21:02

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 168 02/01/2020 21:13

Kiếm Nghịch Thương Khung chapter 167 20/12/2019 19:30

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 166 14/12/2019 22:15

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 165 03/12/2019 19:44

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 164 01/12/2019 07:20

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 163 18/11/2019 13:48

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 162 05/11/2019 17:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 161 02/11/2019 22:24

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 160 30/10/2019 18:40

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 159 28/10/2019 17:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 158 24/10/2019 16:42

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 157 19/10/2019 18:28

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 156 17/10/2019 22:21

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 155 13/10/2019 17:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 154 07/10/2019 16:37

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 153 07/10/2019 16:36

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 152 30/09/2019 00:48

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 151 27/09/2019 18:48

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 150 19/09/2019 13:24

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 149 16/09/2019 13:08

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 148 10/09/2019 15:42

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 147 08/09/2019 15:10

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 146 06/09/2019 13:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 145 04/09/2019 13:01

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 144 02/09/2019 22:51

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 143 31/08/2019 21:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 142 31/08/2019 21:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 141 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 140 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 139 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 138 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 137 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 136 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 135 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 134 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 133 08/02/2020 21:30

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 132 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 131 31/08/2019 21:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 130 21/08/2019 06:24

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 129 16/08/2019 23:47

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 128 09/08/2019 21:37

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 127 08/08/2019 00:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 126 08/08/2019 00:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 125 25/07/2019 21:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 124 23/07/2019 13:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 123 14/07/2019 14:14

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 122 12/07/2019 15:23

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 121 08/07/2019 13:11

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 120 06/07/2019 13:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 119 30/06/2019 22:06

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 118 29/06/2019 04:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 117 22/06/2019 23:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 116 20/06/2019 23:38

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 115 15/06/2019 20:20

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 114 13/06/2019 13:10

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 113 09/06/2019 13:45

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 112 09/06/2019 13:45

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 111 05/06/2019 13:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 110 05/06/2019 13:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 109 03/05/2019 15:30

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 108 01/05/2019 13:19

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 107 20/04/2019 21:28

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 106 18/04/2019 21:48

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 105 13/04/2019 20:50

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 104 11/04/2019 19:53

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 103 08/04/2019 20:01

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 102 06/04/2019 14:35

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 101 27/03/2019 14:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 100 25/03/2019 14:23

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 99 20/03/2019 21:47

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 98 19/03/2019 03:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 97 15/03/2019 13:19

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 96 13/03/2019 12:56

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 95 08/03/2019 14:14

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 94 06/03/2019 14:20

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 93 02/03/2019 05:53

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 92 28/02/2019 13:35

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 91 25/02/2019 22:55

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 90 24/02/2019 12:22

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 89 20/02/2019 16:37

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 88 31/01/2019 23:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 87 31/01/2019 22:55

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 86 29/01/2019 17:42

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 85 26/01/2019 12:36

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 84 24/01/2019 16:35

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 83 22/01/2019 12:31

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 82 18/01/2019 22:51

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 81 12/01/2019 22:22

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 80 11/01/2019 06:15

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 79 05/01/2019 13:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 78 03/01/2019 21:35

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 77 28/12/2018 18:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 76 26/12/2018 17:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 75 20/12/2018 20:48

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 74 18/12/2018 20:18

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 73 13/12/2018 22:11

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 72 12/12/2018 22:28

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 71 05/12/2018 20:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 70 04/12/2018 20:32

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 69 30/11/2018 01:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 68 30/11/2018 01:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 67 22/11/2018 13:40

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 66 21/11/2018 13:16

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 65 14/11/2018 20:20

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 64 13/11/2018 20:41

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 63 09/11/2018 21:49

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 62 08/11/2018 23:37

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 61 31/10/2018 12:38

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 60 30/10/2018 12:49

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 59 24/10/2018 14:25

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 58 23/10/2018 11:18

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 57 17/10/2018 19:36

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 56 16/10/2018 20:08

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 55 10/10/2018 19:14

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 54 09/10/2018 19:03

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 53 02/10/2018 18:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 52 01/10/2018 21:18

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 51 25/09/2018 13:28

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 50 22/09/2018 19:06

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 49 18/09/2018 13:04

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 48 15/09/2018 16:55

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 47 10/09/2018 19:36

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 46 09/09/2018 15:42

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 45 08/09/2018 18:54

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 44 07/09/2018 12:33

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 43 31/08/2018 12:43

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 42 28/08/2018 18:55

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 41 24/08/2018 12:59

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 40 22/08/2018 19:52

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 39 19/08/2018 16:19

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 38 14/08/2018 22:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 37 11/08/2018 13:44

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 36 08/08/2018 14:22

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 35 03/08/2018 18:14

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 34 31/07/2018 19:46

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 33 29/07/2018 19:43

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 32 25/07/2018 13:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 31 21/07/2018 12:24

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 30 18/07/2018 16:43

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 29 15/07/2018 13:38

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 28 11/07/2018 19:33

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 27 09/07/2018 13:06

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 26 02/07/2018 19:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 25 29/06/2018 20:10

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 24 26/06/2018 13:24

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 23 23/06/2018 12:29

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 22 21/06/2018 13:05

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 21 18/06/2018 20:11

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 20 11/06/2018 13:02

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 19 05/06/2018 18:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 18 30/05/2018 19:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 17 21/05/2018 14:21

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 16 14/05/2018 11:40

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 15 07/05/2018 11:10

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 14 02/05/2018 21:05

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 13 24/04/2018 18:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 12 16/04/2018 12:42

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 11 09/04/2018 11:41

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 10 02/04/2018 11:33

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 9 26/03/2018 11:46

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 8 19/03/2018 12:13

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 7 13/03/2018 11:06

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 6 05/03/2018 12:17

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 5 28/02/2018 19:46

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 4 24/02/2018 12:00

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 3 15/02/2018 18:58

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 2 07/02/2018 22:04

Kiếm Nghịch Thương Khung Chapter 1 04/02/2018 12:25

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!