Phàm Nhân Tu Tiên [>Update 16/10<] chapter 152

truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
SƠ LƯỢC
Một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn, ngẫu nhiên dưới…, tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? và hắn cự kiêu ma đầu, thuộc nhóm tiên tông tiên sư, đoàn vu sơn hải trong ngoài ?

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 488862 Theo dõi: 507

Update: 16/10/2021 15:03TỔNG HỢP (152 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 152 16/10/2021 15:03

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 151 15/10/2021 10:11

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 150 08/10/2021 17:52

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 149 02/10/2021 18:57

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 148 01/10/2021 19:54

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 147 25/09/2021 08:12

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 146 18/09/2021 13:55

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 145 17/09/2021 12:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 144 11/09/2021 19:23

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 143 11/09/2021 19:23

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 142 04/09/2021 13:43

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 141 03/09/2021 15:33

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 140 28/08/2021 12:21

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 139 27/08/2021 11:53

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 138 21/08/2021 18:19

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 137 21/08/2021 18:18

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 135 14/08/2021 12:57

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 134 13/08/2021 16:20

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 133 31/07/2021 19:36

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 132 30/07/2021 15:38

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 131 24/07/2021 10:43

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 130 23/07/2021 13:57

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 129 17/07/2021 16:06

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 128 16/07/2021 09:57

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 127 10/07/2021 11:37

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 126 09/07/2021 15:29

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 125 04/07/2021 21:24

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 124 04/07/2021 21:24

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 123 26/06/2021 09:16

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 122 25/06/2021 09:26

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 121 19/06/2021 09:20

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 120 18/06/2021 21:36

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 119 11/06/2021 09:35

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 118 05/06/2021 19:47

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 117 05/06/2021 05:32

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 116 29/05/2021 09:51

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 115 28/05/2021 16:10

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 114 22/05/2021 09:46

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 113 21/05/2021 12:35

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 112 16/05/2021 15:53

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 111 14/05/2021 15:32

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 110 08/05/2021 11:34

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 109 07/05/2021 22:56

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 108 01/05/2021 17:11

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 107 30/04/2021 14:30

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 106 24/04/2021 14:57

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 105 23/04/2021 13:34

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 104 19/04/2021 13:20

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 103 10/04/2021 15:31

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 102 09/04/2021 10:11

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 101 03/04/2021 13:14

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 100 03/04/2021 13:12

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 99 03/04/2021 13:11

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 98 03/04/2021 13:10

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 97 03/04/2021 13:09

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 96 19/03/2021 15:01

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 95 13/03/2021 15:38

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 94 14/03/2021 01:01

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 93 06/03/2021 13:38

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 92 05/03/2021 18:22

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 91 27/02/2021 14:03

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 90 26/02/2021 13:15

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 89 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 88 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 87 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 86 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 85 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 84 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 83 20/02/2021 20:58

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 82 20/02/2021 20:57

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 81 23/01/2021 20:25

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 80 22/01/2021 14:54

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 79 15/01/2021 19:50

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 78 08/01/2021 22:55

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 77 04/01/2021 10:05

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 76 02/01/2021 17:41

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 75 26/12/2020 15:55

Phàm Nhân Tu Tiên chapter 74 25/12/2020 19:44

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 73 19/12/2020 15:22

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 72 18/12/2020 19:47

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 71 12/12/2020 20:10

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 70 12/12/2020 17:50

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 69 05/12/2020 23:37

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 68 05/12/2020 23:36

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 67 28/11/2020 13:43

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 66 27/11/2020 22:30

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 65 21/11/2020 22:13

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 64 21/11/2020 09:15

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 63 14/11/2020 22:43

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 62 14/11/2020 22:43

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 61 08/11/2020 08:55

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 60 07/11/2020 09:06

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 59 01/11/2020 19:17

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 58 26/11/2020 14:02

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 57 26/10/2020 19:56

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 56 24/10/2020 22:45

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 55 19/10/2020 19:56

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 54 18/10/2020 00:45

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 53 06/10/2020 23:04

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 52 03/10/2020 15:33

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 51 03/10/2020 02:47

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 50 03/10/2020 02:47

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 49 19/09/2020 20:52

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 48 18/09/2020 17:32

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 47 15/09/2020 19:41

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 46 15/09/2020 19:41

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 45 05/09/2020 22:38

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 44 04/09/2020 17:38

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 43 02/09/2020 19:48

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 42 31/08/2020 18:13

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 41 24/08/2020 17:11

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 40 22/08/2020 09:08

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 39 17/08/2020 10:31

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 38 18/10/2020 00:38

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 37 10/08/2020 15:41

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 36 08/08/2020 06:03

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 35 03/08/2020 08:01

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 34 03/08/2020 08:01

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 33 27/07/2020 10:50

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 32 27/07/2020 10:50

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 31 19/07/2020 06:35

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 30 18/07/2020 20:03

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 29 17/07/2020 18:48

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 28 10/07/2020 23:32

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 27 05/07/2020 18:29

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 26 03/07/2020 10:30

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 25 02/07/2020 09:45

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 24 22/06/2020 15:12

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 23 16/06/2020 13:35

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 22 10/06/2020 21:38

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 21 03/06/2020 11:12

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 20 24/05/2020 18:32

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 19 16/05/2020 23:07

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 18 09/05/2020 14:52

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 17 02/05/2020 18:45

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 16 26/04/2020 22:58

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 15 26/04/2020 09:59

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 14 13/04/2020 10:03

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 13 10/04/2020 17:26

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 12 30/03/2020 10:52

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 11 24/03/2020 14:14

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 10 16/03/2020 13:19

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 9 13/03/2020 16:39

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 8 11/03/2020 16:53

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 7 11/03/2020 16:53

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 6 14/04/2019 02:23

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 5 14/04/2019 02:23

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 4 14/04/2019 02:23

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 3 14/04/2019 02:23

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 2 05/09/2013 01:41

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 1 01/07/2013 01:54

Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 0 02/07/2013 14:29

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...