Phong Khởi Thượng Lam [>Update 10/02<] chap 416

truyện tranh Phong Khởi Thượng Lam
SƠ LƯỢC
Tình hình là nàng ghiền game. Một hôm vô tình bị lạc vào thế giới Game, và đã gặp được chàng, cuộc sống ảo đen xen đời thực. Đâu là thực đâu là giả, thôi thì cứ yêu thôi … Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn.  Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!!

Tác giả: Cổ Hiên

Nguồn: Tuổi Thơ Dữ Dội

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Historical Manhua Mystery Romance Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 987293 Theo dõi: 827

Update: 10/02/2020 00:30

TỔNG HỢP (217 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phong Khởi Thượng Lam chap 416 10/02/2020 00:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 415 07/02/2020 21:39

Phong Khởi Thượng Lam chap 414 06/02/2020 23:21

Phong Khởi Thượng Lam Chap 413 23/01/2020 23:19

Phong Khởi Thượng Lam Chap 412 23/01/2020 23:19

Phong Khởi Thượng Lam Chap 411 23/01/2020 23:19

Phong Khởi Thượng Lam Chap 410 29/12/2019 18:01

Phong Khởi Thượng Lam Chap 409 29/12/2019 18:01

Phong Khởi Thượng Lam Chap 408 29/12/2019 18:01

Phong Khởi Thượng Lam Chap 407 11/12/2019 22:18

Phong Khởi Thượng Lam Chap 406 11/12/2019 22:18

Phong Khởi Thượng Lam Chap 405 11/12/2019 22:18

Phong Khởi Thượng Lam chap 204-404 29/11/2019 15:54

Phong Khởi Thượng Lam chap 203 29/11/2019 15:54

Phong Khởi Thượng Lam chap 202 29/11/2019 13:15

Phong Khởi Thượng Lam chap 201 01/11/2019 18:30

Phong Khởi Thượng Lam chap 200 01/11/2019 18:30

Phong Khởi Thượng Lam chap 199 01/11/2019 18:30

Phong Khởi Thượng Lam chap 198 12/10/2019 16:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 197 12/10/2019 16:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 196 12/10/2019 16:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 195 02/10/2019 20:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 194 02/10/2019 20:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 193 02/10/2019 20:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 192 05/09/2019 13:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 191 05/09/2019 13:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 190 05/09/2019 13:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 189 21/08/2019 13:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 188 21/08/2019 13:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 187 21/08/2019 13:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 186 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 185 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 184 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 183 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 182 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 181 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 180 03/08/2019 13:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 179 08/07/2019 13:35

Phong Khởi Thượng Lam chap 178 08/07/2019 13:34

Phong Khởi Thượng Lam chap 177 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 176 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 175 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 174 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 173 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 172 03/07/2019 00:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 171 24/05/2019 19:17

Phong Khởi Thượng Lam chap 168-170 24/05/2019 19:17

Phong Khởi Thượng Lam chap 167 24/05/2019 19:17

Phong Khởi Thượng Lam chap 166 22/05/2019 13:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 165 22/05/2019 13:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 164 22/05/2019 13:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 163 22/05/2019 13:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 162 22/05/2019 13:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 161 22/05/2019 13:07

Phong Khởi Thượng Lam chap 160 22/04/2019 23:05

Phong Khởi Thượng Lam chap 159 22/04/2019 23:05

Phong Khởi Thượng Lam chap 158 22/04/2019 23:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 157 22/04/2019 23:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 156 22/04/2019 23:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 155 22/04/2019 23:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 154 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 153 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 152 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 151 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 150 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 149 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 148 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 147 04/04/2019 16:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 146 04/04/2019 16:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 145 04/04/2019 16:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 144 04/04/2019 16:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 143 04/04/2019 16:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 142 04/04/2019 16:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 141 16/03/2019 17:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 140 16/03/2019 17:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 139 16/03/2019 17:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 138 15/12/2018 13:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 137 15/12/2018 13:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 136 04/11/2018 19:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 135 30/10/2018 23:46

Phong Khởi Thượng Lam chap 134 30/10/2018 23:45

Phong Khởi Thượng Lam chap 133 30/10/2018 23:45

Phong Khởi Thượng Lam chap 132 30/10/2018 23:45

Phong Khởi Thượng Lam chap 131 30/10/2018 23:44

Phong Khởi Thượng Lam chap 130 30/10/2018 23:44

Phong Khởi Thượng Lam chap 129 30/10/2018 23:43

Phong Khởi Thượng Lam chap 128 30/10/2018 23:40

Phong Khởi Thượng Lam chap 127 30/10/2018 23:39

Phong Khởi Thượng Lam chap 126 27/10/2018 13:25

Phong Khởi Thượng Lam chap 125 27/10/2018 13:24

Phong Khởi Thượng Lam chap 124 24/10/2018 23:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 123 06/10/2018 12:03

Phong Khởi Thượng Lam chap 122 06/10/2018 12:03

Phong Khởi Thượng Lam chap 121 19/07/2018 14:24

Phong Khởi Thượng Lam chap 120 09/07/2018 13:49

Phong Khởi Thượng Lam chap 119 09/07/2018 13:49

Phong Khởi Thượng Lam chap 118 09/07/2018 13:49

Phong Khởi Thượng Lam chap 117 09/07/2018 13:49

Phong Khởi Thượng Lam chap 116 22/04/2018 11:51

Phong Khởi Thượng Lam chap 115 06/04/2018 12:50

Phong Khởi Thượng Lam chap 115 06/04/2018 12:50

Phong Khởi Thượng Lam chap 114 23/03/2018 17:20

Phong Khởi Thượng Lam chap 113 23/03/2018 17:20

Phong Khởi Thượng Lam chap 112 23/03/2018 12:47

Phong Khởi Thượng Lam chap 111 23/03/2018 12:47

Phong Khởi Thượng Lam chap 110 21/01/2018 20:12

Phong Khởi Thượng Lam chap 109 21/01/2018 20:12

Phong Khởi Thượng Lam chap 108 21/12/2017 20:13

Phong Khởi Thượng Lam chap 107 09/12/2017 19:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 106 21/11/2017 11:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 105 11/11/2017 12:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 104 24/10/2017 22:25

Phong Khởi Thượng Lam chap 103 08/10/2017 13:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 102 25/09/2017 23:03

Phong Khởi Thượng Lam chap 101 09/09/2017 12:38

Phong Khởi Thượng Lam chap 100 20/08/2017 18:33

Phong Khởi Thượng Lam chap 99 04/08/2017 17:54

Phong Khởi Thượng Lam chap 98 22/07/2017 12:11

Phong Khởi Thượng Lam chap 97 08/07/2017 22:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 96 21/06/2017 12:16

Phong Khởi Thượng Lam chap 95 08/06/2017 18:37

Phong Khởi Thượng Lam chap 94 08/06/2017 12:18

Phong Khởi Thượng Lam chap 93 21/05/2017 19:18

Phong Khởi Thượng Lam chap 92 07/05/2017 13:31

Phong Khởi Thượng Lam chap 91 20/04/2017 19:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 90 06/04/2017 14:50

Phong Khởi Thượng Lam chap 89 22/03/2017 12:41

Phong Khởi Thượng Lam chap 88 18/03/2017 17:50

Phong Khởi Thượng Lam chap 87 07/03/2017 21:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 86 21/02/2017 17:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 85b 12/02/2017 13:39

Phong Khởi Thượng Lam chap 85a 11/02/2017 18:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 84 16/01/2017 12:30

Phong Khởi Thượng Lam chap 83 16/01/2017 12:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 82 21/12/2016 14:48

Phong Khởi Thượng Lam chap 81 13/12/2016 22:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 80 04/12/2016 17:24

Phong Khởi Thượng Lam chap 79 27/11/2016 18:59

Phong Khởi Thượng Lam chap 78 21/11/2016 14:58

Phong Khởi Thượng Lam chap 77 15/11/2016 12:13

Phong Khởi Thượng Lam chap 76 07/11/2016 16:52

Phong Khởi Thượng Lam chap 75 03/11/2016 11:02

Phong Khởi Thượng Lam chap 74 24/10/2016 21:15

Phong Khởi Thượng Lam chap 73 16/10/2016 20:53

Phong Khởi Thượng Lam chap 72.2 09/10/2016 21:15

Phong Khởi Thượng Lam chap 72.1 03/10/2016 16:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 71 20/09/2016 12:42

Phong Khởi Thượng Lam chap 70 05/09/2016 19:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 69 20/08/2016 20:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 68 04/08/2016 19:57

Phong Khởi Thượng Lam chap 67 19/07/2016 22:24

Phong Khởi Thượng Lam chap 66 04/07/2016 18:48

Phong Khởi Thượng Lam chap 65 04/07/2016 18:48

Phong Khởi Thượng Lam chap 64 06/06/2016 19:36

Phong Khởi Thượng Lam chap 63 06/06/2016 19:38

Phong Khởi Thượng Lam chap 62 05/05/2016 14:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 61 05/05/2016 14:04

Phong Khởi Thượng Lam chap 60 05/04/2016 21:55

Phong Khởi Thượng Lam chap 59 05/04/2016 21:52

Phong Khởi Thượng Lam chap 58 18/03/2016 21:22

Phong Khởi Thượng Lam chap 57 04/02/2016 20:46

Phong Khởi Thượng Lam chap 56 22/01/2016 21:42

Phong Khởi Thượng Lam chap 55 11/01/2016 21:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 54 04/12/2015 11:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 53 20/11/2015 10:41

Phong Khởi Thượng Lam chap 52 06/11/2015 22:40

Phong Khởi Thượng Lam chap 51 19/10/2015 19:51

Phong Khởi Thượng Lam chap 50 28/09/2015 09:21

Phong Khởi Thượng Lam chap 49 12/09/2015 07:06

Phong Khởi Thượng Lam chap 48 25/08/2015 08:59

Phong Khởi Thượng Lam chap 47 20/07/2015 13:40

Phong Khởi Thượng Lam chap 46 15/07/2015 17:32

Phong Khởi Thượng Lam chap 45 20/06/2015 22:20

Phong Khởi Thượng Lam chap 44 12/06/2015 09:11

Phong Khởi Thượng Lam chap 43 25/05/2015 16:39

Phong Khởi Thượng Lam chap 42 11/05/2015 23:51

Phong Khởi Thượng Lam chap 41 23/04/2015 18:06

Phong Khởi Thượng Lam chap 40 14/04/2015 14:31

Phong Khởi Thượng Lam chap 39 23/03/2015 15:05

Phong Khởi Thượng Lam chap 38 12/03/2015 10:51

Phong Khởi Thượng Lam chap 37 01/03/2015 09:51

Phong Khởi Thượng Lam chap 36 11/02/2015 17:05

Phong Khởi Thượng Lam chap 35 22/01/2015 17:40

Phong Khởi Thượng Lam chap 34 04/01/2015 14:43

Phong Khởi Thượng Lam chap 33 25/12/2014 20:48

Phong Khởi Thượng Lam chap 32 13/12/2014 15:05

Phong Khởi Thượng Lam chap 31 01/12/2014 20:56

Phong Khởi Thượng Lam chap 30 14/11/2014 20:39

Phong Khởi Thượng Lam chap 29 23/10/2014 21:48

Phong Khởi Thượng Lam chap 28 11/10/2014 19:00

Phong Khởi Thượng Lam chap 27 23/09/2014 16:13

Phong Khởi Thượng Lam chap 26 18/09/2014 23:26

Phong Khởi Thượng Lam chap 25 05/09/2014 15:10

Phong Khởi Thượng Lam chap 24 21/08/2014 12:40

Phong Khởi Thượng Lam chap 23 09/08/2014 00:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 22 09/08/2014 00:28

Phong Khởi Thượng Lam chap 21 09/08/2014 00:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 20 09/08/2014 00:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 19 09/08/2014 00:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 18 25/07/2014 17:34

Phong Khởi Thượng Lam chap 17 23/07/2014 13:09

Phong Khởi Thượng Lam chap 16 21/07/2014 14:19

Phong Khởi Thượng Lam chap 15 19/07/2014 15:41

Phong Khởi Thượng Lam chap 14 15/07/2014 13:29

Phong Khởi Thượng Lam chap 13 13/07/2014 17:08

Phong Khởi Thượng Lam chap 12 11/07/2014 14:25

Phong Khởi Thượng Lam chap 11 11/07/2014 14:25

Phong Khởi Thượng Lam chap 10 08/07/2014 14:27

Phong Khởi Thượng Lam chap 9 07/07/2014 18:30

Phong Khởi Thượng Lam chap 8 01/07/2014 17:46

Phong Khởi Thượng Lam chap 7 30/06/2014 16:43

Phong Khởi Thượng Lam Chap 6 26/06/2014 17:42

Phong Khởi Thượng Lam Chap 5 26/06/2014 17:41

Phong Khởi Thượng Lam Chap 4 26/06/2014 17:41

Phong Khởi Thượng Lam Chap 3 26/06/2014 17:42

Phong Khởi Thượng Lam Chap 2 17/06/2014 05:48

Phong Khởi Thượng Lam Chap 1 17/06/2014 05:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!