Tác giả Kokuzawa Yousuke

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Choujin Gakuen 3 57.796 9

2. Chuyển Sinh Thành Thất Hoàng Tử 82 812.463 483