Tác giả Kuroi Ransuke & Maekawa Kazuo

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 100 tầng trên mặt đất ~ Xác suất thoát 0,0001% 12 180.594 105

2. Black out 47 471.330 137