Tác giả Nao Tsukiji

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Adekan 52 288.655 88

2. Adekan 5 24.685 15

3. Haikyo Shoujo 4 39.705 6