Tác giả Nao Sasaki

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Aragane no Ko 18 26.658 5

2. Aragane No Ko 2 6.639 6