Tác giả Nao Sasaki

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Aragane no Ko 10 1.668 1

2. Aragane No Ko 2 4.065 5