Tác giả Ope Pop

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ghét Gián Nhiều Quá Nên Tôi Thành Gián Ở Kiếp Sau Ở Dị Thế Giới Lúc Nào Chẳng Hay 1 953 9

2. Tỉnh dậy tôi chuyển sinh thành stickman 10 9.458 35