Thể loại Bạo lực - Máu me

Truyện có những cảnh chém, chọt, đập, nhai, xé .... Và máu phọt tứ tung

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Akai Kiri no Naka kara 6 16.806 26

2. Call of Duty: Mobile Storyline Comic 15 7.868 4

3. Ninkyo Tensei - Isekai no Yakuza-Hime ( MĐBG ) 3 5.919 21

4. Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!! 3 71.956 63