Thể loại Bạo lực - Máu me

Truyện có những cảnh chém, chọt, đập, nhai, xé .... Và máu phọt tứ tung

Có 1 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Akai Kiri no Naka kara 6 11.131 25