Truyện đã được dời về địa chỉ: https://blogtruyen.vn/c72145/dragon-ball-original-chap-253