Truyện đã được dời về địa chỉ: https://blogtruyen.vn/c76420/dragon-ball-original-chap-279