HORROR FC

Leader: Clouds

Tham gia nhóm


vnsharing.net
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Clouds Leader
Có 44 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

3. Death Sweeper 9 96035 15
4. Fuan no Tane Plus 76 493155 78
6. Hell Baby 4 65294 42
7. The Icream bus 1 46087 20
8. Lullabies from Hell 4 55903 13
9. The Ring 2 5 43687 12
10. Kimi no Knife 52 183275 24
11. Yiwu 1 34226 2
12. The Human Chair 1 53071 32
13. diabolo 1 51208 15
14. Double Gauge 1 48278 5
15. Cách Để Gặp Ma 1 75764 16
18. The Bug Boy 6 120046 39
19. Bloody Monday 3 36 188502 83
20. Dragon Head 89 353783 25
1 2 3