Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3403 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 192.281 41

2. Alter Suite - Tana Project 1 35.028 9

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 87.544 7

4. Aquaman 2016 4 101.792 0

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 30.081 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 83.219 5

7. Brave 7 37.225 7

8. Cầm Đế 30 249.925 32

9. Cẩm Lý Quy 36 49.700 2

10. Cấm thư ma thuật 5 38.286 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 170.201 7

12. CHOUSOU NO BABEL 25 198.841 46

13. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 122.951 2

14. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.007.642 158

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 101.196 3

16. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.050.089 89

17. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 110.872 4

18. Deadpool: Samurai 10 69.287 48

19. Deep (Towoo) 28 73.143 6

20. DEMON'S PLAN 1 105.281 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]