Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta [>Update 15/11<] chap 48

truyện tranh Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta
SƠ LƯỢC
Hasegawa Ryou vào một ngày đẹp trời , bỗng dưng xuất hiện 1 game và cậu dù muốn hay không cũng vẫn phải chơi, Loại game này như đeo kính ảo chơi game ấy , thanh trạng thái , vật phẩm này nọ hiện ngay trước mặt chỉ cần vuốt vuốt và Game đưa nhiệm vụ cho cậu ta làm trong một khoảng gian nhất định, nếu cậu ta không hoàn thành... thì sẽ phải chết!emo

Tên khác: 俺の現実は恋愛ゲーム??~かと思ったら命がけのゲームだった~

Tác giả: WARUIOTOKO

Nhóm dịch: LHMANGA.COM

Thể loại: Adult Mystery Psychological Shounen Supernatural Drama

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 973405 Theo dõi: 2493

Update: 16/11/2021 00:35TỔNG HỢP (71 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 48 15/11/2021 23:34

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 47 18/08/2021 01:34

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 46 18/08/2021 01:34

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 45 31/07/2021 23:17

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 44 18/05/2021 00:09

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 43 04/04/2021 19:25

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 42 18/03/2021 17:58

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 41 27/02/2021 09:01

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 40 05/02/2021 15:19

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 39 05/02/2021 15:19

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 38 05/02/2021 15:19

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 37 05/02/2021 15:18

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 36 30/01/2021 14:35

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 35 19/01/2021 16:54

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 34 12/01/2021 22:33

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 33 30/12/2020 23:26

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 32 08/11/2020 18:43

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chao 31.2 11/08/2020 00:04

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 31.1 02/07/2020 19:57

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 30.2 25/06/2020 08:31

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 30.1 13/06/2020 22:49

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 29.2 23/05/2020 16:00

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 29.1 23/05/2020 16:00

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta chap 28.2 09/05/2020 19:46

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 28.1 24/03/2020 00:01

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 27.2 24/03/2020 00:00

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 27 31/12/2019 19:21

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 26.2 18/12/2019 23:21

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 26.1 30/08/2019 23:10

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 25.5 29/08/2019 19:37

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 25 29/08/2019 03:53

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 24.5 29/08/2019 03:53

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 24 27/08/2019 22:38

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 23.5 27/08/2019 00:12

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 23 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 22.5 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 22 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 21.5 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 21 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 20.5 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 20 27/08/2019 00:11

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 19.5 27/08/2019 01:34

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 19 25/08/2019 16:13

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 18.5 24/08/2019 00:56

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 18 23/08/2019 00:54

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 17.5 21/08/2019 06:32

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 17 19/08/2019 23:22

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 16.5 18/08/2019 22:00

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 16 18/08/2019 21:59

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 15.5 18/08/2019 05:49

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 15 16/08/2019 23:14

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 14.5 16/08/2019 06:10

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 14 14/08/2019 23:03

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 13.5 14/08/2019 03:43

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 13 14/08/2019 03:42

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 12.5 12/08/2019 07:23

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 12 10/08/2019 21:44

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 11.5 10/08/2019 00:22

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 11 08/08/2019 23:12

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 10.5 08/08/2019 01:03

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 10 07/08/2019 20:35

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 9.5 05/08/2019 21:42

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 9 26/07/2019 17:01

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 8 26/07/2019 17:00

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 7 14/07/2019 21:50

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 6 07/07/2019 18:18

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 5 24/04/2019 13:17

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 4 22/02/2019 20:55

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 3 09/06/2018 21:49

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 2 06/06/2018 21:15

Ore no Genjitsu wa Renai Game?? ka to Omottara Inochigake no Game datta Chap 1 06/06/2018 21:15

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...