Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS [>Update 15/07<] chương 80

truyện tranh Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS
SƠ LƯỢC

Kim Gong Ja, một thợ săn cấp F thảm hại tới mức không có nổi một kĩ năng của riêng mình, luôn sống trong sự khinh thường của những người xung quanh. Với lòng ganh tỵ tột cùng với "hỏa Vương" - thợ săn mạnh nhất hiện tại, cậu ta đã nhận được một kĩ năng cấp S. Tuy nhiên, kĩ năng này chỉ có thể kích hoạt khi cậu ta bị giết chết....

 

Tên khác: SSS-Class Suicide Hunter, SSS급 자살헌터

Tác giả: Neida Sinnoa Bill K

Thể loại: Action Shounen Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 720142 Theo dõi: 1442

Update: 15/07/2022 23:51TỔNG HỢP (80 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS chương 80 15/07/2022 23:51

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 79 08/07/2022 22:55

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 78 24/06/2022 23:22

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 77 18/06/2022 13:55

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 76 10/06/2022 10:43

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 75 03/06/2022 20:02

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 74 27/05/2022 19:03

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 73 13/05/2022 23:20

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 72 06/05/2022 14:10

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 71 29/04/2022 15:07

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 70 22/04/2022 18:39

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 69 16/04/2022 18:44

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 68 02/04/2022 11:02

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 67 28/03/2022 08:17

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 66 19/03/2022 21:32

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 65 19/03/2022 21:32

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 64 06/03/2022 11:19

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 63 20/02/2022 19:34

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 62 11/02/2022 15:45

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 61 07/02/2022 00:11

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 60 28/01/2022 17:52

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 59 21/01/2022 12:44

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 58 08/01/2022 09:19

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 57 31/12/2021 17:55

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 56 24/12/2021 18:48

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 55 18/12/2021 22:09

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 54 11/12/2021 08:18

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 53 05/11/2021 10:55

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 52 30/10/2021 18:48

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 51 22/10/2021 18:06

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 50 15/10/2021 14:03

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 49 11/10/2021 01:47

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 48 25/09/2021 20:21

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 47 17/09/2021 11:14

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 46 12/09/2021 11:02

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 45 03/09/2021 16:31

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 44 28/08/2021 07:31

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 43 28/08/2021 07:28

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 42 28/08/2021 07:27

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 41 27/08/2021 04:34

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 40 complete ss1 29/05/2021 07:54

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 39 21/05/2021 23:31

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 38 14/05/2021 18:27

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 37 07/05/2021 17:10

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 36 30/04/2021 14:54

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 35 23/04/2021 08:30

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 34 17/04/2021 08:28

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 33 09/04/2021 22:03

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 32 04/04/2021 19:33

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 31 26/03/2021 17:40

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 30 21/03/2021 23:04

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 29 13/03/2021 05:28

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 28 05/03/2021 11:09

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 27 19/02/2021 12:03

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 26 12/02/2021 15:45

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 25 05/02/2021 11:51

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 24 30/01/2021 15:28

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 23 22/01/2021 07:47

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 22 15/01/2021 09:42

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 21 08/01/2021 17:14

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 20 07/01/2021 19:16

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 19 07/01/2021 19:14

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 18 07/01/2021 19:14

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 17 07/01/2021 19:14

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 16 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 15 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 14 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 13 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 12 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 11 07/01/2021 19:13

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 10 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 9 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 8 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 7 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 6 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 5 07/01/2021 19:12

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 4 07/01/2021 19:11

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 3 03/01/2021 21:32

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 2 03/01/2021 09:24

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS Chương 1 03/01/2021 09:23

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 01/08<] Chapter 1097
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...