Thanh Xuân Bị Lãng Quên

truyện tranh Thanh Xuân Bị Lãng Quên
SƠ LƯỢC
Tiêu Khả Nghiêm chỉ là cô con gái không được coi trọng ở nhà họ Tiêu, nhưng không ngờ chị gái mình lại tặng cô, đưa cô lên giường một người đàn ông xa lạ vì công việc của chị ta... Cô vô tình có thai, bị chị gái giấu đi, ép cô sinh con xong trốn ra nước ngoài, còn cha của đứa bé... Hình Thiên Nham, ông trùm giới tài chính, không ngờ lại lấy chị gái cô?! Chị gái lừa dối tất cả mọi người, thuận lợi trở thành phu nhân nhà giàu sang, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Tiêu Khả Nghiêm trở về! Tôi sẽ lấy lại thân phận và đứa con thuộc về tôi!

Tên khác: Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi; Háomén qìfù de chūntiān; HAOMEN QIFU DE CHUNTIAN

Nhóm dịch: MTV Leech

Thể loại: Manhua Romance Shoujo Drama

Đăng bởi: Manhua NT Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: namphi

Số lượt xem: 47658 Theo dõi: 23

Update: 11/08/2022 16:34TỔNG HỢP (237 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 230 11/08/2022 16:32

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 229 11/08/2022 16:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 228 11/08/2022 15:31

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 227 11/08/2022 15:23

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 226 11/08/2022 15:08

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 225 10/08/2022 20:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 224 10/08/2022 20:15

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 223 10/08/2022 20:12

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 222 10/08/2022 18:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 221 10/08/2022 18:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 220 07/07/2022 07:07

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 219 07/07/2022 07:06

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 218 07/07/2022 05:29

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 217 07/07/2022 03:02

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 216 07/07/2022 01:29

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 215 01/07/2022 16:27

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 214 01/07/2022 16:27

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 213 01/07/2022 16:03

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 212 01/07/2022 15:18

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 211 01/07/2022 14:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 210.5 20/06/2022 17:28

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 210 20/06/2022 17:28

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 209 20/06/2022 17:27

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 208 20/06/2022 17:27

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 207 20/06/2022 17:26

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 206 20/06/2022 17:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 205 17/06/2022 22:59

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 204 17/06/2022 22:58

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 203 17/06/2022 06:53

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 202 17/06/2022 05:48

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 201 14/06/2022 19:43

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 200 04/06/2022 13:26

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 199 04/06/2022 00:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 198 03/06/2022 23:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 197 03/06/2022 23:23

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 196 03/06/2022 22:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 195 02/06/2022 22:09

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 194 02/06/2022 22:09

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 193 02/06/2022 18:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 192 02/06/2022 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 191 02/06/2022 06:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 190 23/05/2022 15:46

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 189 23/05/2022 15:45

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 188 23/05/2022 14:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 187 23/05/2022 13:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 186 23/05/2022 00:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 185 21/05/2022 23:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 184 21/05/2022 22:28

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 183 21/05/2022 21:33

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 182 21/05/2022 20:18

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 181 21/05/2022 14:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 180 14/05/2022 01:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 179 14/05/2022 01:15

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 178 14/05/2022 00:44

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 177 13/05/2022 23:38

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 176.5 12/05/2022 11:57

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 176 12/05/2022 11:56

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 175 12/05/2022 11:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 174.5 10/05/2022 16:01

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 174 10/05/2022 15:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 173.5 09/05/2022 19:53

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 173 09/05/2022 19:36

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 172 08/05/2022 18:49

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 171.5 08/05/2022 18:48

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 171 08/05/2022 18:47

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 170.5 05/05/2022 18:33

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 170 05/05/2022 18:29

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 169.5 05/05/2022 18:07

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 169 05/05/2022 17:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 168 05/05/2022 17:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 167 05/05/2022 16:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 166 28/04/2022 22:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 165 27/04/2022 18:49

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 164 27/04/2022 17:36

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 163 27/04/2022 16:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 162 26/04/2022 23:45

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 161 25/04/2022 05:43

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 160 14/04/2022 22:06

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 159 14/04/2022 21:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 158 14/04/2022 20:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 157 14/04/2022 19:38

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 156 14/04/2022 12:03

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 155 14/04/2022 01:29

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 154 14/04/2022 00:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 153 13/04/2022 18:16

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 152 12/04/2022 03:36

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 151 12/04/2022 03:16

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 150 10/04/2022 23:33

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 149 10/04/2022 23:09

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 148 10/04/2022 22:42

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 147 10/04/2022 22:02

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 146 10/04/2022 21:38

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 145 08/04/2022 22:14

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 144 08/04/2022 22:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 143 08/04/2022 18:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 142 07/04/2022 18:29

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 141 06/04/2022 17:30

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 140 30/03/2022 19:53

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 139 30/03/2022 19:53

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 138 30/03/2022 19:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 137 30/03/2022 19:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 136 30/03/2022 19:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 135 30/03/2022 16:48

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 134 30/03/2022 16:23

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 133 30/03/2022 15:28

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 132 30/03/2022 14:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 131 30/03/2022 14:06

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 130 18/03/2022 13:05

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 129 18/03/2022 13:05

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 128 18/03/2022 12:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 127 18/03/2022 12:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 126 17/03/2022 23:42

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 125 17/03/2022 21:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 124 17/03/2022 21:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 123 17/03/2022 21:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 122 17/03/2022 21:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 121 17/03/2022 16:49

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 120 16/03/2022 13:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 119 16/03/2022 13:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 118 16/03/2022 13:50

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 117 16/03/2022 13:50

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 116 16/03/2022 13:50

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 115 16/03/2022 05:13

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 114 16/03/2022 05:13

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 113 16/03/2022 00:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 112 16/03/2022 00:16

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 111 15/03/2022 12:47

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 110 09/03/2022 21:36

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 109 09/03/2022 21:36

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 108 09/03/2022 21:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 107 09/03/2022 21:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 106 09/03/2022 21:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 105 09/03/2022 15:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 104 09/03/2022 15:18

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 103 09/03/2022 15:18

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 102 09/03/2022 15:18

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 101 09/03/2022 15:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 100 20/02/2022 21:40

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 99 20/02/2022 21:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 98 20/02/2022 21:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 97 20/02/2022 21:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 96 20/02/2022 20:09

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 95 20/02/2022 19:45

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 94 20/02/2022 19:44

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 93 20/02/2022 17:58

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 92 20/02/2022 17:58

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 91 20/02/2022 16:08

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 90 07/02/2022 18:01

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 89 07/02/2022 17:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 88 07/02/2022 16:13

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 87 07/02/2022 16:13

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 86 07/02/2022 12:25

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 85 06/02/2022 17:47

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 84 06/02/2022 17:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 83 05/02/2022 20:10

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 82 05/02/2022 19:17

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 81 01/05/2019 13:30

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 80 01/05/2019 13:30

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 79 30/04/2019 01:31

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 78 30/04/2019 01:31

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 77 28/04/2019 18:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 76 28/04/2019 18:39

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 75 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 74 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 73 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 72 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 71 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 70 28/04/2019 07:22

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 69 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 68 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 67 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 66 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 65 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 64 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 63 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 62 28/04/2019 07:21

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 61 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 60 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 59 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 58 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 57 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 56 28/04/2019 07:20

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 55 28/04/2019 07:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 54 28/04/2019 07:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 53 28/04/2019 07:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 52 28/04/2019 07:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 51 28/04/2019 07:19

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 50 11/03/2019 23:05

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 49 06/03/2019 14:05

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 48 06/03/2019 14:05

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 47 02/03/2019 05:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 46 02/03/2019 05:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 45 02/03/2019 05:52

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 44 28/02/2019 14:08

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 43 27/02/2019 14:04

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 43 27/02/2019 13:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 42 27/02/2019 13:55

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 40 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 39 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 38 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 37 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 36 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 35 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 34 29/09/2018 12:54

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 33 07/08/2018 20:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 32 07/08/2018 20:35

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 31 07/08/2018 20:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 30 07/08/2018 20:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 29 07/08/2018 20:34

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 28 07/08/2018 20:32

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 27 07/08/2018 20:32

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 26 07/08/2018 20:32

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 25 07/07/2018 14:27

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 24 05/07/2018 19:51

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 23 03/07/2018 12:42

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 22 03/07/2018 12:42

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 21 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 20 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 19 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 18 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 17 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 16 03/07/2018 12:41

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 15 03/07/2018 12:40

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 14 03/07/2018 12:40

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 13 03/07/2018 12:40

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 12 03/07/2018 12:40

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 11 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 10 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 9 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 8 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 7 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 6 18/05/2018 18:24

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 5 18/05/2018 18:23

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 4 18/05/2018 18:23

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 3 06/03/2018 12:49

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 2 06/03/2018 12:49

Thanh Xuân Bị Lãng Quên chap 1 06/03/2018 12:49

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
  • truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu [>Update 29/03<] Chapter 326 (END)
  • truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội [>Update 12/07<] chapter 376
  • truyện tranh Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!! [>Update 27/11<] Chapter 224.5 (END)
  • truyện tranh Tổng Tài Bá Đạo Muốn Ôm Tôi
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...