Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3351 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 189.308 40

2. Alter Suite - Tana Project 1 33.077 9

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 85.709 7

4. Aquaman 2016 4 101.087 0

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 28.721 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 82.450 5

7. Brave 7 36.427 7

8. Cầm Đế 30 247.450 32

9. Cẩm Lý Quy 36 49.159 2

10. Cấm thư ma thuật 5 37.499 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 169.867 7

12. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 122.476 2

13. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 1.998.757 158

14. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 100.726 3

15. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.040.971 89

16. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 110.347 4

17. Deadpool: Samurai 10 65.685 48

18. Deep (Towoo) 28 71.123 6

19. DEMON'S PLAN 1 104.811 12

20. Dụ Hoặc Miêu Yêu 212 185.377 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]