Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3437 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 193.918 41

2. Alter Suite - Tana Project 1 35.979 9

3. Anh sẽ nghe em phải không? Senpai 6 41.204 26

4. Áo Thuật Thần Tọa 6 88.030 7

5. Aquaman 2016 4 102.053 0

6. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 30.913 3

7. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 84.145 5

8. Brave 7 37.558 7

9. Cầm Đế 30 250.957 32

10. Cẩm Lý Quy 36 50.061 2

11. Cấm thư ma thuật 5 38.726 19

12. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 170.372 7

13. CHOUSOU NO BABEL 25 202.989 46

14. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 123.251 2

15. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.013.436 158

16. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 101.343 3

17. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.055.628 89

18. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 111.120 4

19. Deadpool: Samurai 10 71.623 50

20. Deep (Towoo) 28 74.302 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]