Thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.

Có 3476 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [LH] LADY JUSTICE MANGA 8 198.085 42

2. Alter Suite - Tana Project 1 38.560 10

3. Áo Thuật Thần Tọa 6 89.462 7

4. Aquaman 2016 4 102.914 0

5. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 32.402 3

6. Bạn Trai Quái Thú Của Tôi 95 85.803 5

7. Brave 7 38.640 7

8. Cầm Đế 30 254.120 32

9. Cẩm Lý Quy 36 50.777 2

10. Cấm thư ma thuật 5 39.663 19

11. Chiêu Hoán Sư Cuối Cùng 15 170.737 7

12. CHOUSOU NO BABEL 25 212.555 47

13. Cuộc Sống Hiện Đại Của Yêu Quái Bất Tử 19 124.002 2

14. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.025.972 162

15. Đại Đường Trừ Yêu Sư 4 101.910 3

16. Đại Khâu Giáp Sư 188 1.064.634 89

17. Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Tôi 8 111.648 4

18. Deadpool: Samurai 11 82.969 58

19. Deep (Towoo) 28 77.510 6

20. DEMON'S PLAN 1 105.889 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]