Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 858 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 36.674 6

2. Công Nương Su 87 8.253 1

3. Công Ty Sinh Mệnh 3 34.089 3

4. Deception Of The Demon King 1 8.534 1

5. Deep (Towoo) 28 80.461 6

6. Elf & Warrior 4 37.413 2

7. Fantasy World Survival 20 113.768 6

8. Free Draw 101 356.097 98

9. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 35.140 2

10. How To Open A Triangular Riceball 8 111.131 20

11. Last Chase 10 94.608 0

12. Loser 76 876.254 85

13. Miêu Hiệp 12 30.630 9

14. MIRACLE APP STORE 12 25.848 10

15. Ngôi nhà của người phục chế 27 64.977 13

16. Oh! Holy 30 198.054 31

17. Regular Show 9 37.120 3

18. REVIVAL MAN 39 298.576 43

19. SHAMAN 4 93.736 0

20. Solo Leveling Ss3 21 315.120 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]