Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 785 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 14.302 2

2. Công Ty Sinh Mệnh 3 26.291 3

3. Deep (Towoo) 28 55.326 6

4. Dosa 64 277.402 27

5. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.471.790 73

6. Elf & Warrior 4 27.052 2

7. Fantasy World Survival 20 105.300 5

8. Free Draw 63 283.390 89

9. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 25.873 2

10. How To Open A Triangular Riceball 8 103.922 19

11. Last Chase 10 91.395 0

12. Loser 76 666.533 75

13. Miêu Hiệp 11 16.484 7

14. MIRACLE APP STORE 12 20.805 10

15. Ngôi nhà của người phục chế 27 53.645 13

16. Oh! Holy 30 186.245 31

17. Perfect Half 117 2.469.150 348

18. Regular Show 9 31.125 3

19. REVIVAL MAN 39 253.607 42

20. SHAMAN 4 87.941 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]