Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 917 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 34.607 5

2. Công Nương Su 87 6.609 1

3. Công Ty Sinh Mệnh 3 33.794 3

4. Deception Of The Demon King 1 7.555 1

5. Deep (Towoo) 28 77.510 6

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.770.437 100

7. Elf & Warrior 4 36.453 2

8. Fantasy World Survival 20 113.462 6

9. Free Draw 101 354.165 98

10. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 34.839 2

11. How To Open A Triangular Riceball 8 110.910 20

12. Last Chase 10 94.445 0

13. Loser 76 834.628 85

14. Miêu Hiệp 12 29.866 9

15. MIRACLE APP STORE 12 25.242 10

16. Ngôi nhà của người phục chế 27 64.546 13

17. Oh! Holy 30 197.161 31

18. Regular Show 9 36.366 3

19. REVIVAL MAN 39 295.465 43

20. SHAMAN 4 93.136 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]