Thể loại Webtoon

Là thể loại do hàn quốc khởi xướng, hầu hết webtoon đều full màu, thể loại này có trang truyện bố cục khung hình theo chiều dọc, vì vậy xem trên máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng ... đem lại cảm giác cực kỳ thoải mái

Có 909 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 32.402 3

2. Aman's Animal Tales 3 1.504 1

3. Công Nương Su 77 2.601 0

4. Công Ty Sinh Mệnh 3 33.395 3

5. Deception Of The Demon King 1 6.169 1

6. Deep (Towoo) 28 74.316 6

7. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.711.302 84

8. Elf & Warrior 4 35.744 2

9. Fantasy World Survival 20 113.115 6

10. Free Draw 101 351.157 98

11. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 34.458 2

12. How To Open A Triangular Riceball 8 110.643 20

13. Last Chase 10 94.247 0

14. Loser 76 799.673 79

15. Miêu Hiệp 12 29.351 9

16. MIRACLE APP STORE 12 24.900 10

17. Ngôi nhà của người phục chế 27 64.238 13

18. Oh! Holy 30 195.628 31

19. Regular Show 9 35.682 3

20. REVIVAL MAN 39 291.251 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]