Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 90 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 87.779 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 22 141.645 85

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 84.099 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 114.043 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 83.210 6

6. alice......again? 15 112.316 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 91.564 13

8. ảnh chế conan 5 230.695 45

9. ANTIDOTE 19 220.177 159

10. Attack On Avengers 1 63.927 12

11. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 2.673 1

12. Báo ân cha mẹ 1 56.953 3

13. Boruto 2 99.453 19

14. Bựa Nương 40 211.082 17

15. CAB Magazine 2012 1 58.294 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 51.702 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 74.225 29

18. Chii's Sweet Home 122 328.007 39

19. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 4.210 1

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 15.833 10

1 2 3 4 5