Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 107 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 99.953 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 329.560 131

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 92.732 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 132.428 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 91.090 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.028 5

7. alice......again? 15 120.848 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 103.134 13

9. ảnh chế conan 5 243.157 47

10. ANTIDOTE 19 231.486 159

11. Attack On Avengers 1 74.189 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 67.692 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.727 3

14. Bựa Nương 40 237.953 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.294 13

16. Cách nhau 3 tuổi 8 9.787 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 60.073 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 89.177 30

19. Chii's Sweet Home 122 349.938 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 41.607 29

1 2 3 4 5 6