Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 106 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 99.876 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 308.754 105

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 92.550 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 131.010 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 90.875 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 9.920 5

7. alice......again? 15 120.592 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 102.637 13

9. ảnh chế conan 5 242.824 47

10. ANTIDOTE 19 230.970 159

11. Attack On Avengers 1 73.786 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 59.257 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.652 3

14. Bựa Nương 40 235.343 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.098 13

16. Cách nhau 3 tuổi 7 9.155 12

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 59.913 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 88.255 30

19. Chii's Sweet Home 122 349.089 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 35.283 24

1 2 3 4 5 6