Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 107 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 99.817 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 305.210 105

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 92.452 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 130.554 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 90.608 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 9.843 5

7. alice......again? 15 120.505 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 102.386 13

9. ảnh chế conan 5 242.607 47

10. ANTIDOTE 19 229.479 159

11. Attack On Avengers 1 73.672 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 54.947 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.603 3

14. Bựa Nương 40 234.024 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.041 13

16. Cách nhau 3 tuổi 7 8.891 12

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 59.812 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 87.670 30

19. Chii's Sweet Home 122 348.418 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 33.565 24

1 2 3 4 5 6