Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.802 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 281.600 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 91.050 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 127.383 25

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 89.294 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.713 5

7. alice......again? 15 119.206 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 99.793 13

9. ảnh chế conan 5 240.411 46

10. ANTIDOTE 19 227.771 159

11. Attack On Avengers 1 72.077 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 94 35.583 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.630 3

14. Boruto 2 116.059 19

15. Bựa Nương 40 226.815 17

16. CAB Magazine 2012 1 64.155 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 58.407 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 84.575 29

19. Chii's Sweet Home 122 344.094 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 18.082 1

1 2 3 4 5