Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.397 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 268.317 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.459 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 126.352 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.881 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.362 5

7. alice......again? 15 118.671 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 99.063 13

9. ảnh chế conan 5 239.508 46

10. ANTIDOTE 19 227.182 159

11. Attack On Avengers 1 71.471 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 92 29.966 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.267 3

14. Boruto 2 114.294 19

15. Bựa Nương 40 225.091 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.835 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 57.891 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 83.821 29

19. Chii's Sweet Home 122 342.704 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 14.783 1

1 2 3 4 5