Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 94 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 97.020 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 256.675 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 89.732 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 124.991 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.392 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 7.918 5

7. alice......again? 15 118.078 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 98.390 13

9. ảnh chế conan 5 238.311 46

10. ANTIDOTE 19 226.338 159

11. Attack On Avengers 1 70.458 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 91 20.210 1

13. Báo ân cha mẹ 1 61.827 3

14. Boruto 2 112.042 19

15. Bựa Nương 40 223.140 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.379 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 57.192 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 82.491 29

19. Chii's Sweet Home 122 340.548 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 12.442 1

1 2 3 4 5