Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 94 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 89.515 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 33 222.668 102

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 86.017 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 116.839 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 84.908 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 4.387 6

7. alice......again? 15 114.330 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 94.217 13

9. ảnh chế conan 5 233.799 45

10. ANTIDOTE 19 222.362 159

11. Attack On Avengers 1 65.976 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 6.966 1

13. Báo ân cha mẹ 1 58.487 3

14. Boruto 2 103.722 19

15. Bựa Nương 40 216.120 17

16. CAB Magazine 2012 1 59.965 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 53.513 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 77.353 29

19. Chii's Sweet Home 122 333.858 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 7.602 1

1 2 3 4 5