Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 94 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 94.323 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 240.376 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 89.278 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 123.967 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 87.981 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 7.485 5

7. alice......again? 15 117.593 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 97.725 13

9. ảnh chế conan 5 237.628 46

10. ANTIDOTE 19 225.725 159

11. Attack On Avengers 1 69.663 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 14.420 1

13. Báo ân cha mẹ 1 61.493 3

14. Boruto 2 109.905 19

15. Bựa Nương 40 221.358 17

16. CAB Magazine 2012 1 62.992 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 56.732 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 81.342 29

19. Chii's Sweet Home 122 338.918 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 11.537 1

1 2 3 4 5