Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.582 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 272.096 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.721 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 126.800 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 89.062 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.524 5

7. alice......again? 15 118.882 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 99.424 13

9. ảnh chế conan 5 239.882 46

10. ANTIDOTE 19 227.438 159

11. Attack On Avengers 1 71.765 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 92 32.561 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.426 3

14. Boruto 2 115.014 19

15. Bựa Nương 40 225.788 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.978 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 58.087 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 84.163 29

19. Chii's Sweet Home 122 343.204 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 16.685 1

1 2 3 4 5