Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 107 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 100.227 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 340.802 132

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 93.183 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 133.513 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 91.917 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 10.320 5

7. alice......again? 15 121.374 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 104.313 13

9. ảnh chế conan 5 243.951 47

10. ANTIDOTE 19 231.919 159

11. Attack On Avengers 1 74.798 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 78.727 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.911 3

14. Bựa Nương 40 240.303 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.677 13

16. Cách nhau 3 tuổi 8 10.466 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 60.467 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 90.412 30

19. Chii's Sweet Home 122 352.186 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 58.090 29

1 2 3 4 5 6