Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.371 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 267.826 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.418 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 126.269 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.855 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.342 5

7. alice......again? 15 118.642 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 98.999 13

9. ảnh chế conan 5 239.458 46

10. ANTIDOTE 19 227.144 159

11. Attack On Avengers 1 71.434 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 92 29.660 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.238 3

14. Boruto 2 114.200 19

15. Bựa Nương 40 224.988 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.811 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 57.855 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 83.776 29

19. Chii's Sweet Home 122 342.611 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 14.715 1

1 2 3 4 5