Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 92 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 88.364 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 27 185.950 93

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 84.798 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 115.177 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 83.811 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 3.117 6

7. alice......again? 15 113.118 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 92.633 13

9. ảnh chế conan 5 232.065 45

10. ANTIDOTE 19 221.061 159

11. Attack On Avengers 1 64.682 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 3.895 1

13. Báo ân cha mẹ 1 57.406 3

14. Boruto 2 101.130 19

15. Bựa Nương 40 213.433 17

16. CAB Magazine 2012 1 58.836 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 52.344 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 75.576 29

19. Chii's Sweet Home 122 331.546 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 5.561 1

1 2 3 4 5