Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 105 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 99.455 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 295.043 105

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 91.976 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 129.208 25

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 90.018 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 9.443 5

7. alice......again? 15 120.026 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 101.244 13

9. ảnh chế conan 5 241.843 47

10. ANTIDOTE 19 228.836 159

11. Attack On Avengers 1 73.160 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 149 46.149 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.282 3

14. Bựa Nương 40 229.865 17

15. CAB Magazine 2012 1 64.754 13

16. Cách nhau 3 tuổi 7 7.407 12

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 59.325 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 86.145 29

19. Chii's Sweet Home 122 346.748 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 16 16.695 6

1 2 3 4 5 6