Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 95 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 97.906 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 261.863 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.056 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 125.541 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.638 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.131 5

7. alice......again? 15 118.357 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 98.665 13

9. ảnh chế conan 5 238.759 46

10. ANTIDOTE 19 226.722 159

11. Attack On Avengers 1 71.017 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 91 24.854 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.023 3

14. Boruto 2 112.941 19

15. Bựa Nương 40 224.051 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.619 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 57.481 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 83.169 29

19. Chii's Sweet Home 122 341.525 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 13.496 1

1 2 3 4 5