Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 91 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 87.978 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road 25 170.819 87

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 84.323 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 114.377 22

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 83.417 6

6. alice......again? 15 112.585 86

7. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 91.962 13

8. ảnh chế conan 5 231.104 45

9. ANTIDOTE 19 220.500 159

10. Attack On Avengers 1 64.201 12

11. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 2.968 1

12. Báo ân cha mẹ 1 57.117 3

13. Boruto 2 99.912 19

14. Bựa Nương 40 211.583 17

15. CAB Magazine 2012 1 58.475 13

16. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 51.938 15

17. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 74.615 29

18. Chii's Sweet Home 122 328.825 39

19. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 4.591 1

20. Cô Vợ Lạnh Lùng của Thiếu Bang Chủ 1 16.034 10

1 2 3 4 5