Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 107 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 99.820 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 305.510 105

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 92.459 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 130.571 26

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 90.621 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 9.851 5

7. alice......again? 15 120.512 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 102.402 13

9. ảnh chế conan 5 242.617 47

10. ANTIDOTE 19 229.482 159

11. Attack On Avengers 1 73.681 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 158 55.189 1

13. Báo ân cha mẹ 1 63.605 3

14. Bựa Nương 40 234.055 17

15. CAB Magazine 2012 1 65.042 13

16. Cách nhau 3 tuổi 7 8.918 12

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 59.823 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 87.701 30

19. Chii's Sweet Home 122 348.551 41

20. Chuyện đời thường của nhân viên hiệu thuốc, Sa-chan 19 33.679 24

1 2 3 4 5 6