Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 860 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ác Ma Bàn Bên 50 48.390 14

2. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 8.941 2

3. BLACK JUNE 6 44.504 10

4. Công Chúa Giả Mạo 30 105.830 3

5. Cupid’s Chocolates 20 132.461 15

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.303.249 72

7. Elf & Warrior 4 19.173 2

8. Gunnm Kasei Senki 37 151.056 25

9. GWI 10 88.476 7

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 302.216 12

11. Loser 58 489.302 73

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 835.731 64

13. Perfect Half 78 2.038.703 318

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 102.564 41

15. RED DOLL 5 87.039 2

16. SHAMAN 4 81.940 0

17. The Children's Teacher, Mr. Kwon 24 65.319 14

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.083.725 171

19. TỔNG 14 89.116 2

20. Vua Biến Thái 10 16.589 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]