Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 882 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 1 1.393 0

2. Ác Ma Bàn Bên 50 49.902 14

3. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 9.437 2

4. BLACK JUNE 6 44.896 10

5. Công Chúa Giả Mạo 30 106.155 3

6. Cupid’s Chocolates 20 133.130 15

7. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.317.808 72

8. Elf & Warrior 4 19.538 2

9. Gunnm Kasei Senki 37 151.519 25

10. GWI 10 88.746 7

11. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 303.150 12

12. Loser 65 521.786 75

13. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 839.980 64

14. Perfect Half 78 2.060.371 322

15. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 103.050 41

16. RED DOLL 5 87.304 2

17. SHAMAN 4 82.227 0

18. The Children's Teacher, Mr. Kwon 24 65.763 14

19. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.094.848 173

20. TỔNG 14 89.359 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]