Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 863 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ác Ma Bàn Bên 50 48.481 14

2. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 8.984 2

3. BLACK JUNE 6 44.536 10

4. Công Chúa Giả Mạo 30 105.856 3

5. Cupid’s Chocolates 20 132.526 15

6. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.304.642 72

7. Elf & Warrior 4 19.211 2

8. Gunnm Kasei Senki 37 151.085 25

9. GWI 10 88.500 7

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 302.307 12

11. Loser 58 490.928 73

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 835.854 64

13. Perfect Half 78 2.040.803 318

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 102.606 41

15. RED DOLL 5 87.056 2

16. SHAMAN 4 81.968 0

17. The Children's Teacher, Mr. Kwon 24 65.356 14

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.084.035 171

19. TỔNG 14 89.144 2

20. Vua Biến Thái 10 16.668 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]