Thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải.

Có 1000 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 8.101 2

2. Ác Ma Bàn Bên 50 58.419 17

3. Bản Tình Ca Màu Huyết Họa Với Rowan 4 12.998 3

4. BLACK JUNE 6 50.387 10

5. Công Chúa Giả Mạo 30 108.403 3

6. Cupid’s Chocolates 20 136.858 15

7. Dream Girl -Cô Gái Trong Mơ 32 2.412.454 72

8. Elf & Warrior 4 22.126 2

9. GWI 10 91.131 8

10. Hoán Kiểm Trọng Sinh 8 328.378 14

11. Loser 76 621.991 75

12. Ma Vương - Liễu Kỹ Vân 52 855.916 64

13. Perfect Half 78 2.184.680 327

14. PREMARITAL RELATIONSHIP 1 105.935 41

15. RED DOLL 5 90.784 2

16. REVIVAL MAN 36 229.573 39

17. SHAMAN 4 84.456 0

18. The Children`s Teacher, Mr. Kwon 54 108.895 28

19. THE SCHOLARS REINCARNATION 89 1.194.010 183

20. TỔNG 14 92.469 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]