Inuyasha Bản Đẹp [ Update Chap Extra ]

truyện tranh Inuyasha Bản Đẹp
SƠ LƯỢC
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha
Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) 
Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn  thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện
Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ...
 

Tên khác: Khuyển Dạ Xoa

Tác giả: Rumiko Takahashi

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com BlogTruyen Scan Group

Thể loại: Action Adventure Historical Romance Shounen Truyện scan Fantasy

Đăng bởi: Ngankvn Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 14466998 Theo dõi: 1379

Update: 23/05/2020 10:23

TỔNG HỢP (559 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56 - Chap Extra 28/02/2014 22:16

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.10 26/02/2014 00:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.9 26/02/2014 00:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.8 26/02/2014 00:39

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.7 26/02/2014 00:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.6 26/02/2014 00:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.5 25/02/2014 23:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.4 25/02/2014 23:54

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.3 25/02/2014 23:53

Inuyasha Bản Đẹp vol 56.2 25/02/2014 23:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 56.1 25/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.10 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.9 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.8 24/02/2014 18:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.7 23/02/2014 23:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.6 23/02/2014 23:14

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.5 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.4 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.3 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.2 23/02/2014 23:13

Inuyasha Bản Đẹp Vol 55.1 23/02/2014 23:12

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.10 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.9 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.8 23/02/2014 23:11

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.7 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.6 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.5 23/02/2014 23:10

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.4 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.3 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.2 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 54.1 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.10 23/02/2014 23:09

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.9 23/02/2014 23:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.8 23/02/2014 23:08

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.7 23/02/2014 23:07

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.6 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.5 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.4 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.3 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.2 23/02/2014 23:06

Inuyasha Bản Đẹp Vol 53.1 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.10 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.9 23/02/2014 23:05

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.8 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.7 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.6 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.5 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.4 23/02/2014 23:04

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.3 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.2 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 52.1 23/02/2014 23:03

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.10 23/02/2014 23:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.9 23/02/2014 23:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.8 23/02/2014 23:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.7 13/02/2014 19:23

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.6 13/02/2014 19:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.5 13/02/2014 19:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.4 12/02/2014 17:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.3 12/02/2014 17:53

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.2 12/02/2014 17:52

Inuyasha Bản Đẹp Vol 51.1 11/02/2014 17:56

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.10 11/02/2014 17:56

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.9 11/02/2014 17:55

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.8 10/02/2014 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.7 10/02/2014 17:34

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.6 10/02/2014 17:33

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.5 09/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.4 09/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.3 09/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.2 09/02/2014 17:57

Inuyasha Bản Đẹp Vol 50.1 09/02/2014 17:57

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.10 08/02/2014 17:59

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.9 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.8 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.7 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.6 08/02/2014 17:58

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.5 07/02/2014 18:02

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.4 07/02/2014 18:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.3 07/02/2014 18:01

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.2 06/02/2014 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 49.1 06/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.10 06/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.9 05/02/2014 20:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.8 05/02/2014 20:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.7 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.6 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.5 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.4 05/02/2014 20:40

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.3 03/02/2014 17:39

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.2 03/02/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 48.1 03/02/2014 17:38

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.10 02/02/2014 21:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.9 02/02/2014 21:22

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.8 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.7 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.6 02/02/2014 21:21

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.5 01/02/2014 17:49

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.4 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.3 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.2 01/02/2014 17:48

Inuyasha Bản Đẹp Vol 47.1 01/02/2014 17:47

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.10 31/01/2014 17:42

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.9 31/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.8 31/01/2014 17:41

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.7 30/01/2014 17:43

Inuyasha Bản Đẹp Vol 46.6 30/01/2014 17:42