Yêu Thần Ký [>Update 28/11<] Chương 304

truyện tranh Yêu Thần Ký
SƠ LƯỢC

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong 
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi......

Tên khác: Tales of Demons And Gods, 妖神记

Tác giả: Mad Snail Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Adventure Comedy Harem Manhua Drama Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Lelouch Vi Britannia , Loading Memory

Số lượt xem: 11540837 Theo dõi: 4220

Update: 28/11/2020 22:14

TỔNG HỢP (496 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Yêu Thần Ký Chương 304 28/11/2020 22:14

Yêu Thần Ký Chương 303 26/11/2020 05:12

Yêu Thần Ký Chương 302.5 21/11/2020 22:00

Yêu Thần Ký Chương 302 18/11/2020 21:18

Yêu Thần Ký Chương 301.5 14/11/2020 22:20

Yêu Thần Ký Chương 301 12/11/2020 08:24

Yêu Thần Ký Chương 300.5 08/11/2020 00:49

Yêu Thần Ký Chương 300 04/11/2020 23:56

Yêu Thần Ký Chương 299.5 01/11/2020 12:08

Yêu Thần Ký Chương 299 28/10/2020 21:16

Yêu Thần Ký Chương 298.5 25/10/2020 08:46

Yêu Thần Ký Chương 298 21/10/2020 23:40

Yêu Thần Ký Chương 297.5 18/10/2020 18:24

Yêu Thần Ký Chương 297 14/10/2020 21:21

Yêu Thần Ký Chương 296.5 10/10/2020 22:45

Yêu Thần Ký Chương 296 07/10/2020 22:47

Yêu Thần Ký Chương 295.5 03/10/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 295 02/10/2020 03:34

Yêu Thần Ký Chương 294.5 27/09/2020 07:21

Yêu Thần Ký Chương 294 23/09/2020 19:33

Yêu Thần Ký Chương 293.5 19/09/2020 20:37

Yêu Thần Ký Chương 293 16/09/2020 21:06

Yêu Thần Ký Chương 292.5 14/09/2020 17:09

Yêu Thần Ký Chương 292 09/09/2020 20:28

Yêu Thần Ký Chương 291.5 06/09/2020 00:07

Yêu Thần Ký Chương 291 02/09/2020 20:29

Yêu Thần Ký Chương 290.5 29/08/2020 20:17

Yêu Thần Ký Chương 290 26/08/2020 23:09

Yêu Thần Ký Chương 289.5 23/08/2020 13:14

Yêu Thần Ký Chương 289 20/08/2020 06:48

Yêu Thần Ký Chương 288.5 16/08/2020 19:27

Yêu Thần Ký Chương 288 14/08/2020 06:40

Yêu Thần Ký Chương 287.5 10/08/2020 17:59

Yêu Thần Ký Chương 287 05/08/2020 21:50

Yêu Thần Ký Chương 286.5 02/08/2020 17:52

Yêu Thần Ký Chương 286 30/07/2020 07:47

Yêu Thần Ký Chương 285.5 26/07/2020 07:47

Yêu Thần Ký Chương 285 23/07/2020 10:28

Yêu Thần Ký Chương 284.5 19/07/2020 00:21

Yêu Thần Ký Chương 284 16/07/2020 08:50

Yêu Thần Ký Chương 283.5 15/07/2020 13:55

Yêu Thần Ký Chương 283 09/07/2020 22:44

Yêu Thần Ký Chương 282.5 09/07/2020 22:44

Yêu Thần Ký Chương 282 09/07/2020 22:44

Yêu Thần Ký Chương 281.5 09/07/2020 22:44

Yêu Thần Ký Chương 281 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 280.5 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 280 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 279.5 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 279 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 278.5 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 278 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 277.5 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 277 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 276.5 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 276 09/07/2020 22:43

Yêu Thần Ký Chương 275.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 275 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 274.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 274 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 273.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 273 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 272.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 272 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 271.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 271 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 270.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 270 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 269.5 09/07/2020 22:42

Yêu Thần Ký Chương 269 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 268.5 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 268 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 267.5 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 267 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 266.5 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 266 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 265.5 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 265 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 264.5 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 264 09/07/2020 22:41

Yêu Thần Ký Chương 263.5 09/07/2020 22:37

Yêu Thần Ký Chương 263 09/07/2020 22:36

Yêu Thần Ký Chương 262.5 09/07/2020 22:36

Yêu Thần Ký Chương 262 09/07/2020 22:36

Yêu Thần Ký Chương 261.5 09/07/2020 22:36

Yêu Thần Ký Chương 261 09/07/2020 17:41

Yêu Thần Ký Chương 260.5 03/07/2020 22:37

Yêu Thần Ký Chương 260 03/07/2020 22:37

Yêu Thần Ký Chương 259.5 29/06/2020 13:08

Yêu Thần Ký Chương 259 28/06/2020 09:11

Yêu Thần Ký Chương 258.5 20/06/2020 10:23

Yêu Thần Ký Chương 258 14/06/2020 11:03

Yêu Thần Ký Chương 257.5 04/06/2020 20:23

Yêu Thần Ký Chương 257 29/05/2020 12:24

Yêu Thần Ký Chương 256.5 19/05/2020 12:54

Yêu Thần Ký Chương 256 06/05/2020 21:26

Yêu Thần Ký Chương 255.5 02/05/2020 11:29

Yêu Thần Ký Chương 255 01/05/2020 16:17

Yêu Thần Ký Chương 254.5 01/05/2020 16:17

Yêu Thần Ký Chương 254 01/05/2020 16:17

Yêu Thần Ký Chương 253.5 01/05/2020 16:17

Yêu Thần Ký Chương 253 05/03/2020 20:16

Yêu Thần Ký Chương 252.5 23/02/2020 21:00

Yêu Thần Ký Chương 252 19/02/2020 18:38

Yêu Thần Ký Chương 251.5 09/02/2020 18:42

Yêu Thần Ký Chương 251 01/02/2020 20:06

Yêu Thần Ký Chương 250.5 19/01/2020 21:08

Yêu Thần Ký Chương 250 15/01/2020 11:40

Yêu Thần Ký Chương 249.5 04/01/2020 20:28

Yêu Thần Ký Chương 249 26/12/2019 21:32

Yêu Thần Ký Chương 248.5 17/12/2019 20:41

Yêu Thần Ký Chương 248 10/12/2019 20:54

Yêu Thần Ký Chương 247.5 08/12/2019 11:40

Yêu Thần Ký Chương 247 25/11/2019 19:05

Yêu Thần Ký Chương 246.5 21/11/2019 14:59

Yêu Thần Ký Chương 246 04/11/2019 18:41

Yêu Thần Ký Chương 245.5 01/11/2019 18:37

Yêu Thần Ký Chương 245 28/10/2019 21:42

Yêu Thần Ký Chương 244.5 25/10/2019 22:47

Yêu Thần Ký Chương 244 21/10/2019 15:04

Yêu Thần Ký Chương 243.5 17/10/2019 18:37

Yêu Thần Ký Chương 243 14/10/2019 14:39

Yêu Thần Ký Chương 242.5 08/10/2019 21:50

Yêu Thần Ký Chương 242 04/10/2019 20:49

Yêu Thần Ký Chương 241.5 01/10/2019 14:13

Yêu Thần Ký Chương 241 27/09/2019 23:07

Yêu Thần Ký Chương 240 18/09/2019 06:28

Yêu Thần Ký Chương 239.5 15/09/2019 19:50

Yêu Thần Ký Chương 239 08/09/2019 15:10

Yêu Thần Ký Chương 238.5 19/02/2020 22:20

Yêu Thần Ký Chương 238 01/09/2019 14:59

Yêu Thần Ký Chương 237.5 29/08/2019 21:26

Yêu Thần Ký Chương 237 25/08/2019 17:27

Yêu Thần Ký Chương 236 24/08/2019 22:55

Yêu Thần Ký Chương 235 24/08/2019 22:55

Yêu Thần Ký Chương 234 24/08/2019 22:54

Yêu Thần Ký Chương 233 24/08/2019 22:54

Yêu Thần Ký Chương 232 24/08/2019 22:54

Yêu Thần Ký Chương 231 24/08/2019 22:54

Yêu Thần Ký Chương 230 18/08/2019 06:03

Yêu Thần Ký Chương 229 09/08/2019 13:27

Yêu Thần Ký Chương 228 01/08/2019 01:42

Yêu Thần Ký Chương 227 22/07/2019 21:49

Yêu Thần Ký Chương 226 13/07/2019 14:23

Yêu Thần Ký Chương 225 05/07/2019 13:34

Yêu Thần Ký Chương 224 26/06/2019 19:41

Yêu Thần Ký Chương 223.5 23/06/2019 21:29

Yêu Thần Ký Chương 223 22/06/2019 13:00

Yêu Thần Ký Chương 222.5 20/06/2019 01:17

Yêu Thần Ký Chương 222 09/06/2019 20:43

Yêu Thần Ký Chương 221.5 07/06/2019 18:52

Yêu Thần Ký Chương 221 05/06/2019 16:58

Yêu Thần Ký Chương 220.5 11/05/2019 14:58

Yêu Thần Ký Chương 220 11/05/2019 14:58

Yêu Thần Ký Chương 219.5 07/05/2019 11:44

Yêu Thần Ký Chương 219 29/04/2019 17:59

Yêu Thần Ký Chương 218.5 27/04/2019 19:06

Yêu Thần Ký Chương 218 25/04/2019 15:02

Yêu Thần Ký Chương 217.5 20/04/2019 14:15

Yêu Thần Ký Chương 217 18/04/2019 16:40

Yêu Thần Ký Chương 216.5 16/04/2019 13:43

Yêu Thần Ký Chương 216 07/04/2019 21:45

Yêu Thần Ký Chương 215.5 05/04/2019 20:13

Yêu Thần Ký Chương 215 30/03/2019 22:55

Yêu Thần Ký Chương 214.5 29/03/2019 13:51

Yêu Thần Ký Chương 214 23/03/2019 22:43

Yêu Thần Ký Chương 213 19/03/2019 02:16

Yêu Thần Ký Chương 212 11/03/2019 14:56

Yêu Thần Ký Chương 211 09/03/2019 14:04

Yêu Thần Ký Chương 210 21/02/2019 21:34

Yêu Thần Ký Chương 209 20/02/2019 17:22

Yêu Thần Ký Chương 208 26/01/2019 19:56

Yêu Thần Ký Chương 207 24/01/2019 19:30

Yêu Thần Ký Chương 206 13/01/2019 17:16

Yêu Thần Ký Chương 205.5 11/01/2019 11:00

Yêu Thần Ký Chương 205 31/12/2018 05:10

Yêu Thần Ký Chương 204.5 28/12/2018 12:22

Yêu Thần Ký Chương 204 28/12/2018 12:22

Yêu Thần Ký Chương 203.5 20/12/2018 23:10

Yêu Thần Ký Chương 203 17/12/2018 20:19

Yêu Thần Ký Chương 202.5 13/12/2018 21:02

Yêu Thần Ký Chương 202 10/12/2018 20:34

Yêu Thần Ký Chương 201.5 06/12/2018 21:26

Yêu Thần Ký Chương 201 02/12/2018 18:36

Yêu Thần Ký Chương 200.5 30/11/2018 22:24

Yêu Thần Ký Chương 200 25/11/2018 22:17

Yêu Thần Ký Chương 199.5 22/11/2018 21:17

Yêu Thần Ký Chương 199 18/11/2018 19:41

Yêu Thần Ký Chương 198.5 16/11/2018 06:38

Yêu Thần Ký Chương 198 12/11/2018 20:13

Yêu Thần Ký Chương 197.5 08/11/2018 13:22

Yêu Thần Ký Chương 197 04/11/2018 19:16

Yêu Thần Ký Chương 196.5 01/11/2018 12:52

Yêu Thần Ký Chương 196 27/10/2018 19:28

Yêu Thần Ký Chương 195.5 22/10/2018 18:11

Yêu Thần Ký Chương 195 21/10/2018 19:13

Yêu Thần Ký Chương 194.5 19/10/2018 18:42

Yêu Thần Ký Chương 194 15/10/2018 18:10

Yêu Thần Ký Chương 193 03/10/2018 18:42

Yêu Thần Ký Chương 192 26/09/2018 18:31

Yêu Thần Ký Chương 191 20/09/2018 13:19

Yêu Thần Ký Chương 190 13/09/2018 20:25

Yêu Thần Ký Chương 189 10/09/2018 19:44

Yêu Thần Ký Chương 188.5 02/09/2018 12:50

Yêu Thần Ký Chương 188 01/09/2018 20:35

Yêu Thần Ký Chương 187.5 01/09/2018 20:34

Yêu Thần Ký Chương 187 22/08/2018 17:33

Yêu Thần Ký Chương 186.5 16/08/2018 18:17

Yêu Thần Ký Chương 186 16/08/2018 18:17

Yêu Thần Ký Chương 185.5 13/04/2020 06:09

Yêu Thần Ký Chương 185 08/08/2018 21:31

Yêu Thần Ký Chương 184.5 07/08/2018 17:53

Yêu Thần Ký Chương 184 07/08/2018 17:53

Yêu Thần Ký Chương 183.5 28/07/2018 14:57

Yêu Thần Ký Chương 183 25/07/2018 13:06

Yêu Thần Ký Chương 182.5 21/07/2018 12:19

Yêu Thần Ký Chương 182 18/07/2018 16:45

Yêu Thần Ký Chương 181.5 14/07/2018 16:24

Yêu Thần Ký Chương 181 11/07/2018 19:25

Yêu Thần Ký Chương 180.5 07/07/2018 13:48

Yêu Thần Ký Chương 180 04/07/2018 19:23

Yêu Thần Ký Chương 179.5 30/06/2018 20:28

Yêu Thần Ký Chương 179 27/06/2018 19:51

Yêu Thần Ký Chương 178.5 24/06/2018 13:14

Yêu Thần Ký Chương 178 22/06/2018 12:30

Yêu Thần Ký Chương 177.5 20/06/2018 19:19

Yêu Thần Ký Chương 177 13/06/2018 19:05

Yêu Thần Ký Chương 176.5 09/06/2018 19:35

Yêu Thần Ký Chương 176 06/06/2018 19:24

Yêu Thần Ký Chương 175.5 03/06/2018 12:47

Yêu Thần Ký Chương 175 30/05/2018 19:19

Yêu Thần Ký Chương 174.5 26/05/2018 19:04

Yêu Thần Ký Chương 174 23/05/2018 12:41

Yêu Thần Ký Chương 173.5 19/05/2018 17:49

Yêu Thần Ký Chương 173 16/05/2018 19:18

Yêu Thần Ký Chương 172.5 12/05/2018 11:41

Yêu Thần Ký Chương 172 02/05/2018 20:59

Yêu Thần Ký Chương 171.5 27/04/2018 18:14

Yêu Thần Ký Chương 171 25/04/2018 19:42

Yêu Thần Ký Chương 170.5 23/04/2018 19:06

Yêu Thần Ký Chương 170 18/04/2018 18:35

Yêu Thần Ký Chương 169.5 14/04/2018 11:45

Yêu Thần Ký Chương 169 11/04/2018 13:07

Yêu Thần Ký Chương 168.5 07/04/2018 12:48

Yêu Thần Ký Chương 168 04/04/2018 13:02

Yêu Thần Ký Chương 167.5 31/03/2018 12:05

Yêu Thần Ký Chương 167 30/03/2018 11:59

Yêu Thần Ký Chương 166.5 24/03/2018 11:45

Yêu Thần Ký Chương 166 21/03/2018 12:14

Yêu Thần Ký Chương 165.5 17/03/2018 11:51

Yêu Thần Ký Chương 165 14/03/2018 17:07

Yêu Thần Ký Chương 164.5 10/03/2018 17:55

Yêu Thần Ký Chương 164 07/03/2018 15:45

Yêu Thần Ký Chương 163.5 03/03/2018 10:47

Yêu Thần Ký Chương 163 28/02/2018 11:46

Yêu Thần Ký Chương 162.5 21/02/2018 10:18

Yêu Thần Ký Chương 162 17/02/2018 20:31

Yêu Thần Ký Chương 161.5 14/02/2018 17:46

Yêu Thần Ký Chương 161 10/02/2018 11:52

Yêu Thần Ký Chương 160.5 07/02/2018 12:34

Yêu Thần Ký Chương 160 03/02/2018 17:14

Yêu Thần Ký Chương 159.5 31/01/2018 19:03

Yêu Thần Ký Chương 159 27/01/2018 11:53

Yêu Thần Ký Chương 158.5 24/01/2018 19:28

Yêu Thần Ký Chương 158 20/01/2018 11:07

Yêu Thần Ký Chương 157.5 17/01/2018 12:46

Yêu Thần Ký Chương 157 13/01/2018 18:56

Yêu Thần Ký Chương 156.5 10/01/2018 11:24

Yêu Thần Ký Chương 156 06/01/2018 12:30

Yêu Thần Ký Chương 155.5 04/01/2018 12:14

Yêu Thần Ký Chương 155 30/12/2017 12:05

Yêu Thần Ký Chương 154.5 27/12/2017 18:46

Yêu Thần Ký Chương 154 23/12/2017 19:31

Yêu Thần Ký Chương 153.5 20/12/2017 19:54

Yêu Thần Ký Chương 153 16/12/2017 19:18

Yêu Thần Ký Chương 152.5 13/12/2017 17:27

Yêu Thần Ký Chương 152 09/12/2017 18:59

Yêu Thần Ký Chương 151.5 07/12/2017 11:57

Yêu Thần Ký Chương 151 02/12/2017 19:05

Yêu Thần Ký Chương 150.5 29/11/2017 17:55

Yêu Thần Ký Chương 150 25/11/2017 17:40

Yêu Thần Ký Chương 149.5 22/11/2017 20:08

Yêu Thần Ký Chương 149 18/11/2017 20:04

Yêu Thần Ký Chương 148.5 11/11/2017 12:51

Yêu Thần Ký Chương 148 09/11/2017 19:22

Yêu Thần Ký Chương 147.5 08/11/2017 19:16

Yêu Thần Ký Chương 147 04/11/2017 11:18

Yêu Thần Ký Chương 146.5 01/11/2017 14:49

Yêu Thần Ký Chương 146 29/10/2017 09:53

Yêu Thần Ký Chương 145.5 25/10/2017 15:57

Yêu Thần Ký Chương 145 23/10/2017 19:01

Yêu Thần Ký Chương 144.5 17/10/2017 11:07

Yêu Thần Ký Chương 144 14/10/2017 19:33

Yêu Thần Ký Chương 143 30/09/2017 10:18

Yêu Thần Ký Chương 142.5 25/09/2017 12:24

Yêu Thần Ký Chương 142 23/09/2017 10:00

Yêu Thần Ký Chương 141.5 13/09/2017 19:22

Yêu Thần Ký Chương 141 09/09/2017 18:38

Yêu Thần Ký Chương 140.5 06/09/2017 19:41

Yêu Thần Ký Chương 140 02/09/2017 18:50

Yêu Thần Ký Chương 139.5 30/08/2017 15:38

Yêu Thần Ký Chương 139 27/08/2017 18:47

Yêu Thần Ký Chương 138.5 23/08/2017 19:54

Yêu Thần Ký Chương 138 20/08/2017 21:12

Yêu Thần Ký Chương 137.5 16/08/2017 18:22

Yêu Thần Ký Chương 137 12/08/2017 20:38

Yêu Thần Ký Chương 136.5 09/08/2017 12:24

Yêu Thần Ký Chương 136 05/08/2017 19:15

Yêu Thần Ký Chương 135.5 02/08/2017 19:09

Yêu Thần Ký Chương 135 29/07/2017 17:39

Yêu Thần Ký Chương 134.5 26/07/2017 12:46

Yêu Thần Ký Chương 134 23/07/2017 13:31

Yêu Thần Ký Chương 133.5 19/07/2017 18:06

Yêu Thần Ký Chương 133 15/07/2017 17:59

Yêu Thần Ký Chương 132.5 12/07/2017 09:41

Yêu Thần Ký Chương 132 08/07/2017 20:36

Yêu Thần Ký Chương 131.5 05/07/2017 11:05

Yêu Thần Ký Chương 131 03/07/2017 10:49

Yêu Thần Ký Chương 130.5 26/06/2017 15:32

Yêu Thần Ký Chương 130 19/06/2017 10:51

Yêu Thần Ký Chương 129.5 07/06/2017 18:39

Yêu Thần Ký Chương 129 03/06/2017 17:41

Yêu Thần Ký Chương 128.5 28/05/2017 13:39

Yêu Thần Ký Chương 128 24/05/2017 18:39

Yêu Thần Ký Chương 127.5 22/05/2017 12:03

Yêu Thần Ký Chương 127 17/05/2017 12:05

Yêu Thần Ký Chương 126.5 14/05/2017 12:22

Yêu Thần Ký Chương 126 14/05/2017 12:22

Yêu Thần Ký Chương 125.5 07/05/2017 10:34

Yêu Thần Ký Chương 125 03/05/2017 12:11

Yêu Thần Ký Chương 124.5 26/04/2017 12:10

Yêu Thần Ký Chương 124 23/04/2017 12:23

Yêu Thần Ký Chương 123.5 19/04/2017 19:22

Yêu Thần Ký Chương 123 17/04/2017 17:42

Yêu Thần Ký Chương 122.5 10/04/2017 14:35

Yêu Thần Ký Chương 122 07/04/2017 12:15

Yêu Thần Ký Chương 121.5 05/04/2017 17:47

Yêu Thần Ký Chương 121 03/04/2017 17:56

Yêu Thần Ký Chương 120.5 29/03/2017 18:18

Yêu Thần Ký Chương 120 26/03/2017 10:32

Yêu Thần Ký Chương 119.5 23/03/2017 10:51

Yêu Thần Ký Chương 119 20/03/2017 13:44

Yêu Thần Ký Chương 118.5 15/03/2017 10:56

Yêu Thần Ký Chương 118 12/03/2017 11:01

Yêu Thần Ký Chương 117.5 08/03/2017 10:51

Yêu Thần Ký Chương 117 06/03/2017 12:21

Yêu Thần Ký Chương 116.5 02/03/2017 11:20

Yêu Thần Ký Chương 116 27/02/2017 22:06

Yêu Thần Ký Chương 115.5 22/02/2017 12:03

Yêu Thần Ký Chương 115 20/02/2017 12:02

Yêu Thần Ký Chương 114.5 15/02/2017 14:21

Yêu Thần Ký Chương 114 13/02/2017 10:03

Yêu Thần Ký Chương 113.5 03/02/2017 10:20

Yêu Thần Ký Chương 113 25/01/2017 19:13

Yêu Thần Ký Chương 112.5 18/01/2017 12:10

Yêu Thần Ký Chương 112 11/01/2017 19:13

Yêu Thần Ký Chương 111.5 04/01/2017 23:51

Yêu Thần Ký Chương 111 28/12/2016 19:07

Yêu Thần Ký Chương 110 22/12/2016 10:23

Yêu Thần Ký Chương 109.5 18/12/2016 18:03

Yêu Thần Ký Chương 109 14/12/2016 18:14

Yêu Thần Ký Chương 108.5 12/12/2016 10:23

Yêu Thần Ký Chương 108 07/12/2016 18:08

Yêu Thần Ký Chương 107.5 04/12/2016 23:20

Yêu Thần Ký Chương 107 01/12/2016 10:25

Yêu Thần Ký Chương 106.5 26/11/2016 18:00

Yêu Thần Ký Chương 106 23/11/2016 17:58

Yêu Thần Ký Chương 105.5 19/11/2016 17:36

Yêu Thần Ký Chương 105 16/11/2016 17:51

Yêu Thần Ký Chương 104.5 13/11/2016 11:06

Yêu Thần Ký Chương 104 09/11/2016 18:43

Yêu Thần Ký Chương 103.5 07/11/2016 11:58

Yêu Thần Ký Chương 103 02/11/2016 19:27

Yêu Thần Ký Chương 102.5 30/10/2016 12:57

Yêu Thần Ký Chương 102 26/10/2016 18:13

Yêu Thần Ký Chương 101.5 23/10/2016 21:17

Yêu Thần Ký Chương 101 19/10/2016 18:01

Yêu Thần Ký Chương 100.5 15/10/2016 19:22

Yêu Thần Ký Chương 100 13/10/2016 10:00

Yêu Thần Ký Chương 99.5 09/10/2016 19:13

Yêu Thần Ký Chương 99 02/10/2016 11:47

Yêu Thần Ký Chương 98.5 27/09/2016 18:00

Yêu Thần Ký Chương 98 25/09/2016 15:51

Yêu Thần Ký Chương 97.5 21/09/2016 12:32

Yêu Thần Ký Chương 97 14/09/2016 19:28

Yêu Thần Ký Chương 96.5 11/09/2016 14:10

Yêu Thần Ký Chương 96 07/09/2016 17:56

Yêu Thần Ký Chương 95.5 03/09/2016 19:14

Yêu Thần Ký Chương 95 30/08/2016 19:08

Yêu Thần Ký Chương 94.5 24/08/2016 15:10

Yêu Thần Ký Chương 94 21/08/2016 19:22

Yêu Thần Ký Chương 93.5 17/08/2016 19:08

Yêu Thần Ký Chương 93 13/08/2016 19:36

Yêu Thần Ký Chương 92.5 07/08/2016 14:19

Yêu Thần Ký Chương 92 03/08/2016 20:55

Yêu Thần Ký Chương 91.5 31/07/2016 17:24

Yêu Thần Ký Chương 91 27/07/2016 14:16

Yêu Thần Ký chương 90.5 25/07/2016 14:19

Yêu Thần Ký chương 90 21/07/2016 20:40

Yêu Thần Ký chương 89.5 18/07/2016 20:02

Yêu Thần Ký chương 89 13/07/2016 20:27

Yêu Thần Ký chương 88.5 10/07/2016 19:29

Yêu Thần Ký chương 88 05/07/2016 20:05

Yêu Thần Ký chương 87.5 29/06/2016 12:49

Yêu Thần Ký chương 87 26/06/2016 17:30

Yêu Thần Ký chương 86.5 24/06/2016 11:47

Yêu Thần Ký chương 86 23/06/2016 12:51

Yêu Thần Ký chương 85.5 20/06/2016 22:00

Yêu Thần Ký chương 85 08/06/2016 21:18

Yêu Thần Ký chương 84.5 08/06/2016 20:42

Yêu Thần Ký chương 84 05/06/2016 21:36

Yêu Thần Ký chương 83.5 02/06/2016 16:51

Yêu Thần Ký chương 83 28/05/2016 19:19

Yêu Thần Ký chương 82.5 27/05/2016 02:03

Yêu Thần Ký chương 82 25/05/2016 13:43

Yêu Thần Ký chương 81 11/05/2016 22:56

Yêu Thần Ký chương 80 05/05/2016 23:33

Yêu Thần Ký chương 79 05/05/2016 14:30

Yêu Thần Ký chương 78 30/04/2016 00:00

Yêu Thần Ký chương 77 30/04/2016 00:00

Yêu Thần Ký chương 76 18/04/2016 15:06

Yêu Thần Ký chương 75 18/04/2016 15:06

Yêu Thần Ký chương 74 13/04/2016 20:32

Yêu Thần Ký chương 73 10/04/2016 20:56

Yêu Thần Ký chương 72 06/04/2016 20:40

Yêu Thần Ký chương 71 04/04/2016 19:56

Yêu Thần Ký chương 70 28/03/2016 19:57

Yêu Thần Ký chương 69 23/03/2016 21:07

Yêu Thần Ký chương 68 21/03/2016 20:23

Yêu Thần Ký chương 67 16/03/2016 19:33

Yêu Thần Ký chương 66 10/03/2016 19:47

Yêu Thần Ký chương 65 06/03/2016 15:06

Yêu Thần Ký chương 64 02/03/2016 19:51

Yêu Thần Ký chương 63 24/02/2016 22:01

Yêu Thần Ký chương 62 15/02/2016 10:05

Yêu Thần Ký chuong 61 08/02/2016 12:44

Yêu Thần Ký chương 60 08/02/2016 12:43

Yêu Thần Ký chương 59 27/01/2016 22:19

Yêu Thần Ký chương 58 20/01/2016 21:12

Yêu Thần Ký chương 57 20/01/2016 21:13

Yêu Thần Ký chương 56 13/01/2016 20:27

Yêu Thần Ký chương 55 10/01/2016 19:32

Yêu Thần Ký chương 54 06/01/2016 20:43

Yêu Thần Ký chương 53 03/01/2016 13:06

Yêu Thần Ký chương 52 31/12/2015 09:54

Yêu Thần Ký chương 51 31/12/2015 09:54

Yêu Thần Ký chương 50 23/12/2015 21:33

Yêu Thần Ký chương 49 20/12/2015 20:11

Yêu Thần Ký chương 48 16/12/2015 19:31

Yêu Thần Ký chương 47 13/12/2015 19:49

Yêu Thần Ký chương 46 09/12/2015 20:39

Yêu Thần Ký chương 45 06/12/2015 23:09

Yêu Thần Ký chương 44 02/12/2015 11:08

Yêu Thần Ký chương 43 29/11/2015 20:51

Yêu Thần Ký chương 42 26/11/2015 13:33

Yêu Thần Ký chương 41 23/11/2015 13:44

Yêu Thần Ký chương 40 18/11/2015 20:02

Yêu Thần Ký chương 39 15/11/2015 23:58

Yêu Thần Ký chương 38 11/11/2015 20:54

Yêu Thần Ký chương 37 09/11/2015 13:05

Yêu Thần Ký chương 36 04/11/2015 19:17

Yêu Thần Ký chương 35 02/11/2015 09:36

Yêu Thần Ký chương 34 28/10/2015 15:12

Yêu Thần Ký chương 33 26/10/2015 22:24

Yêu Thần Ký chương 32 21/10/2015 23:25

Yêu Thần Ký chương 31 19/10/2015 19:28

Yêu Thần Ký chương 30 14/10/2015 16:13

Yêu Thần Ký chương 29 11/10/2015 22:09

Yêu Thần Ký chương 28 07/10/2015 14:13

Yêu Thần Ký chương 27 04/10/2015 20:20

Yêu Thần Ký chương 26 01/10/2015 12:33

Yêu Thần Ký chương 25 01/10/2015 12:32

Yêu Thần Ký chương 24 23/09/2015 16:21

Yêu Thần Ký chương 23 20/09/2015 23:56

Yêu Thần Ký chương 22 16/09/2015 14:20

Yêu Thần Ký chương 21 14/09/2015 16:30

Yêu Thần Ký chương 20: lâm phong sậu tuyết minh văn 10/09/2015 21:10

Yêu Thần Ký chương 19: thỉnh giáo 10/09/2015 21:10

Yêu Thần Ký chương 18: vô tình gặp gỡ 10/09/2015 20:43

Yêu Thần Ký chương 17: thiên đạo thần quyền 10/09/2015 20:43

Yêu Thần Ký chương 16: công pháp đẳng cấp! 08/09/2015 22:22

Yêu Thần Ký chương 15: tu luyện 08/09/2015 13:39

Yêu Thần Ký chương 14: bỏ học? 08/09/2015 13:25

Yêu Thần Ký chương 13: sao chép 08/09/2015 13:25

Yêu Thần Ký chương 12: xích diêm hỏa bạo minh văn 08/09/2015 13:25

Yêu Thần Ký chương 11: bất ngờ 07/09/2015 15:33

Yêu Thần Ký chương 10: trước khi lên lớp 07/09/2015 15:31

Yêu Thần Ký chương 9: thái độ của tiêu ngưng nhi 07/09/2015 15:29

Yêu Thần Ký chương 8: trị thương 07/09/2015 15:27

Yêu Thần Ký chương 7: tiêu ngưng nhi 07/09/2015 15:24

Yêu Thần Ký chương 6: sát thủ giác dương 07/09/2015 15:21

Yêu Thần Ký chương 5: ma dược sư? 07/09/2015 15:17

Yêu Thần Ký chương 4: trăm vạn yêu linh tệ 29/08/2015 11:22

Yêu Thần Ký chương 3: phạt đứng 23/08/2015 13:09

Yêu Thần Ký chương 2: ếch ngồi đáy giếng 22/08/2015 13:41

Yêu Thần Ký chương 1: tái sinh 13/08/2015 20:41

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!