Thể loại One shot

Những truyện ngắn, thường là 1 chapter.

Có 1784 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

381. Dear sir hannibal 1 18.160 12

382. dearholic 1 7.146 6

383. Death Note Doujinshi - Feather Plus 1 39.402 0

384. Death note Doujinshi - Pink Ambrosia 1 39.651 0

385. Death Note Live-Action 2015 Dj 3 44.769 4

386. Death Note omake 1 42.737 4

387. Death Note Oneshot 2 64.606 16

388. Death Note: Special One-shot 1 17.303 45

389. Death Of A School 1 43.577 10

390. DEATH OF WOLVERINE - DEADPOOL & CAPTAIN AMERICA 1 39.698 1

391. Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot] 1 2.387 0

392. Debikano 1 43.724 2

393. Deep Bloody Night 1 39.687 0

394. Defense Bakari no Koi ja dame! 1 41.299 29

395. Dekiai Robot 1 40.204 8

396. Dekinai-ko 1 3.095 8

397. ĐÊM ĐẪM MÁU 1 38.111 1

398. Đêm đầu hạ 1 61.083 19

399. Demon 1 2.345 2

400. Demon king 1 39.847 10

[đầu] ... 17 18 19 20 21 22 23 ... [cuối]