Thể loại Video Clip

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 94.390 24

2. đáp án hoàn hảo 2 71.076 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 73.376 13

4. Hoa Phi Hoa Tiền Truyện 3 8.000 1

5. MỸ NHÂN TÂM ĐỘNG 45 17.968 1

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 34.370 26

7. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 26.633 2

8. Thuần Phong Mỹ Tục ( nhưng là phiên bản "Bà hỏi" ) 1 26.636 8

9. VoCaLoiD VIP 689 1.217.579 25.804