Thể loại Video Clip

Có 10 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 92.996 24

2. đáp án hoàn hảo 2 70.525 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 72.243 13

4. Hoa Phi Hoa Tiền Truyện 3 7.317 1

5. MỸ NHÂN TÂM ĐỘNG 45 16.805 1

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 33.832 26

7. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 26.218 2

8. Thuần Phong Mỹ Tục ( nhưng là phiên bản "Bà hỏi" ) 1 24.904 8

9. VoCaLoiD VIP 689 1.211.057 25.803

10. Waifu của Quái chúa lolicon 2 44.900 95