Shuumatsu no Valkyrie [>Update 14/01<] chap 73

truyện tranh Shuumatsu no Valkyrie
SƠ LƯỢC
Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.

Tên khác: Record of Ragnarok; Shuumatsu no Walkure; 終末のワルキューレ

Tác giả: FUKUI Takumi

Thể loại: Action Historical Martial Arts Seinen Supernatural

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2341886 Theo dõi: 3640

Update: 15/01/2023 11:48TỔNG HỢP (131 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Shuumatsu no Valkyrie chap 73 15/01/2023 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 72 30/11/2022 23:28

Shuumatsu no Valkyrie chap 71 02/11/2022 11:56

Shuumatsu no Valkyrie chap 70 02/11/2022 11:56

Shuumatsu no Valkyrie chap 69 02/11/2022 11:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 68 02/11/2022 11:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 67 02/11/2022 11:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 66 02/11/2022 11:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 65 02/11/2022 11:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 64.5 extra 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 64 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 63 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 62 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 61.2 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 61 02/11/2022 11:54

Shuumatsu no Valkyrie chap 60 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 59 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 58 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 57 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 56 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 55 02/11/2022 11:53

Shuumatsu no Valkyrie chap 54 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 53 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 52 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 51 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 50 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 49 02/11/2022 11:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 48 02/11/2022 11:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 47 02/11/2022 11:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 46 02/11/2022 11:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 45 02/11/2022 11:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 44 02/11/2022 11:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 43 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 42 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 41 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 40 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 39 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 38 02/11/2022 11:49

Shuumatsu no Valkyrie chap 37 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 36 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 35 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 34 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 33 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 32 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 31 02/11/2022 11:48

Shuumatsu no Valkyrie chap 30 02/11/2022 11:47

Shuumatsu no Valkyrie chap 29 02/11/2022 11:47

Shuumatsu no Valkyrie chap 28 02/11/2022 11:47

Shuumatsu no Valkyrie chap 27 02/11/2022 11:47

Shuumatsu no Valkyrie chap 26 02/11/2022 11:47

Shuumatsu no Valkyrie chap 25 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chap 24 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chương 23 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chap 22 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chap 21 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chap 20 02/11/2022 11:46

Shuumatsu no Valkyrie chap 19 02/11/2022 11:45

Shuumatsu no Valkyrie chap 71 28/10/2022 23:13

Shuumatsu no Valkyrie chap 70 25/10/2022 16:33

Shuumatsu no Valkyrie chap 69 28/09/2022 18:52

Shuumatsu no Valkyrie chap 68 31/08/2022 11:32

Shuumatsu no Valkyrie chap 67 30/08/2022 19:11

Shuumatsu no Valkyrie chap 66 28/07/2022 20:00

Shuumatsu no Valkyrie chap 65 28/06/2022 22:55

Shuumatsu no Valkyrie chap 64.5 extra 23/06/2022 11:19

Shuumatsu no Valkyrie chap 64 29/05/2022 14:02

Shuumatsu no Valkyrie chap 63 29/05/2022 14:01

Shuumatsu no Valkyrie chap 62 30/04/2022 10:15

Shuumatsu no Valkyrie chap 61.2 29/04/2022 17:30

Shuumatsu no Valkyrie chap 61 30/03/2022 15:33

Shuumatsu no Valkyrie Chap 60 28/03/2022 20:35

Shuumatsu no Valkyrie chap 59 01/03/2022 16:44

Shuumatsu no Valkyrie chap 58 28/01/2022 19:43

Shuumatsu no Valkyrie Chap 57 28/12/2021 20:16

Shuumatsu no Valkyrie chap 56 29/11/2021 15:04

Shuumatsu no Valkyrie Chap 55 28/10/2021 19:51

Shuumatsu no Valkyrie chap 54 28/10/2021 15:03

Shuumatsu no Valkyrie chap 53 29/09/2021 00:02

Shuumatsu no Valkyrie chap 52 29/09/2021 00:02

Shuumatsu no Valkyrie chap 51 29/08/2021 20:28

Shuumatsu no Valkyrie chap 50 29/07/2021 00:08

Shuumatsu no Valkyrie chap 49 02/07/2021 02:04

Shuumatsu no Valkyrie chap 48 02/07/2021 02:04

Shuumatsu no Valkyrie chap 47 02/07/2021 02:04

Shuumatsu no Valkyrie chap 46 29/04/2021 11:43

Shuumatsu no Valkyrie chap 45 30/03/2021 16:32

Shuumatsu no Valkyrie Chap 44 05/03/2021 08:45

Shuumatsu no Valkyrie Chap 43 31/01/2021 17:16

Shuumatsu no Valkyrie Chap 42 30/01/2021 15:31

Shuumatsu no Valkyrie Chap 41 08/01/2021 21:12

Shuumatsu no Valkyrie Chap 40 31/12/2020 11:24

Shuumatsu no Valkyrie Chap 39 07/12/2020 21:06

Shuumatsu no Valkyrie Chap 38 04/11/2020 15:05

Shuumatsu no Valkyrie Chap 37 06/10/2020 22:21

Shuumatsu no Valkyrie Chap 36 10/09/2020 12:14

Shuumatsu no Valkyrie Chap 35 11/08/2020 05:44

Shuumatsu no Valkyrie Chap 34 04/08/2020 06:13

Shuumatsu no Valkyrie Chap 33 02/07/2020 09:11

Shuumatsu no Valkyrie Chap 32 03/06/2020 11:08

Shuumatsu no Valkyrie Chap 31 30/04/2020 22:22

Shuumatsu no Valkyrie Chap 30 29/04/2020 22:08

Shuumatsu no Valkyrie Chap 29 18/04/2020 11:57

Shuumatsu no Valkyrie Chap 28 19/03/2020 11:48

Shuumatsu no Valkyrie Chap 27 26/02/2020 00:00

Shuumatsu no Valkyrie Chap 26 26/02/2020 00:00

Shuumatsu no Valkyrie Chap 25 26/02/2020 00:00

Shuumatsu no Valkyrie Chap 24 26/02/2020 00:00

Shuumatsu no Valkyrie Chap 23 21/11/2019 14:35

Shuumatsu no Valkyrie Chap 22 31/10/2019 23:07

Shuumatsu no Valkyrie Chap 21 31/10/2019 23:03

Shuumatsu no Valkyrie Chap 20 29/08/2019 04:33

Shuumatsu no Valkyrie Chap 19 02/08/2019 13:45

Shuumatsu no Valkyrie Chap 18 30/06/2019 17:39

Shuumatsu no Valkyrie Chap 17 30/06/2019 20:42

Shuumatsu no Valkyrie Chap 16 18/05/2019 22:06

Shuumatsu no Valkyrie Chap 15 07/05/2019 00:10

Shuumatsu no Valkyrie Chap 14 26/04/2019 07:01

Shuumatsu no Valkyrie Chap 13 22/04/2019 18:44

Shuumatsu no Valkyrie Chap 12 14/04/2019 20:04

Shuumatsu no Valkyrie Chap 11 06/04/2019 20:25

Shuumatsu no Valkyrie Chap 10 02/04/2019 20:59

Shuumatsu no Valkyrie Chap 9 12/03/2019 22:18

Shuumatsu no Valkyrie Chap 8 10/03/2019 07:06

Shuumatsu no Valkyrie Chap 7 02/03/2019 05:35

Shuumatsu no Valkyrie Chap 6 20/02/2019 22:30

Shuumatsu no Valkyrie Chap 5 20/02/2019 22:29

Shuumatsu no Valkyrie Chap 4 20/02/2019 22:29

Shuumatsu no Valkyrie Chap 3 20/02/2019 22:28

Shuumatsu no Valkyrie Chap 2.5 20/02/2019 22:28

Shuumatsu no Valkyrie Chap 2 20/02/2019 22:26

Shuumatsu no Valkyrie Chap 1 20/02/2019 22:26

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 06/02<] Chapter 1106
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...