One Punch Man Gốc (by One) 6/7 - Update chap 141

truyện tranh One Punch Man Gốc (by One)
SƠ LƯỢC
Ủng hộ tác giả tại đây: http://galaxyheavyblow.web.fc2.com/
  
Bản gốc webcomic của bộ truyện One Punch Man do ONE sáng tác và tự minh họa.
Đây là câu chuyện về một thanh niên có cái đầu trọc lốc và sức mạnh không tưởng, đấm phát chết luôn mọi thế lực xấu xa, tàn ác. Anh ta chiến đấu chống lại những sinh vật bí ẩn để bảo vệ thế giới cũng như thành phố mình đang sinh sống, đồng thời phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày, nghèo, thất nghiệp, không có danh tiếng, không có tương lai...

Tên khác: Thánh phồng tôm

Tác giả: ONE

Nhóm dịch: Bảo One S.O.S.Sonic

Thể loại: Action Comedy Sci-fi Supernatural

Đăng bởi: MyFuong Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: One_Bảo , hnnaong

Số lượt xem: 1234362 Theo dõi: 366

Update: 08/09/2021 17:42TỔNG HỢP (155 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

One Punch Man Gốc (by One) 141 06/07/2021 21:05

One Punch Man Gốc (by One) 140 04/04/2021 18:56 Download

One Punch Man Gốc (by One) 139 07/03/2021 00:43

One Punch Man Gốc (by One) 138 05/03/2021 18:35

One Punch Man Gốc (by One) 137 22/01/2021 12:06

One Punch Man Gốc (by One) 136 21/01/2021 22:13

One Punch Man Gốc (by One) 135 19/01/2021 14:17

One Punch Man Gốc (by One) 134 18/01/2021 21:31

One Punch Man Gốc (by One) 133 20/10/2020 23:20

One Punch Man Gốc (by One) 132 08/10/2020 12:37

One Punch Man Gốc (by One) 131 06/10/2020 23:12

One Punch Man Gốc (by One) 130 06/10/2020 12:25

One Punch Man Gốc (by One) 129 04/09/2020 15:14

One Punch Man Gốc (by One) 128 04/06/2020 18:47

One Punch Man Gốc (by One) 127 04/06/2020 11:24

One Punch Man Gốc (by One) 126 02/06/2020 16:45

One Punch Man Gốc (by One) 125 05/04/2020 17:24

One Punch Man Gốc (by One) 124 04/04/2020 15:27

One Punch Man Gốc (by One) 123 03/04/2020 23:08

One Punch Man Gốc (by One) 122 03/04/2020 13:18

One Punch Man Gốc (by One) 121 05/02/2020 15:30

One Punch Man Gốc (by One) 120 27/01/2020 16:23

One Punch Man Gốc (by One) 119 26/01/2020 15:37

One Punch Man Gốc (by One) 118 01/01/2020 13:59

One Punch Man Gốc (by One) 117 01/10/2019 16:02

One Punch Man Gốc (by One) 116 18/06/2019 15:47

One Punch Man Gốc (by One) 115 16/06/2019 16:11

One Punch Man Gốc (by One) 114 15/06/2019 15:50

One Punch Man Gốc (by One) 113.5 07/06/2019 11:56

One Punch Man Gốc (by One) 113 22/05/2019 15:28

One Punch Man Gốc (by One) 112 27/04/2019 22:24

One Punch Man Gốc (by One) 111 27/04/2019 22:40

One Punch Man Gốc (by One) 110 27/04/2019 22:35

One Punch Man Gốc (by One) 109.5 Bản Phác Thảo Của One 24/04/2017 07:20

One Punch Man Gốc (by One) 109 18/04/2017 11:54

One Punch Man Gốc (by One) 108 13/04/2017 17:24

One Punch Man Gốc (by One) 107 12/04/2017 10:40

One Punch Man Gốc (by One) 106 09/04/2017 17:28

One Punch Man Gốc (by One) 105 09/04/2017 17:27

One Punch Man Gốc (by One) 104 09/04/2017 17:22

One Punch Man Gốc (by One) 103 09/04/2017 17:19

One Punch Man Gốc (by One) 102 09/04/2017 17:17

One Punch Man Gốc (by One) 101 09/04/2017 17:16

One Punch Man Gốc (by One) 100 09/04/2017 17:14

One Punch Man Gốc (by One) 99 09/04/2017 17:12

One Punch Man Gốc (by One) 98 09/04/2017 17:10

One Punch Man Gốc (by One) 97 09/04/2017 17:09

One Punch Man Gốc (by One) 96 09/04/2017 17:03

One Punch Man Gốc (by One) 95 09/04/2017 17:02

One Punch Man Gốc (by One) 94 09/04/2017 16:59

One Punch Man Gốc (by One) 93 09/04/2017 16:57

One Punch Man Gốc (by One) 92 09/04/2017 16:56

One Punch Man Gốc (by One) 91 09/04/2017 16:54

One Punch Man Gốc (by One) 90 09/04/2017 16:53

One Punch Man Gốc (by One) 89 09/04/2017 16:52

One Punch Man Gốc (by One) 88 09/04/2017 16:51

One Punch Man Gốc (by One) 87 09/04/2017 16:49

One Punch Man Gốc (by One) 86 09/04/2017 16:48

One Punch Man Gốc (by One) 85 09/04/2017 16:47

One Punch Man Gốc (by One) 84 09/04/2017 16:47

One Punch Man Gốc (by One) 83 09/04/2017 16:44

One Punch Man Gốc (by One) 82 09/04/2017 16:44

One Punch Man Gốc (by One) 81 09/04/2017 16:42

One Punch Man Gốc (by One) 80 09/04/2017 16:42

One Punch Man Gốc (by One) 79 09/04/2017 16:33

One Punch Man Gốc (by One) 78 09/04/2017 16:32

One Punch Man Gốc (by One) 77 09/04/2017 16:32

One Punch Man Gốc (by One) 76 09/04/2017 16:31

One Punch Man Gốc (by One) 75 07/04/2017 15:37

One Punch Man Gốc (by One) 74 07/04/2017 15:32

One Punch Man Gốc (by One) 73 07/04/2017 15:27

One Punch Man Gốc (by One) 72 07/04/2017 15:23

One Punch Man Gốc (by One) 71 07/04/2017 15:15

One Punch Man Gốc (by One) 70 04/04/2017 11:32

One Punch Man Gốc (by One) 69 19/03/2017 19:09

One Punch Man Gốc (by One) 68 09/03/2017 12:08

One Punch Man Gốc (by One) 67 27/02/2017 18:03

One Punch Man Gốc (by One) 66 24/02/2017 16:46

One Punch Man Gốc (by One) 65 24/02/2017 16:42

One Punch Man Gốc (by One) 64 23/02/2017 18:46

One Punch Man Gốc (by One) 63 23/02/2017 17:44

One Punch Man Gốc (by One) 62.2 23/02/2017 17:42

One Punch Man Gốc (by One) 62.1 09/02/2017 15:03

One Punch Man Gốc (by One) 61 08/02/2017 16:09

One Punch Man Gốc (by One) 60.2 07/02/2017 14:44

One Punch Man Gốc (by One) 60.1 06/02/2017 13:27

One Punch Man Gốc (by One) 59 05/02/2017 12:14

One Punch Man Gốc (by One) 58 04/02/2017 10:38

One Punch Man Gốc (by One) 57 03/02/2017 09:55

One Punch Man Gốc (by One) 56 02/02/2017 21:23

One Punch Man Gốc (by One) 55.3 02/02/2017 12:19

One Punch Man Gốc (by One) 55.2 02/02/2017 11:18

One Punch Man Gốc (by One) 55.1 01/02/2017 15:08

One Punch Man Gốc (by One) 55 31/01/2017 10:22

One Punch Man Gốc (by One) 54 31/01/2017 07:18

One Punch Man Gốc (by One) 53.2 30/01/2017 21:04

One Punch Man Gốc (by One) 53.1 30/01/2017 19:33

One Punch Man Gốc (by One) 52 29/01/2017 16:32

One Punch Man Gốc (by One) 51 28/01/2017 17:52

One Punch Man Gốc (by One) 50.2 28/01/2017 15:28

One Punch Man Gốc (by One) 50.1 27/01/2017 16:08

One Punch Man Gốc (by One) 49 27/01/2017 15:34

One Punch Man Gốc (by One) 48 27/01/2017 14:17

One Punch Man Gốc (by One) 47 27/01/2017 12:32

One Punch Man Gốc (by One) 46 27/01/2017 10:35

One Punch Man Gốc (by One) 45.2 26/01/2017 20:53

One Punch Man Gốc (by One) 45.1 26/01/2017 19:47

One Punch Man Gốc (by One) 44.5 26/01/2017 14:50

One Punch Man Gốc (by One) 44 26/01/2017 13:22

One Punch Man Gốc (by One) 43 26/01/2017 11:14

One Punch Man Gốc (by One) 42 25/01/2017 15:42

One Punch Man Gốc (by One) 41 25/01/2017 13:11

One Punch Man Gốc (by One) 40 25/01/2017 11:12

One Punch Man Gốc (by One) 39 25/01/2017 11:09

One Punch Man Gốc (by One) 38 25/01/2017 11:06

One Punch Man Gốc (by One) 37 25/01/2017 11:03

One Punch Man Gốc (by One) 36 25/01/2017 11:01

One Punch Man Gốc (by One) 35 25/01/2017 10:59

One Punch Man Gốc (by One) 34 25/01/2017 10:51

One Punch Man Gốc (by One) 33 25/01/2017 10:45

One Punch Man Gốc (by One) 32 25/01/2017 10:42

One Punch Man Gốc (by One) 31 25/01/2017 10:28

One Punch Man Gốc (by One) 30 25/01/2017 10:21

One Punch Man Gốc (by One) 29 25/01/2017 10:18

One Punch Man Gốc (by One) 28 25/01/2017 10:12

One Punch Man Gốc (by One) 27 25/01/2017 10:03

One Punch Man Gốc (by One) 26 25/01/2017 10:00

One Punch Man Gốc (by One) 25 25/01/2017 09:54

One Punch Man Gốc (by One) 24 25/01/2017 09:50

One Punch Man Gốc (by One) 23 25/01/2017 09:45

One Punch Man Gốc (by One) 22 25/01/2017 09:38

One Punch Man Gốc (by One) 21 25/01/2017 09:34

One Punch Man Gốc (by One) 20 24/01/2017 16:21

One Punch Man Gốc (by One) 19 24/01/2017 16:13

One Punch Man Gốc (by One) 18 24/01/2017 16:03

One Punch Man Gốc (by One) 17 24/01/2017 15:59

One Punch Man Gốc (by One) 16 24/01/2017 15:53

One Punch Man Gốc (by One) 15 24/01/2017 15:32

One Punch Man Gốc (by One) 14 24/01/2017 15:28

One Punch Man Gốc (by One) 13 24/01/2017 14:59

One Punch Man Gốc (by One) Sơ lược một chút về truyện này (Dành cho mấy thanh niên chê vẽ xấu) 24/01/2017 14:08

One Punch Man Gốc (by One) 12 24/01/2017 14:35

One Punch Man Gốc (by One) Ngày Valentine 13/02/2017 16:27

One Punch Man Gốc (by One) 11 24/01/2017 14:21

One Punch Man Gốc (by One) 10 24/01/2017 14:02

One Punch Man Gốc (by One) 09 24/01/2017 13:57

One Punch Man Gốc (by One) 08 24/01/2017 13:51

One Punch Man Gốc (by One) 07 24/01/2017 13:43

One Punch Man Gốc (by One) 06 24/01/2017 13:38

One Punch Man Gốc (by One) 05 24/01/2017 13:33

One Punch Man Gốc (by One) 04 24/01/2017 13:26

One Punch Man Gốc (by One) 03 24/01/2017 13:22

One Punch Man Gốc (by One) 02 24/01/2017 13:17

One Punch Man Gốc (by One) 01 24/01/2017 13:06

One Punch Man Gốc (by One) Một số tranh fanart 10/04/2017 18:34

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Mob Psycho 100 17/10 update chap 98.4
  • truyện tranh Rohan ở bảo tàng Louvre 12/5 update chap cuối


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...