Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 205 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.721.801 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 289 1.971.566 158

3. Ngự Linh Thế Giới 584 8.564.641 1.060

4. Nguyên Tôn 516 3.251.873 321

5. Thiên Châu Biến 142 182.959 17

6. Tuyệt Thế Võ Thần 448 5.456.886 389

7. Vạn Giới Tiên Tung 417 3.589.493 403

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 313 2.767.855 241

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 42.347 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 27.849 2

11. Bách Luyện Thành Thần 849 10.742.122 1.407

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 2.463 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 39.516 4

14. Bộ Thiên Ca 72 470.410 286

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 20.105 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 205 477.687 62

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 734.720 22

18. Chí Tôn Trọng Sinh 95 169.144 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 467.346 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 447.357 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]