Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 172 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 163 1.333.534 73

2. Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống 5 9.180 12

3. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 187 1.684.253 153

4. Ngự Linh Thế Giới 367 6.519.388 677

5. Thiên Châu Biến 20 44.974 9

6. Tuyệt Thế Võ Thần 299 4.281.159 357

7. Vạn Giới Tiên Tung 226 2.085.093 257

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 206 2.435.079 227

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 28.892 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 13.420 1

11. Bách Luyện Thành Thần 481 7.497.190 1.040

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 27.542 4

13. Bộ Thiên Ca 26 7.632 21

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 9.739 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 46 107.207 29

16. CHÍ TÔN THẦN MA 99 432.139 14

17. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 99 172.040 1

18. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 17 21.353 15

19. CHIẾN ĐỈNH 28 32.518 1

20. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 6 6.164 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9