Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 216 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.765.296 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.013.435 158

3. Ngự Linh Thế Giới 663 9.268.907 1.230

4. Nguyên Tôn 631 3.867.707 340

5. Thiên Châu Biến 164 266.234 22

6. Tuyệt Thế Võ Thần 526 5.734.736 404

7. Vạn Giới Tiên Tung 492 3.903.359 431

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.836.777 244

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 49.383 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 35.659 2

11. Bách Luyện Thành Thần 979 11.575.818 1.518

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 6.991 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 46.814 4

14. Bộ Thiên Ca 88 653.192 379

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 26.297 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 255 641.538 74

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 757.880 22

18. Chí Tôn Trọng Sinh 265 221.094 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 487.982 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 473.950 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]