Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 174 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 183 1.442.678 75

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 189 1.706.373 153

3. Ngự Linh Thế Giới 373 6.613.804 678

4. Thiên Châu Biến 22 53.018 10

5. Tuyệt Thế Võ Thần 304 4.352.052 361

6. Vạn Giới Tiên Tung 231 2.179.335 261

7. Vĩnh Hằng Chí Tôn 209 2.469.410 227

8. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 29.738 3

9. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 14.149 1

10. Bách Luyện Thành Thần 489 7.642.867 1.053

11. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 28.318 4

12. Bộ Thiên Ca 29 11.211 22

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 10.364 3

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 51 150.103 35

15. CHÍ TÔN THẦN MA 108 508.845 15

16. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 110 219.284 2

17. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 17 22.404 15

18. CHIẾN ĐỈNH 28 36.592 1

19. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 6 7.007 3

20. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 4.935 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9