Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 201 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.707.032 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 275 1.941.550 157

3. Ngự Linh Thế Giới 550 8.314.164 936

4. Nguyên Tôn 466 3.081.975 307

5. Thiên Châu Biến 134 163.224 17

6. Tuyệt Thế Võ Thần 429 5.358.565 382

7. Vạn Giới Tiên Tung 384 3.462.113 384

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 295 2.732.647 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 40.984 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 25.629 2

11. Bách Luyện Thành Thần 793 10.396.823 1.361

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 37.992 4

13. Bộ Thiên Ca 63 382.556 247

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 19.236 3

15. Cao Đẳng Linh Hồn 202 455.894 59

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 726.569 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 161.469 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 394 449.692 3

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 433.977 57

20. CHIẾN ĐỈNH 297 288.099 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]