Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 221 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.805.266 95

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.043.764 162

3. Ngự Linh Thế Giới 756 9.785.297 1.492

4. Nguyên Tôn 851 4.286.319 369

5. Thiên Châu Biến 164 289.692 24

6. Tuyệt Thế Võ Thần 704 5.994.627 425

7. Vạn Giới Tiên Tung 603 4.007.172 435

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.873.530 248

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 50.897 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 37.972 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1118 12.253.118 1.610

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 11.086 2

13. Bắt đầu trực tiếp đương Tà Thần 1 1.659 0

14. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 47.943 4

15. Bộ Thiên Ca 99 846.351 470

16. BỒNG LAI TIÊN THI 4 27.454 3

17. Cao Đẳng Linh Hồn 282 715.851 80

18. Chỉ là xem bói mà thôi... thế mếu nào Cửu Vĩ Yêu Hoàng lại đẻ con cho ta!!??? 1 8.685 9

19. CHÍ TÔN THẦN MA 236 784.150 23

20. Chí Tôn Trọng Sinh 265 251.001 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]