Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 202 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.714.285 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 282 1.953.858 157

3. Ngự Linh Thế Giới 563 8.440.131 959

4. Nguyên Tôn 480 3.150.046 309

5. Thiên Châu Biến 137 172.799 17

6. Tuyệt Thế Võ Thần 438 5.404.850 386

7. Vạn Giới Tiên Tung 397 3.523.477 388

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 303 2.746.899 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 41.524 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 26.200 2

11. Bách Luyện Thành Thần 817 10.571.654 1.381

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 38.553 4

13. Bộ Thiên Ca 67 416.904 257

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 19.550 3

15. Cao Đẳng Linh Hồn 202 460.588 59

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 730.575 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 164.767 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 460.418 4

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 439.811 59

20. CHIẾN ĐỈNH 313 302.236 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]