Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 212 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.747.081 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 1.998.757 158

3. Ngự Linh Thế Giới 632 9.010.653 1.156

4. Nguyên Tôn 609 3.552.851 335

5. Thiên Châu Biến 155 225.009 22

6. Tuyệt Thế Võ Thần 482 5.611.619 398

7. Vạn Giới Tiên Tung 461 3.798.770 417

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.811.172 244

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 47.668 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 33.694 2

11. Bách Luyện Thành Thần 924 11.242.407 1.471

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 5.069 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 45.035 4

14. Bộ Thiên Ca 81 570.592 338

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 24.882 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 255 620.189 73

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 747.899 22

18. Chí Tôn Trọng Sinh 210 207.241 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 480.472 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 464.686 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]