Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 216 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.765.794 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.013.727 158

3. Ngự Linh Thế Giới 663 9.274.196 1.232

4. Nguyên Tôn 631 3.878.395 341

5. Thiên Châu Biến 164 266.841 22

6. Tuyệt Thế Võ Thần 529 5.741.200 407

7. Vạn Giới Tiên Tung 492 3.905.281 431

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.837.490 244

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 49.391 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 35.705 2

11. Bách Luyện Thành Thần 982 11.583.284 1.519

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 7.032 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 46.825 4

14. Bộ Thiên Ca 89 658.821 385

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 26.307 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 255 642.221 74

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 758.219 22

18. Chí Tôn Trọng Sinh 265 221.724 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 488.113 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 474.175 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]