Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 202 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.696.507 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 263 1.919.725 156

3. Ngự Linh Thế Giới 526 8.091.087 883

4. Nguyên Tôn 419 2.921.242 293

5. Thiên Châu Biến 128 146.329 15

6. Tuyệt Thế Võ Thần 413 5.236.190 378

7. Vạn Giới Tiên Tung 360 3.286.423 361

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 278 2.710.905 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 40.238 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 24.811 2

11. Bách Luyện Thành Thần 752 10.057.573 1.316

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 37.475 4

13. Bộ Thiên Ca 58 323.785 220

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 18.806 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 198 431.810 59

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 720.783 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 156.951 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 394 442.261 3

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 141 416.845 56

20. CHIẾN ĐỈNH 269 264.640 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]