Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 192 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.638.559 91

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 199 1.792.773 156

3. Ngự Linh Thế Giới 437 7.006.215 700

4. Thiên Châu Biến 27 77.623 11

5. Tuyệt Thế Võ Thần 356 4.594.988 365

6. Vạn Giới Tiên Tung 298 2.618.494 296

7. Vĩnh Hằng Chí Tôn 236 2.560.990 231

8. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 34.073 3

9. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 18.555 1

10. Bách Luyện Thành Thần 599 8.382.160 1.119

11. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 31.964 4

12. Bộ Thiên Ca 39 104.586 88

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 13.599 3

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 54 206.205 45

15. CHÍ TÔN THẦN MA 180 670.765 21

16. Chí Tôn Trọng Sinh 53 60.064 7

17. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 147 325.412 2

18. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 23 54.745 23

19. CHIẾN ĐỈNH 81 118.954 2

20. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 23 73.944 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10