Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 217 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.788.244 95

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.030.860 162

3. Ngự Linh Thế Giới 714 9.584.469 1.347

4. Nguyên Tôn 720 4.153.775 363

5. Thiên Châu Biến 164 281.789 23

6. Tuyệt Thế Võ Thần 604 5.919.873 424

7. Vạn Giới Tiên Tung 512 3.967.630 435

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.857.652 245

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 50.183 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 37.094 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1056 12.042.215 1.574

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 9.465 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 47.450 4

14. Bộ Thiên Ca 96 762.832 443

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 26.922 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 266 684.017 76

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 772.700 23

18. Chí Tôn Trọng Sinh 265 239.080 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 496.147 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 148 496.986 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]