Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 186 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.606.585 91

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 197 1.762.885 156

3. Ngự Linh Thế Giới 381 6.818.397 685

4. Thiên Châu Biến 25 67.714 11

5. Tuyệt Thế Võ Thần 309 4.451.140 363

6. Vạn Giới Tiên Tung 240 2.346.673 275

7. Vĩnh Hằng Chí Tôn 209 2.498.698 227

8. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 31.383 3

9. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 15.747 1

10. Bách Luyện Thành Thần 501 7.963.860 1.082

11. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 29.729 4

12. Bộ Thiên Ca 33 23.437 30

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 11.383 3

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 52 179.034 39

15. CHÍ TÔN THẦN MA 114 570.309 17

16. Chí Tôn Trọng Sinh 5 5.103 1

17. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 126 278.432 2

18. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 21 43.773 18

19. CHIẾN ĐỈNH 53 89.526 2

20. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 19 57.662 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10