Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 200 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.669.235 91

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 240 1.855.049 156

3. Ngự Linh Thế Giới 477 7.618.034 808

4. Nguyên Tôn 336 2.525.237 278

5. Thiên Châu Biến 65 95.527 12

6. Tuyệt Thế Võ Thần 384 4.866.869 372

7. Vạn Giới Tiên Tung 340 2.959.947 338

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 256 2.668.493 238

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 38.265 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 22.842 1

11. Bách Luyện Thành Thần 662 9.171.283 1.212

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 35.819 4

13. Bộ Thiên Ca 48 216.896 168

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 17.367 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 145 286.609 51

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 702.352 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 81 130.205 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 322 413.103 3

19. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 94 263.629 48

20. CHIẾN ĐỈNH 194 183.064 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10