Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 174 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 186 1.461.195 75

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 189 1.707.715 153

3. Ngự Linh Thế Giới 373 6.629.123 678

4. Thiên Châu Biến 22 53.436 10

5. Tuyệt Thế Võ Thần 305 4.358.565 361

6. Vạn Giới Tiên Tung 231 2.183.532 261

7. Vĩnh Hằng Chí Tôn 209 2.472.518 227

8. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 29.861 3

9. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 14.277 1

10. Bách Luyện Thành Thần 490 7.670.826 1.055

11. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 28.410 4

12. Bộ Thiên Ca 29 12.417 22

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 10.466 3

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 51 150.836 35

15. CHÍ TÔN THẦN MA 110 524.254 16

16. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 113 228.408 2

17. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 17 22.563 15

18. CHIẾN ĐỈNH 28 36.859 1

19. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 6 7.156 3

20. Chó Mèo Đoạt Sẻ! new 2019 1 4.975 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9