Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 216 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.772.841 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 293 2.019.066 162

3. Ngự Linh Thế Giới 684 9.386.264 1.310

4. Nguyên Tôn 661 3.964.948 343

5. Thiên Châu Biến 164 272.413 22

6. Tuyệt Thế Võ Thần 553 5.801.300 412

7. Vạn Giới Tiên Tung 497 3.932.403 434

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 328 2.845.767 244

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 49.609 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 36.273 2

11. Bách Luyện Thành Thần 1007 11.733.874 1.547

12. Bắt Đầu Quật Khởi Từ Lô Đỉnh 22 7.823 2

13. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 47.062 4

14. Bộ Thiên Ca 92 699.377 407

15. BỒNG LAI TIÊN THI 4 26.510 3

16. Cao Đẳng Linh Hồn 256 652.246 75

17. CHÍ TÔN THẦN MA 180 762.533 23

18. Chí Tôn Trọng Sinh 265 229.104 9

19. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 490.560 4

20. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 476.915 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]