Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 201 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.687.446 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 253 1.897.712 156

3. Ngự Linh Thế Giới 507 7.930.678 863

4. Nguyên Tôn 387 2.783.647 288

5. Thiên Châu Biến 123 128.616 12

6. Tuyệt Thế Võ Thần 402 5.145.669 376

7. Vạn Giới Tiên Tung 342 3.045.102 344

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 266 2.696.177 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 39.599 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 24.174 2

11. Bách Luyện Thành Thần 715 9.767.792 1.263

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 36.998 4

13. Bộ Thiên Ca 53 276.714 202

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 18.408 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 165 345.190 52

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 714.890 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 153.080 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 394 435.047 3

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 126 371.027 56

20. CHIẾN ĐỈNH 253 242.879 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]