CAO ĐẲNG LINH HỒN [>Update 05/10<] Chapter 92.5

truyện tranh CAO ĐẲNG LINH HỒN
SƠ LƯỢC
Một cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!

Tên khác:

Thể loại: Action Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 281470 Theo dõi: 553

Update: 05/10/2020 18:56

TỔNG HỢP (145 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 92.5 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 92 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 91.5 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 91 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 90.5 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 90 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 89.5 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 89 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 88.5 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 88 05/10/2020 18:56

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 87.5 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 87 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 86.5 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 86 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 85.2 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 85 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 84.2 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 84 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 83.2 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 83 05/10/2020 18:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 82.2 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 82 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 81.2 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 81.1 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 80.2 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 80.1 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 79.2 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 79.1 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 78.2 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 78.1 05/10/2020 18:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 77.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 77.1 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 76.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 76.1 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 75.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 75.1 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 74.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 74.1 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 73.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 73.1 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 72.2 05/10/2020 18:53

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 72.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 71.2 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 71.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 70.2 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 70.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 69.2 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 69.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 68.2 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 68.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 67.2 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 67.1 05/10/2020 18:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 66.2 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 66.1 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 65.2 64.2 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 65.1 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 64.2 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 64.1 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 63.2 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 63.1 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 62.2 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 62.1 05/10/2020 18:51

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 61.2 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 61.1 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 60.2 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 60 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 59.2 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 59.1 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 58.2 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 58.1 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 57.3 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 57.2 05/10/2020 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 57.1 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 56.3 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 56.2 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 56.1 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 55.3 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 55.2 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 55.1 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 54.3 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 54.2 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 54.1 05/10/2020 18:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 53.3 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 53.2 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 53.1 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 52.3 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 52.2 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 52.1 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 51.3 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 51.2 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 51.1 05/10/2020 18:48

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 50 22/04/2020 10:13

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 49 20/04/2020 12:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 48 10/02/2020 00:09

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 47 13/01/2020 12:55

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 46 11/01/2020 11:30

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 45 15/12/2019 11:05

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 44b 15/12/2019 11:05

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 44a 13/12/2019 20:03

CAO ĐẲNG LINH HỒN chapter 43b 24/11/2019 04:17

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 43 24/11/2019 04:17

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 43 21/11/2019 20:26

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 42.5 19/11/2019 23:15

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 42 17/11/2019 22:28

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 41 12/10/2019 16:45

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 40 19/09/2019 13:16

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 39 07/09/2019 23:57

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 38 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 37 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 36 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 35 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 34 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 33 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 32 07/09/2019 03:08

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 31 07/09/2019 03:07

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 29 07/09/2019 03:06

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 28 07/09/2019 03:06

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 27 07/09/2019 03:06

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 26 28/07/2019 20:28

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 25 15/07/2019 19:47

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 24 01/07/2019 18:36

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 23 04/06/2019 18:50

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 22 02/06/2019 15:09

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 21 31/05/2019 13:49

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 20 29/05/2019 13:31

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 19 27/05/2019 19:41

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 18 25/05/2019 17:04

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 17 23/05/2019 13:34

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 16 21/05/2019 12:19

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 15 19/05/2019 12:25

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 14 17/05/2019 13:52

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 13 15/05/2019 13:06

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 12 13/05/2019 14:17

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 11 11/05/2019 14:44

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 10 11/05/2019 14:44

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter30 07/09/2019 03:06

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 9 11/05/2019 14:44

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 8 11/05/2019 14:44

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 7 03/05/2019 14:13

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 6 02/05/2019 15:21

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 5 30/04/2019 20:54

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 4 28/04/2019 20:28

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 3 26/04/2019 20:03

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 2 06/04/2019 20:19

CAO ĐẲNG LINH HỒN Chapter 1 01/04/2019 13:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!