Cao Đẳng Linh Hồn [>Update 29/09<] chapter 210

truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
SƠ LƯỢC
Một cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!

Tên khác:

Thể loại: Action Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Mẫn Ca

Số lượt xem: 716771 Theo dõi: 688

Update: 11/05/2023 15:01TỔNG HỢP (284 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 210 30/09/2023 10:44

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 209 25/09/2023 10:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 207 18/09/2023 04:03

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 206 18/09/2023 04:03

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 205 18/09/2023 04:03

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 204 18/09/2023 04:02

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 203 18/09/2023 04:02

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 202 18/09/2023 04:02

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 201 18/09/2023 04:02

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 200 18/09/2023 04:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 199 18/09/2023 04:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 198 18/09/2023 04:00

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 197 18/09/2023 04:00

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 196 18/09/2023 04:00

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 195 11/05/2023 15:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 194 07/05/2023 19:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 193 07/05/2023 19:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 192 07/05/2023 19:11

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 191 30/01/2023 14:16

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 190 30/01/2023 14:16

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 189 30/01/2023 14:16

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 188 30/01/2023 14:16

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 187 30/01/2023 14:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 186 30/01/2023 14:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 185 30/01/2023 14:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 184 30/01/2023 14:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 183 30/01/2023 14:14

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 182 30/01/2023 14:14

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 181 17/10/2022 17:11

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 180 25/05/2022 01:40

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 179 22/05/2022 15:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 178 09/05/2022 00:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 177 09/05/2022 00:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 176 09/05/2022 00:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 175 29/04/2022 15:00

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 174 29/04/2022 15:00

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 173 28/04/2022 14:56

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 172 26/04/2022 21:36

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 171 24/04/2022 12:19

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 170 22/04/2022 07:27

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 169 22/04/2022 07:27

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 168 22/04/2022 07:27

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 167 17/04/2022 14:22

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 166 15/04/2022 22:14

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 165 15/04/2022 22:14

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 164 13/04/2022 19:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 163 13/04/2022 19:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 162 10/04/2022 00:44

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 161 07/04/2022 16:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 160 06/04/2022 09:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 159 05/04/2022 13:57

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 158 03/04/2022 15:33

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 157 02/04/2022 09:38

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 156 02/04/2022 06:33

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 155 02/04/2022 06:33

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 154 29/03/2022 10:32

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 153 27/03/2022 23:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 152 26/03/2022 22:38

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 151 24/03/2022 20:10

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 150 23/03/2022 13:12

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 149 21/03/2022 13:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 148 17/03/2022 16:07

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 147 14/03/2022 14:47

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 146 13/03/2022 12:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 145 13/03/2022 12:01

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 144 07/03/2022 23:28

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 143 04/03/2022 02:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 142 28/02/2022 23:19

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 141 27/02/2022 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 140 25/02/2022 03:02

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 139 22/02/2022 22:30

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 138 19/02/2022 13:06

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 137 18/02/2022 02:46

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 136 11/02/2022 13:11

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 135 09/02/2022 16:16

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 134 24/01/2022 20:36

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 133 16/01/2022 20:15

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 132 15/01/2022 18:34

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 131 15/01/2022 18:34

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 130 14/10/2021 13:27

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 129 14/10/2021 00:55

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 128 13/10/2021 12:03

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 127 10/06/2021 16:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 126 10/06/2021 16:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 125 10/06/2021 16:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 124 10/06/2021 11:32

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 123 10/05/2021 16:23

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 122 03/05/2021 19:41

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 121 03/05/2021 19:41

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 120 03/05/2021 19:41

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 119 03/05/2021 19:41

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 118 10/04/2021 20:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 117 10/04/2021 20:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 116 10/04/2021 20:11

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 115 22/03/2021 17:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 114 22/03/2021 17:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 113.5 22/03/2021 17:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 113 22/03/2021 17:11

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 112.5 19/03/2021 05:21

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 112 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 112 5 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 111 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 111 5 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 110 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 110 5 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 109 18/03/2021 17:50

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 109 5 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 108 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 108 5 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 107 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 107 5 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 106 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 106 5 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 105 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 105 5 18/03/2021 17:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 104.5 13/03/2021 16:21

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 104 13/03/2021 16:21

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 103.5 13/03/2021 16:21

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 103 13/03/2021 16:21

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 102.5 30/01/2021 15:45

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 102 30/01/2021 15:45

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 101.5 30/01/2021 15:45

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 101 30/01/2021 15:45

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 100.5 14/01/2021 23:18

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 100 14/01/2021 23:18

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 99.5 14/01/2021 23:17

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 99 14/01/2021 23:12

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 98.5 08/01/2021 22:53

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 98 08/01/2021 22:53

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 97.5 08/01/2021 22:53

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 97 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 96.5 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 96 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 95.5 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 95 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 94.5 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 94 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 93.5 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 93 08/01/2021 22:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 92.5 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 92 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 91.5 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 91 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 90.5 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 90 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 89.5 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 89 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 88.5 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 88 05/10/2020 18:56

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 87.5 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 87 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 86.5 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 86 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 85.2 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 85 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 84.2 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 84 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 83.2 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 83 05/10/2020 18:55

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 82.2 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 82 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 81.2 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 81.1 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 80.2 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 80.1 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 79.2 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 79.1 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 78.2 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 78.1 05/10/2020 18:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 77.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 77.1 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 76.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 76.1 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 75.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 75.1 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 74.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 74.1 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 73.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 73.1 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 72.2 05/10/2020 18:53

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 72.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 71.2 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 71.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 70.2 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 70.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 69.2 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 69.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 68.2 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 68.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 67.2 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 67.1 05/10/2020 18:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 66.2 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 66.1 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 65.2 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 65.1 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 64.2 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 64.1 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 63.2 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 63.1 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 62.2 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 62.1 05/10/2020 18:51

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 61.2 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 61.1 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 60.2 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 60 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 59.2 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 59.1 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 58.2 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 58.1 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 57.3 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 57.2 05/10/2020 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 57.1 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 56.3 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 56.2 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 56.1 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 55.3 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 55.2 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 55.1 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 54.3 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 54.2 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 54.1 05/10/2020 18:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 53.3 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 53.2 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 53.1 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 52.3 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 52.2 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 52.1 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 51.3 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 51.2 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 51.1 05/10/2020 18:48

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 50 22/04/2020 10:13

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 49 20/04/2020 12:49

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 48 10/02/2020 00:09

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 47 13/01/2020 12:55

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 46 11/01/2020 11:30

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 45 15/12/2019 11:05

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 44.5 15/12/2019 11:05

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 44 13/12/2019 20:03

Cao Đẳng Linh Hồn chapter 43.5 24/11/2019 04:17

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 43 24/11/2019 04:17

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 43 21/11/2019 20:26

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 42.5 19/11/2019 23:15

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 42 17/11/2019 22:28

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 41 12/10/2019 16:45

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 40 19/09/2019 13:16

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 39 07/09/2019 23:57

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 38 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 37 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 36 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 35 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 34 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 33 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 32 07/09/2019 03:08

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 31 07/09/2019 03:07

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 30 07/09/2019 03:06

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 29 07/09/2019 03:06

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 28 07/09/2019 03:06

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 27 07/09/2019 03:06

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 26 28/07/2019 20:28

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 25 15/07/2019 19:47

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 24 01/07/2019 18:36

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 23 04/06/2019 18:50

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 22 02/06/2019 15:09

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 21 31/05/2019 13:49

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 20 29/05/2019 13:31

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 19 27/05/2019 19:41

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 18 25/05/2019 17:04

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 17 23/05/2019 13:34

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 16 21/05/2019 12:19

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 15 19/05/2019 12:25

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 14 17/05/2019 13:52

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 13 15/05/2019 13:06

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 12 13/05/2019 14:17

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 11 11/05/2019 14:44

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 10 11/05/2019 14:44

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 9 11/05/2019 14:44

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 8 11/05/2019 14:44

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 7 03/05/2019 14:13

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 6 02/05/2019 15:21

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 5 30/04/2019 20:54

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 4 28/04/2019 20:28

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 3 26/04/2019 20:03

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 2 06/04/2019 20:19

Cao Đẳng Linh Hồn Chapter 1 01/04/2019 13:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình