Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1112 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 9 38.653 4

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 158.469 39

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 189.152 31

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 134.701 12

5. Anh chàng háo sắc 1 45.944 4

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 105.143 2

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 14 58.745 76

8. Dai 3 no Gideon 1 102.253 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 206.508 8

10. Ensa No Kusabi 10 70.740 35

11. Goyoukin 7 110.057 1

12. Hangah, Lee 16 102.691 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 120.649 11

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 78.243 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 775 7.259.906 1.146

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 9.999 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 34.355 11

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 631.457 278

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 36.590 14

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 191.057 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]