Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 960 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 14.301 2

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 36 92.412 26

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 141.954 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 124.077 11

5. Anh chàng háo sắc 1 35.764 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 93.690 0

7. Dai 3 no Gideon 1 93.862 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 173.047 8

9. Goyoukin 7 98.466 0

10. Hangah, Lee 16 94.931 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 111.000 9

12. Jiken Kisha Totoko! 2 8.183 6

13. Kantai Collection - Gift and Promises 1 70.643 30

14. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 373 4.049.921 761

15. Kokyu Kohi Monogatari 1 5.097 1

16. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 1 447 1

17. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 594.537 267

18. Nhất Niệm Tung Hoành 4 25.043 13

19. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 178.729 8

20. Perfect Half 117 2.469.074 348

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]