Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 984 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 20.011 3

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 106.128 28

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 150.740 24

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 128.494 11

5. Anh chàng háo sắc 1 39.829 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 97.770 0

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 10 22.440 14

8. Dai 3 no Gideon 1 97.767 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 179.426 8

10. Ensa No Kusabi 6 28.369 23

11. Goyoukin 7 103.014 0

12. Hangah, Lee 16 98.928 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 115.234 9

14. Jiken Kisha Totoko! 10 14.170 9

15. Kantai Collection - Gift and Promises 1 71.790 30

16. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 682 4.664.935 789

17. Kokyu Kohi Monogatari 1 6.069 1

18. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 10.252 7

19. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 603.477 275

20. Nhất Niệm Tung Hoành 4 26.946 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]