Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 875 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 1 1.398 0

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 22 60.753 14

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 123.545 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 115.965 11

5. Anh chàng háo sắc 1 28.162 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 86.694 0

7. Dai 3 no Gideon 1 87.520 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 159.704 7

9. Goyoukin 7 90.980 0

10. Hangah, Lee 16 88.603 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 103.666 8

12. Kantai Collection - Gift and Promises 1 64.594 30

13. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 340 3.356.546 697

14. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 578.050 244

15. Nhất Niệm Tung Hoành 4 16.652 13

16. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 170.504 8

17. Perfect Half 78 2.060.452 322

18. Sarai-ya Goyou 2 2.441 3

19. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.094.862 173

20. Toubousha Elio 10 50.406 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]