Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 862 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 20 56.290 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 121.507 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 115.508 11

4. Anh chàng háo sắc 1 27.723 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 86.425 0

6. Dai 3 no Gideon 1 87.281 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 158.659 7

8. Goyoukin 7 90.754 0

9. Hangah, Lee 16 88.343 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 103.288 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 64.097 29

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 336 3.255.437 686

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 576.605 244

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 16.128 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 169.539 8

16. Perfect Half 78 2.037.834 318

17. Sarai-ya Goyou 2 2.152 3

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.083.604 171

19. Toubousha Elio 10 49.770 26

20. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 21.161 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]