Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1003 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 21.653 3

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 109.888 28

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 154.093 24

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 129.298 11

5. Anh chàng háo sắc 1 40.527 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 98.481 0

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 10 24.491 14

8. Dai 3 no Gideon 1 98.331 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 181.847 8

10. Ensa No Kusabi 9 41.230 26

11. Goyoukin 7 103.828 0

12. Hangah, Lee 16 99.434 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 115.941 9

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 72.248 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 691 4.940.194 799

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 6.408 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 12.594 9

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 605.668 275

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 27.295 13

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 181.658 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]