Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 907 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 1 4.357 0

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 26 68.478 16

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 127.965 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 116.879 11

5. Anh chàng háo sắc 1 29.070 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 87.277 0

7. Dai 3 no Gideon 1 88.021 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 162.300 7

9. Goyoukin 7 91.758 0

10. Hangah, Lee 16 89.153 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 104.473 9

12. Kantai Collection - Gift and Promises 1 65.473 30

13. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 349 3.581.663 723

14. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 582.822 264

15. Nhất Niệm Tung Hoành 4 17.880 13

16. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 172.236 8

17. Perfect Half 78 2.121.351 325

18. Sarai-ya Goyou 3 5.334 3

19. THE SCHOLARS REINCARNATION 89 1.179.806 182

20. Toubousha Elio 10 51.634 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]