Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 947 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 11.204 2

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 34 84.683 24

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 137.728 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 121.174 11

5. Anh chàng háo sắc 1 33.074 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 91.002 0

7. Dai 3 no Gideon 1 91.231 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 169.251 8

9. Goyoukin 7 95.644 0

10. Hangah, Lee 16 92.315 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 108.179 9

12. Jiken Kisha Totoko! 2 6.303 6

13. Kantai Collection - Gift and Promises 1 69.117 30

14. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 366 3.914.123 754

15. Kokyu Kohi Monogatari 1 3.710 1

16. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 591.920 265

17. Nhất Niệm Tung Hoành 4 22.733 13

18. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 176.874 8

19. Perfect Half 112 2.354.610 343

20. Sarai-ya Goyou 3 8.459 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]