Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 1007 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 21.762 3

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 110.348 28

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 154.350 24

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 129.357 11

5. Anh chàng háo sắc 1 40.569 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 98.531 0

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 10 24.630 14

8. Dai 3 no Gideon 1 98.368 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 182.007 8

10. Ensa No Kusabi 10 43.954 31

11. Goyoukin 7 103.891 0

12. Hangah, Lee 16 99.457 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 115.983 9

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 72.290 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 691 4.950.188 799

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 6.443 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 13.173 9

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 605.844 275

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 27.329 13

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 181.715 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]