Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 934 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 7.996 2

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 30 75.895 19

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 132.871 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 118.555 11

5. Anh chàng háo sắc 1 30.727 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 88.760 0

7. Dai 3 no Gideon 1 89.288 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 165.776 8

9. Goyoukin 7 93.366 0

10. Hangah, Lee 16 90.412 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 106.044 9

12. Jiken Kisha Totoko! 1 2.787 4

13. Kantai Collection - Gift and Promises 1 67.055 30

14. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 356 3.799.235 742

15. Kokyu Kohi Monogatari 1 1.831 1

16. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 587.610 265

17. Nhất Niệm Tung Hoành 4 19.994 13

18. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 174.443 8

19. Perfect Half 78 2.183.261 327

20. Sarai-ya Goyou 3 6.624 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]