Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 861 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 20 56.421 12

2. Americano - Exodus (tt.tv) 30 121.755 23

3. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 115.561 11

4. Anh chàng háo sắc 1 27.771 3

5. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 86.458 0

6. Dai 3 no Gideon 1 87.308 5

7. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 158.798 7

8. Goyoukin 7 90.779 0

9. Hangah, Lee 16 88.384 1

10. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 103.325 8

11. Kantai Collection - Gift and Promises 1 64.240 30

12. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 337 3.266.376 686

13. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 576.765 244

14. Nhất Niệm Tung Hoành 4 16.214 13

15. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 169.679 8

16. Perfect Half 78 2.040.805 318

17. Sarai-ya Goyou 2 2.202 3

18. THE SCHOLAR'S REINCARNATION 76 1.084.035 171

19. Toubousha Elio 10 49.817 26

20. World Witches Series - Contrail Of Witches 1 21.197 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]