Ngự Linh Thế Giới [>Update 14/07<] Chapter 746-747

truyện tranh  Ngự Linh Thế Giới
SƠ LƯỢC
Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"
 

Tên khác: Yu Ling Shi, Spirit Master, Tamers, Повелитель духов, 驭灵师, 정령사 나타르 전기

Tác giả: Fan Cheng Ge Ling

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Manhua Romance Shounen Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nidavellir- , Kim Ngann

Số lượt xem: 9785338 Theo dõi: 3340

Update: 17/06/2023 20:19TỔNG HỢP (756 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ngự Linh Thế Giới Chapter 747 18/09/2023 05:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 746 18/09/2023 05:53

Ngự Linh Thế Giới chapter 745 18/09/2023 05:53

Ngự Linh Thế Giới chapter 744 18/09/2023 05:53

Ngự Linh Thế Giới chapter 743 18/09/2023 05:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 742 18/09/2023 05:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 741 18/09/2023 05:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 740 18/09/2023 05:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 739 18/09/2023 05:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 738 17/06/2023 20:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 737 17/06/2023 20:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 737 17/06/2023 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 737 17/06/2023 20:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 738 17/06/2023 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 738 17/06/2023 20:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 738 17/06/2023 20:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 737 17/06/2023 20:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 737 17/06/2023 19:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 736 08/06/2023 22:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 735 08/06/2023 22:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 734 08/06/2023 22:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 733 08/06/2023 22:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 732 23/05/2023 21:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 731 23/05/2023 21:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 730 23/05/2023 21:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 729 23/05/2023 21:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 728 16/05/2023 21:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 727 16/05/2023 20:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 726 07/05/2023 14:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 725 07/05/2023 14:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 724 07/05/2023 14:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 723 02/05/2023 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 722 02/05/2023 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 721 02/05/2023 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 720 02/05/2023 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 719 01/05/2023 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 718 01/05/2023 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 717 06/04/2023 00:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 716 06/04/2023 00:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 715 06/04/2023 00:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 714 23/03/2023 10:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 713 23/03/2023 10:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 712 20/03/2023 00:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 711 20/03/2023 00:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 710 20/03/2023 00:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 709 08/03/2023 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 708 08/03/2023 21:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 707 08/03/2023 21:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 706 08/03/2023 21:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 705 21/02/2023 22:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 704 21/02/2023 22:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 703 21/02/2023 22:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 702 11/02/2023 00:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 701 08/02/2023 21:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 700 08/02/2023 21:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 699 08/02/2023 20:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 698 08/02/2023 20:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 697 08/02/2023 20:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 696 30/01/2023 00:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 695 30/01/2023 00:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 694 10/01/2023 22:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 693 06/01/2023 01:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 692 06/01/2023 01:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 691 31/12/2022 05:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 690 31/12/2022 05:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 689 31/12/2022 05:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 688 15/12/2022 23:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 687 15/12/2022 23:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 686 15/12/2022 23:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 685 15/12/2022 23:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 684 02/12/2022 20:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 683 02/12/2022 20:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 682 24/11/2022 22:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 681 24/11/2022 22:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 680 19/11/2022 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 679 19/11/2022 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 678 19/11/2022 20:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 677 07/11/2022 19:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 676 07/11/2022 19:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 675 07/11/2022 19:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 674 07/11/2022 19:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 673 07/11/2022 19:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 672 07/11/2022 19:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 671 30/10/2022 02:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 670 30/10/2022 02:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 669 29/10/2022 00:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 668 28/10/2022 23:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 667 28/10/2022 23:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 666 18/10/2022 11:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 665 18/10/2022 11:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 664 13/10/2022 19:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 663 29/09/2022 02:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 662 24/09/2022 19:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 661 24/09/2022 19:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 660 06/09/2022 20:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 659 06/09/2022 20:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 658 06/09/2022 20:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 657 25/08/2022 11:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 656 22/08/2022 18:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 655 22/08/2022 18:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 654 22/08/2022 18:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 653 11/08/2022 19:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 652 11/08/2022 08:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 651 11/08/2022 08:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 650 15/08/2022 22:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 649.5 17/10/2022 22:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 649 29/07/2022 19:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 648 29/07/2022 19:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 647 22/07/2022 16:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 646 18/07/2022 13:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 645 14/07/2022 10:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 644 14/07/2022 10:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 643 07/07/2022 18:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 642 03/07/2022 18:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 641 30/06/2022 14:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 640 25/06/2022 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 639 23/06/2022 11:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 638 19/06/2022 01:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 637 16/06/2022 18:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 636 12/06/2022 12:24

Ngự Linh Thế Giới chapter 635.5 11/10/2022 18:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 635 04/06/2022 14:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 634 02/06/2022 18:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 633 27/05/2022 19:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 632 21/05/2022 17:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 631 21/05/2022 17:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 630 14/05/2022 13:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 629 19/05/2022 22:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 628 08/05/2022 21:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 627 05/05/2022 18:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 626 30/04/2022 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 625 24/04/2022 15:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 624 20/04/2022 18:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 623 16/04/2022 18:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 622 15/04/2022 22:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 621 13/04/2022 18:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 620 06/04/2022 18:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 619 02/04/2022 12:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 618 31/03/2022 18:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 617 26/03/2022 17:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 616 23/03/2022 17:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 615 19/03/2022 18:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 614 17/03/2022 12:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 613 12/03/2022 19:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 612 10/03/2022 18:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 611 05/03/2022 18:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 610 03/03/2022 12:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 609 26/02/2022 19:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 608 24/02/2022 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 607 19/02/2022 13:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 606 16/02/2022 17:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 605 12/02/2022 15:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 604 12/02/2022 15:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 603 11/02/2022 22:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 602 11/02/2022 22:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 601 29/01/2022 22:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 600 29/01/2022 22:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 599 29/01/2022 22:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 598 19/01/2022 18:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 597 15/01/2022 18:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 596 12/01/2022 22:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 595 12/01/2022 18:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 594 06/01/2022 22:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 593 06/01/2022 22:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 592 06/01/2022 22:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 591 25/12/2021 20:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 590 25/12/2021 20:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 589 21/12/2021 09:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 588 16/12/2021 23:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 587 13/12/2021 22:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 586 09/12/2021 16:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 585 06/12/2021 12:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 584 01/12/2021 19:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 583 27/11/2021 17:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 582 25/11/2021 13:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 581 23/11/2021 18:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 580 17/11/2021 17:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 579 14/11/2021 00:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 578 07/11/2021 11:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 577 04/11/2021 13:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 576 30/10/2021 19:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 575 28/10/2021 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 574 23/10/2021 16:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 573 20/10/2021 18:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 572 16/10/2021 16:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 571 15/10/2021 20:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 570 11/10/2021 19:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 569 06/10/2021 12:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 568 02/10/2021 22:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 567 29/09/2021 16:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 566 26/09/2021 13:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 565 24/09/2021 04:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 564 24/09/2021 04:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 563 15/09/2021 13:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 562 11/09/2021 18:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 561 08/09/2021 13:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 560 06/09/2021 17:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 559 01/09/2021 13:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 558 28/08/2021 13:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 557 25/08/2021 15:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 556 21/08/2021 22:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 555 18/08/2021 17:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 554 14/08/2021 21:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 553 11/08/2021 19:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 552 07/08/2021 22:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 551 04/08/2021 16:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 550 02/08/2021 12:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 549 29/07/2021 00:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 548 26/07/2021 19:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 547 22/07/2021 00:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 546 17/07/2021 23:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 545 15/07/2021 12:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 544 14/07/2021 18:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 543 10/07/2021 15:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 542 07/07/2021 16:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 541 03/07/2021 18:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 540 30/06/2021 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 539 30/06/2021 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 538 30/06/2021 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 537 30/06/2021 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 536 16/06/2021 14:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 535 12/06/2021 14:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 534 09/06/2021 10:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 533 07/06/2021 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 532 02/06/2021 13:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 531 29/05/2021 19:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 530 26/05/2021 11:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 529 22/05/2021 18:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 528 20/05/2021 07:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 527 15/05/2021 15:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 526 12/05/2021 16:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 525 08/05/2021 16:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 524 07/05/2021 20:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 523 03/05/2021 20:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 522 03/05/2021 20:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 521 25/10/2021 17:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 520 23/04/2021 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 519 19/04/2021 13:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 518 19/04/2021 12:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 517 19/04/2021 12:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 516 08/04/2021 16:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 515 05/04/2021 15:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 514 01/04/2021 11:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 513 29/03/2021 18:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 512 26/03/2021 03:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 511 22/03/2021 12:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 510 19/03/2021 15:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 509 15/03/2021 14:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 508 12/03/2021 13:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 507 08/03/2021 03:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 506 04/03/2021 17:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 505 27/02/2021 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 504 24/02/2021 18:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 503 20/02/2021 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 502 20/02/2021 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 501 20/02/2021 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 500 20/02/2021 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 499 06/02/2021 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 498 03/02/2021 19:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 497 30/01/2021 18:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 496 28/01/2021 14:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 495 23/01/2021 20:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 494 20/01/2021 23:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 493 16/01/2021 17:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 492 13/01/2021 17:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 491 09/01/2021 20:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 490 06/01/2021 19:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 489 04/01/2021 16:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 488 31/12/2020 00:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 487 26/12/2020 15:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 486 23/12/2020 21:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 485 19/12/2020 20:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 484 16/12/2020 23:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 483 16/12/2020 23:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 482 09/12/2020 21:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 481 05/12/2020 17:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 480 02/12/2020 16:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 479 28/11/2020 17:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 478 25/11/2020 23:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 477 21/11/2020 23:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 476 18/11/2020 21:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 475 14/11/2020 18:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 474 14/11/2020 18:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 473 07/11/2020 19:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 472 04/11/2020 15:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 471 31/10/2020 18:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 470 31/10/2020 18:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 469 25/10/2020 00:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 468 21/10/2020 13:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 467 17/10/2020 19:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 466 14/10/2020 21:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 465 10/10/2020 16:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 464 07/10/2020 17:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 463 04/10/2020 07:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 462 30/09/2020 19:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 461 30/09/2020 19:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 460 30/09/2020 19:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 459 19/09/2020 17:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 458 16/09/2020 19:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 457 12/09/2020 21:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 456 09/09/2020 21:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 455 05/09/2020 16:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 454 04/09/2020 04:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 453 29/08/2020 19:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 452 27/08/2020 08:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 451 24/08/2020 03:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 450 19/08/2020 20:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 449 16/08/2020 15:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 448 13/08/2020 18:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 447 10/08/2020 01:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 446 06/08/2020 07:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 445 02/08/2020 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 444 29/07/2020 23:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 443 26/07/2020 19:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 442 23/07/2020 11:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 441 21/07/2020 11:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 440 18/07/2020 09:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 439 18/07/2020 09:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 438 10/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 437 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 436 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 435 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 434 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 433 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 432 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 431 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 430 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 429 08/07/2020 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 428 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 427 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 426 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 425 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 424 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 423 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 422 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 421 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 420 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 419 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 418 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 417 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 416 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 415 08/07/2020 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 414 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 413 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 412 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 411 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 410 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 409 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 408 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 407 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 406 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 405 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 404 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 403 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 402 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 401 08/07/2020 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 400 08/07/2020 19:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 399 08/07/2020 19:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 398 08/07/2020 19:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 397 08/07/2020 18:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 396 08/07/2020 18:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 395 08/07/2020 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 394 08/07/2020 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 393 08/07/2020 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 392 08/07/2020 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 391 08/07/2020 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 390 07/07/2020 20:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 389 23/06/2020 16:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 388 18/06/2020 19:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 387 08/06/2020 12:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 386 30/05/2020 22:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 385 23/05/2020 15:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 384 14/05/2020 23:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 383 04/05/2020 12:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 382 17/04/2020 22:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 381 05/04/2020 19:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 380 27/03/2020 22:01

Ngự Linh Thế Giới Chapter 379 15/03/2020 01:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 378 06/03/2020 13:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 377 28/02/2020 19:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 376 20/02/2020 11:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 375 08/02/2020 11:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 374 02/02/2020 11:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 373 20/01/2020 21:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 372 14/01/2020 19:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 371 10/01/2020 11:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 370 27/12/2019 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 369 21/12/2019 12:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 368 13/12/2019 10:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 367 06/12/2019 20:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 366 27/11/2019 16:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 365 24/11/2019 04:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 364 21/11/2019 20:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 363 20/11/2019 01:01

Ngự Linh Thế Giới Chapter 362 30/10/2019 16:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 361 26/10/2019 17:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 360 21/10/2019 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 359 19/10/2019 21:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 358 15/10/2019 19:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 357 13/10/2019 21:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 356 11/10/2019 19:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 355 07/10/2019 16:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 354 01/10/2019 20:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 353 28/09/2019 18:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 352 28/09/2019 18:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 351 19/09/2019 21:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 350 15/09/2019 02:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 349 11/09/2019 16:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 348 09/09/2019 20:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 347 07/09/2019 19:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 346 05/09/2019 13:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 345 25/08/2019 17:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 344 25/08/2019 17:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 343 25/08/2019 17:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 342 25/08/2019 17:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 341 25/08/2019 17:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 340 25/08/2019 17:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 339 25/08/2019 17:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 338 25/08/2019 17:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 337 25/08/2019 17:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 336 25/08/2019 17:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 335 25/08/2019 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 334 25/08/2019 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 333 25/08/2019 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 332 25/08/2019 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 331 25/08/2019 17:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 330 13/08/2019 20:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 329 11/08/2019 18:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 328 07/08/2019 13:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 327 04/08/2019 21:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 326 30/07/2019 14:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 325 28/07/2019 15:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 324 20/07/2019 19:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 323 18/07/2019 21:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 322 13/07/2019 20:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 321 11/07/2019 20:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 320 07/07/2019 18:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 319 05/07/2019 21:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 318 01/07/2019 17:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 317 29/06/2019 13:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 316 26/06/2019 19:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 315 20/06/2019 12:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 314 17/06/2019 16:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 313 15/06/2019 20:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 312 08/06/2019 21:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 311 06/06/2019 19:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 310 04/06/2019 22:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 309 03/06/2019 19:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 308 12/05/2019 18:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 307 12/05/2019 18:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 306 29/04/2019 23:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 305 27/04/2019 22:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 304 26/04/2019 11:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 303 23/04/2019 22:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 302 20/04/2019 13:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 301 18/04/2019 16:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 300 14/04/2019 21:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 299 12/04/2019 22:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 298 09/04/2019 14:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 297 07/04/2019 15:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 296 30/03/2019 20:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 295 28/03/2019 20:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 294 23/03/2019 00:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 293 20/03/2019 21:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 292 16/03/2019 22:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 291 14/03/2019 21:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 290 10/03/2019 22:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 289 08/03/2019 21:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 288 06/03/2019 21:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 287 04/03/2019 21:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 286 03/03/2019 06:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 285 28/02/2019 22:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 284 20/02/2019 16:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 283 18/02/2019 21:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 282 01/02/2019 12:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 281 29/01/2019 16:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 280 25/01/2019 12:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 279 23/01/2019 12:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 278 18/01/2019 22:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 277 16/01/2019 21:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 276 11/01/2019 01:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 275 08/01/2019 21:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 274 08/01/2019 21:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 273 31/12/2018 21:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 272 28/12/2018 20:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 271 26/12/2018 22:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 270 19/12/2018 20:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 269 18/12/2018 00:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 268 12/12/2018 21:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 267 12/12/2018 12:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 266 04/12/2018 19:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 265 04/12/2018 19:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 264 04/12/2018 19:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 263 26/11/2018 21:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 262 20/11/2018 13:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 261 19/11/2018 13:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 260 13/11/2018 20:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 259 12/11/2018 20:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 258 05/11/2018 19:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 257 04/11/2018 22:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 256 01/11/2018 19:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 255 31/10/2018 21:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 254 24/10/2018 20:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 253 23/10/2018 21:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 252 17/10/2018 21:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 251 16/10/2018 20:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 250 05/10/2018 19:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 249 04/10/2018 18:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 248 27/09/2018 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 247 24/09/2018 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 246 21/09/2018 21:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 245 17/09/2018 12:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 244 11/09/2018 20:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 243 07/09/2018 22:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 242 07/09/2018 19:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 241 01/09/2018 06:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 240 27/08/2018 21:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 239 22/08/2018 23:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 238 20/08/2018 21:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 237 18/08/2018 21:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 236 15/08/2018 21:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 235 11/08/2018 23:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 234 08/08/2018 21:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 233 04/08/2018 23:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 232 02/08/2018 21:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 231 28/07/2018 20:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 230 25/07/2018 19:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 229 23/07/2018 20:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 228 19/07/2018 20:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 227 14/07/2018 21:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 226 12/07/2018 19:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 225 06/07/2018 20:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 224 01/07/2018 20:39

Ngự Linh Thế Giới Chapter 223 27/06/2018 20:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 222 25/06/2018 19:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 221 18/06/2018 20:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 220 14/06/2018 19:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 219 11/06/2018 21:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 218 07/06/2018 21:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 217 06/06/2018 21:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 216 04/06/2018 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 215 29/05/2018 20:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 214 26/05/2018 18:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 213 23/05/2018 21:06

Ngự Linh Thế Giới Chapter 212 20/05/2018 18:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 211 17/05/2018 21:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 210 14/05/2018 20:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 209 08/05/2018 22:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 208 02/05/2018 22:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 207 30/04/2018 19:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 206 26/04/2018 20:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 205 24/04/2018 20:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 204 18/04/2018 22:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 203 16/04/2018 20:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 202 10/04/2018 21:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 201 09/04/2018 21:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 200 06/04/2018 19:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 199 04/04/2018 21:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 198 27/03/2018 20:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 197 23/03/2018 20:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 196 19/03/2018 20:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 195 16/03/2018 19:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 194 12/03/2018 21:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 193 07/03/2018 20:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 192 07/03/2018 20:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 191 28/02/2018 21:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 190 26/02/2018 21:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 189 23/02/2018 19:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 188 10/02/2018 20:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 187 09/02/2018 19:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 186 04/02/2018 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 185 02/02/2018 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 184 29/01/2018 21:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 183 24/01/2018 18:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 182 22/01/2018 20:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 181 20/01/2018 18:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 180 17/01/2018 19:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 179 13/01/2018 18:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 178 11/01/2018 20:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 177 07/01/2018 20:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 176 03/01/2018 13:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 175 29/12/2017 19:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 174 25/12/2017 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 173 20/12/2017 22:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 172 17/12/2017 19:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 171 15/12/2017 18:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 170 08/12/2017 21:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 169 03/12/2017 20:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 168 01/12/2017 21:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 167 28/11/2017 18:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 166 24/11/2017 22:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 165 23/11/2017 21:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 164 18/11/2017 21:10

Ngự Linh Thế Giới Chapter 163 16/11/2017 20:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 162 12/11/2017 20:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 161 08/11/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 160 06/11/2017 21:56

Ngự Linh Thế Giới Chapter 159 03/11/2017 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 158 02/11/2017 20:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 157 28/10/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 156 23/10/2017 19:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 155 17/10/2017 21:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 154 14/10/2017 20:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 153 11/10/2017 20:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 152 08/10/2017 20:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 151 06/10/2017 20:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 150 29/09/2017 21:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 149 25/09/2017 21:52

Ngự Linh Thế Giới Chapter 148 24/09/2017 20:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 147 20/09/2017 21:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 146 20/09/2017 13:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 145 16/09/2017 21:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 144 15/09/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 143 12/09/2017 20:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 142 09/09/2017 19:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 141 05/09/2017 20:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 140 31/08/2017 20:22

Ngự Linh Thế Giới Chapter 139 22/08/2017 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 138 17/08/2017 20:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 137 15/08/2017 21:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 136 11/08/2017 18:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 135 07/08/2017 20:40

Ngự Linh Thế Giới Chapter 134 03/08/2017 18:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 133 01/08/2017 21:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 132 26/07/2017 19:51

Ngự Linh Thế Giới Chapter 131 22/07/2017 20:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 130 19/07/2017 19:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 129 17/07/2017 21:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 128 14/07/2017 18:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 127 10/07/2017 18:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 126 05/07/2017 20:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 125 04/07/2017 21:14

Ngự Linh Thế Giới Chapter 124 01/07/2017 18:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 123 28/06/2017 19:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 122 22/06/2017 19:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 121 19/06/2017 19:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 120 16/06/2017 21:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 119 12/06/2017 20:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 118 07/06/2017 20:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 117 05/06/2017 18:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 116 01/06/2017 21:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 115 29/05/2017 17:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 114 27/05/2017 20:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 113 26/05/2017 20:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 112 20/05/2017 20:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 111 20/05/2017 10:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 110 18/05/2017 20:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 109 16/05/2017 20:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 108 15/05/2017 18:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 107 14/05/2017 20:04

Ngự Linh Thế Giới Chapter 106 11/05/2017 20:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 105 09/05/2017 21:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 104 08/05/2017 20:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 103 06/05/2017 17:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 102 05/05/2017 21:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 101 24/04/2017 21:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 100 22/04/2017 21:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 99 16/04/2017 19:53

Ngự Linh Thế Giới Chapter 98 15/04/2017 20:09

Ngự Linh Thế Giới Chapter 97 14/04/2017 20:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 96 07/04/2017 19:28

Ngự Linh Thế Giới Chapter 95 04/04/2017 22:00

Ngự Linh Thế Giới Chapter 94 30/03/2017 20:45

Ngự Linh Thế Giới Chapter 93 26/03/2017 21:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 92 21/03/2017 19:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 91 20/03/2017 21:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 90 13/03/2017 21:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 89 10/03/2017 21:44

Ngự Linh Thế Giới Chapter 88 09/03/2017 21:36

Ngự Linh Thế Giới Chapter 87 04/03/2017 19:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 86 01/03/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 85 27/02/2017 19:15

Ngự Linh Thế Giới Chapter 84 26/02/2017 19:21

Ngự Linh Thế Giới Chapter 83 25/02/2017 21:23

Ngự Linh Thế Giới Chapter 82 24/02/2017 22:49

Ngự Linh Thế Giới Chapter 81 23/02/2017 19:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 80 22/02/2017 20:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 79 21/02/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 78 20/02/2017 19:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 77 18/02/2017 20:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 76 17/02/2017 20:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 75 16/02/2017 21:41

Ngự Linh Thế Giới Chapter 74 15/02/2017 21:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 73 14/02/2017 20:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 72 13/02/2017 19:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 71 09/02/2017 21:38

Ngự Linh Thế Giới Chapter 70 08/02/2017 20:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 69 06/02/2017 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 68 05/02/2017 20:29

Ngự Linh Thế Giới Chapter 67 04/02/2017 21:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 66 03/02/2017 20:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 65 02/02/2017 20:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 64 23/01/2017 20:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 63 16/01/2017 20:12

Ngự Linh Thế Giới Chapter 62 15/01/2017 21:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 61 09/01/2017 21:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 60 09/01/2017 21:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 59 06/01/2017 00:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 58 06/01/2017 00:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 57 01/01/2017 19:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 56 01/01/2017 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 55 29/12/2016 22:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 54 29/12/2016 22:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 53 21/12/2016 09:43

Ngự Linh Thế Giới Chapter 52 17/12/2016 21:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 51 12/12/2016 20:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 50 12/12/2016 10:25

Ngự Linh Thế Giới Chapter 49 08/12/2016 20:37

Ngự Linh Thế Giới Chapter 48 03/12/2016 21:33

Ngự Linh Thế Giới Chapter 47 30/11/2016 21:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 46 27/11/2016 19:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 45 25/11/2016 21:18

Ngự Linh Thế Giới Chapter 44 24/11/2016 20:08

Ngự Linh Thế Giới Chapter 43 20/11/2016 20:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 42 18/11/2016 20:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 41 17/11/2016 19:17

Ngự Linh Thế Giới Chapter 40 16/11/2016 23:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 39 15/11/2016 21:11

Ngự Linh Thế Giới Chapter 38 14/11/2016 19:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 37 12/11/2016 21:20

Ngự Linh Thế Giới Chapter 36 06/11/2016 20:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 35 04/11/2016 19:24

Ngự Linh Thế Giới Chapter 34 02/11/2016 19:13

Ngự Linh Thế Giới Chapter 33 01/11/2016 18:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 32 31/10/2016 20:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 31 30/10/2016 20:03

Ngự Linh Thế Giới Chapter 30 29/10/2016 19:34

Ngự Linh Thế Giới Chapter 29 28/10/2016 19:26

Ngự Linh Thế Giới Chapter 28 24/10/2016 20:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 27 23/10/2016 19:35

Ngự Linh Thế Giới Chapter 26 22/10/2016 19:31

Ngự Linh Thế Giới Chapter 25 21/10/2016 20:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 24 20/10/2016 19:42

Ngự Linh Thế Giới Chapter 23 19/10/2016 18:48

Ngự Linh Thế Giới Chapter 22 18/10/2016 19:47

Ngự Linh Thế Giới Chapter 21 17/10/2016 21:07

Ngự Linh Thế Giới Chapter 20 12/10/2016 20:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 19 07/10/2016 20:30

Ngự Linh Thế Giới Chapter 18 06/10/2016 20:46

Ngự Linh Thế Giới Chapter 17 06/10/2016 10:27

Ngự Linh Thế Giới Chapter 16 04/10/2016 18:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 15 03/10/2016 19:16

Ngự Linh Thế Giới Chapter 14 02/10/2016 19:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 13 01/10/2016 19:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 12 30/09/2016 20:32

Ngự Linh Thế Giới Chapter 11 25/09/2016 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 10 23/09/2016 19:19

Ngự Linh Thế Giới Chapter 9 19/09/2016 19:59

Ngự Linh Thế Giới Chapter 8 17/09/2016 19:55

Ngự Linh Thế Giới Chapter 7 15/09/2016 19:54

Ngự Linh Thế Giới Chapter 6 13/09/2016 21:05

Ngự Linh Thế Giới Chapter 5 12/09/2016 21:58

Ngự Linh Thế Giới Chapter 4 11/09/2016 20:02

Ngự Linh Thế Giới Chapter 3 09/09/2016 19:50

Ngự Linh Thế Giới Chapter 2 08/09/2016 19:57

Ngự Linh Thế Giới Chapter 1 07/09/2016 17:49

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình