Bách Luyện Thành Thần [>Update 20/05<] Chapter 914-915

truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
SƠ LƯỢC

La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =)).

Tên khác: Apotheosis, Đông Phương Nhị Thứ Nguyên, 百炼成神

Tác giả: Ranzai Studio Ân Tứ Giải Thoát

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Harem Manhua Romance Drama Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 11232260 Theo dõi: 3109

Update: 20/05/2022 12:14TỔNG HỢP (922 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bách Luyện Thành Thần Chapter 915 20/05/2022 12:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 914 20/05/2022 12:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 913 16/05/2022 12:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 912 13/05/2022 22:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 911 13/05/2022 22:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 910 13/05/2022 22:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 909 13/05/2022 22:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 908 04/05/2022 23:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 907 30/04/2022 15:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 906 30/04/2022 15:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 905 27/04/2022 19:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 904 24/04/2022 14:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 903 24/04/2022 14:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 902 20/04/2022 20:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 901 16/04/2022 18:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 900 15/04/2022 18:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 899 15/04/2022 18:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 898 09/04/2022 18:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 897 08/04/2022 20:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 896 06/04/2022 18:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 895 06/04/2022 18:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 894 02/04/2022 12:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 893 01/04/2022 12:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 892 30/03/2022 12:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 891 26/03/2022 13:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 890 25/03/2022 12:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 889 23/03/2022 17:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 888 19/03/2022 19:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 887 18/03/2022 19:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 886 16/03/2022 18:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 885 12/03/2022 19:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 884 11/03/2022 19:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 883 09/03/2022 19:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 882 09/03/2022 19:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 881 04/03/2022 15:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 880 02/03/2022 19:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 879 26/02/2022 00:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 878 25/02/2022 17:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 877 23/02/2022 11:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 876 19/02/2022 15:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 875 18/02/2022 19:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 874 16/02/2022 18:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 873 12/02/2022 23:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 872 11/02/2022 17:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 871 09/02/2022 11:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 870 05/02/2022 13:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 869 04/02/2022 14:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 868 04/02/2022 14:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 867 29/01/2022 11:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 866 28/01/2022 11:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 865 26/01/2022 17:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 864 22/01/2022 14:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 863 21/01/2022 19:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 862 19/01/2022 13:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 861 15/01/2022 13:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 860 14/01/2022 12:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 859 12/01/2022 12:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 858 08/01/2022 11:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 857 07/01/2022 11:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 856 05/01/2022 16:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 855 01/01/2022 14:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 854 31/12/2021 12:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 853 29/12/2021 10:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 852 25/12/2021 00:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 851 24/12/2021 14:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 850 22/12/2021 11:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 849 18/12/2021 18:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 848 17/12/2021 18:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 847 15/12/2021 18:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 846 11/12/2021 00:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 845 10/12/2021 14:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 844 08/12/2021 16:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 843 04/12/2021 12:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 842 03/12/2021 12:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 841 01/12/2021 13:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 840 27/11/2021 15:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 839 26/11/2021 11:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 838 24/11/2021 14:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 837 20/11/2021 13:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 836 19/11/2021 16:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 835 17/11/2021 14:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 834 13/11/2021 14:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 833 12/11/2021 14:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 832 10/11/2021 13:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 831 06/11/2021 13:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 830 05/11/2021 11:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 829 03/11/2021 13:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 828 30/10/2021 13:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 827 29/10/2021 11:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 826 27/10/2021 15:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 825 23/10/2021 13:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 824 22/10/2021 18:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 823 22/10/2021 18:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 822 16/10/2021 12:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 821 15/10/2021 18:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 820 13/10/2021 16:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 819 09/10/2021 17:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 818 08/10/2021 17:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 817 06/10/2021 11:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 816 02/10/2021 14:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 815 01/10/2021 13:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 814 29/09/2021 13:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 813 25/09/2021 11:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 812 24/09/2021 19:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 811 22/09/2021 13:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 810 18/09/2021 11:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 809 17/09/2021 13:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 808 15/09/2021 14:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 807 11/09/2021 17:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 806 10/09/2021 14:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 805 08/09/2021 16:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 804 04/09/2021 14:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 803 03/09/2021 16:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 802 01/09/2021 14:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 801 28/08/2021 12:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 800 28/08/2021 12:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 799 27/08/2021 12:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 798 26/08/2021 16:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 797 25/08/2021 12:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 796 24/08/2021 18:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 795 23/08/2021 17:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 794 21/08/2021 19:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 793 20/08/2021 12:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 792 18/08/2021 13:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 791 14/08/2021 20:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 790 13/08/2021 18:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 789 11/08/2021 11:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 788 07/08/2021 14:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 787 06/08/2021 12:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 786 04/08/2021 11:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 785 01/08/2021 20:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 784 30/07/2021 13:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 783 28/07/2021 18:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 782 25/07/2021 13:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 781 24/07/2021 23:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 780 23/07/2021 11:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 779 22/07/2021 21:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 778 21/07/2021 19:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 777 20/07/2021 13:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 776 19/07/2021 13:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 775 19/07/2021 10:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 774 17/07/2021 19:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 773 16/07/2021 18:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 772 14/07/2021 18:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 771 10/07/2021 18:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 770 09/07/2021 16:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 769 07/07/2021 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 768 03/07/2021 14:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 767 02/07/2021 18:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 766 30/06/2021 18:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 765 26/06/2021 13:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 764 25/06/2021 16:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 763 23/06/2021 15:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 762 19/06/2021 19:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 761 18/06/2021 11:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 760 16/06/2021 12:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 759 12/06/2021 14:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 758 11/06/2021 11:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 757 09/06/2021 18:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 756 05/06/2021 23:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 755 04/06/2021 17:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 754 02/06/2021 13:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 753 29/05/2021 12:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 752 28/05/2021 12:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 751 26/05/2021 14:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 750 21/05/2021 12:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 749 21/05/2021 16:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 748 16/05/2021 14:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 747 15/05/2021 13:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 746 12/05/2021 19:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 745 12/05/2021 16:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 744 08/05/2021 15:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 743 07/05/2021 12:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 742 05/05/2021 12:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 741 01/05/2021 13:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 740 30/04/2021 11:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 739 28/04/2021 20:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 738 24/04/2021 18:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 737 23/04/2021 20:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 736 21/04/2021 14:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 735 17/04/2021 13:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 734 16/04/2021 11:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 733 15/04/2021 16:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 732 14/04/2021 18:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 731 13/04/2021 11:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 730 12/04/2021 14:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 729 11/04/2021 13:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 728 10/04/2021 13:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 727 09/04/2021 22:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 726 08/04/2021 11:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 725 07/04/2021 13:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 724 06/04/2021 16:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 723 05/04/2021 13:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 722 04/04/2021 14:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 721 03/04/2021 12:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 720 02/04/2021 11:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 719 01/04/2021 11:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 718 31/03/2021 11:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 717 27/03/2021 13:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 716 26/03/2021 16:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 715 24/03/2021 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 714 20/03/2021 14:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 713 19/03/2021 11:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 712 17/03/2021 17:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 711 13/03/2021 12:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 710 12/03/2021 16:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 709 11/03/2021 15:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 708 06/03/2021 16:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 707 05/03/2021 16:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 706 03/03/2021 17:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 705 27/02/2021 12:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 704 26/02/2021 13:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 703 24/02/2021 18:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 702 20/02/2021 13:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 701 19/02/2021 23:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 700 17/02/2021 14:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 699 16/02/2021 13:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 698 15/02/2021 16:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 697 14/02/2021 21:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 696 14/02/2021 16:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 695 12/02/2021 15:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 694 11/02/2021 13:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 693 10/02/2021 15:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 692 06/02/2021 15:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 691 05/02/2021 15:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 690 03/02/2021 13:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 689 30/01/2021 12:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 688 29/01/2021 12:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 687 27/01/2021 15:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 686 23/01/2021 13:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 685 22/01/2021 17:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 684 20/01/2021 16:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 683 16/01/2021 16:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 682 15/01/2021 14:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 681 13/01/2021 12:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 680 09/01/2021 15:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 679 08/01/2021 14:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 678 06/01/2021 13:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 677 02/01/2021 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 676 02/01/2021 16:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 675 31/12/2020 13:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 674 30/12/2020 13:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 673 29/12/2020 12:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 672 28/12/2020 11:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 671 27/12/2020 15:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 670 26/12/2020 13:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 669 25/12/2020 13:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 668 23/12/2020 13:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 667 19/12/2020 12:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 666 18/12/2020 11:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 665 16/12/2020 11:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 664 12/12/2020 11:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 663 11/12/2020 12:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 662 09/12/2020 16:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 661 05/12/2020 11:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 660 04/12/2020 15:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 659 02/12/2020 16:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 658 28/11/2020 13:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 657 27/11/2020 20:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 656 25/11/2020 18:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 655 21/11/2020 23:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 654 20/11/2020 23:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 653 18/11/2020 13:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 652 14/11/2020 18:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 651 13/11/2020 11:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 650 12/11/2020 12:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 649 11/11/2020 14:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 648 07/11/2020 16:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 647 06/11/2020 13:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 646 04/11/2020 15:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 645 31/10/2020 13:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 644 30/10/2020 12:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 643 28/10/2020 11:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 642 24/10/2020 13:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 641 23/10/2020 11:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 640 21/10/2020 17:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 639 17/10/2020 23:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 638 16/10/2020 12:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 637 14/10/2020 12:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 636 10/10/2020 12:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 635 09/10/2020 20:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 634 09/10/2020 20:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 633 09/10/2020 20:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 632 09/10/2020 20:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 631 09/10/2020 20:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 630 05/10/2020 23:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 629 05/10/2020 23:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 628 05/10/2020 23:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 627 05/10/2020 23:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 626 25/09/2020 13:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 625 23/09/2020 12:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 624 19/09/2020 12:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 623 18/09/2020 13:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 622 16/09/2020 14:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 621 12/09/2020 10:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 620 11/09/2020 12:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 619 09/09/2020 11:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 618 05/09/2020 11:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 617 04/09/2020 13:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 616 02/09/2020 12:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 615 31/08/2020 09:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 614 29/08/2020 12:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 613 28/08/2020 16:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 612 27/08/2020 18:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 611 26/08/2020 18:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 610 22/08/2020 15:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 609 21/08/2020 13:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 608 19/08/2020 20:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 607 16/08/2020 00:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 606 14/08/2020 13:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 605 12/08/2020 17:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 604 10/08/2020 12:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 603 10/08/2020 12:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 602 10/08/2020 12:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 601 10/08/2020 12:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 600 31/07/2020 12:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 599 29/07/2020 16:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 598 25/07/2020 14:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 597 24/07/2020 12:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 596 22/07/2020 19:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 595 18/07/2020 15:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 594 18/07/2020 08:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 593 15/07/2020 13:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 592 12/07/2020 18:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 591 11/07/2020 14:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 590 10/07/2020 18:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 589 09/07/2020 13:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 588 08/07/2020 20:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 587 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 586 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 585 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 584 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 583 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 582 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 581 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 580 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 579 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 578 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 577 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 576 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 575 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 574 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 573 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 572 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 571 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 570 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 569 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 568 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 567 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 566 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 565 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 564 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 563 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 562 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 561 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 560 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 559 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 558 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 557 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 556 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 555 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 554 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 553 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 552 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 551 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 550 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 549 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 548 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 547 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 546 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 545 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 544 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 543 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 542 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 541 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 540 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 539 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 538 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 537 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 536 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 535 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 534 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 533 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 532 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 531 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 530 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 529 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 528 06/07/2020 21:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 527 06/07/2020 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 526 06/07/2020 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 525 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 524 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 523 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 522 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 521 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 520 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 519 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 518 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 517 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 516 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 515 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 514 05/07/2020 17:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 513 03/07/2020 22:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 512 03/07/2020 22:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 511 29/06/2020 13:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 510 28/06/2020 09:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 509 28/06/2020 09:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 508 20/06/2020 15:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 507 17/06/2020 19:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 506 15/06/2020 20:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 505 05/06/2020 21:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 504 02/06/2020 17:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 503 28/05/2020 18:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 502 18/05/2020 05:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 501 16/05/2020 02:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 500 11/05/2020 21:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 499 10/05/2020 03:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 498 07/05/2020 21:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 497 03/05/2020 21:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 496 29/04/2020 20:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 495 24/04/2020 11:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 494 20/04/2020 21:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 493 16/04/2020 05:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 492 01/04/2020 20:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 491 30/03/2020 19:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 490 21/03/2020 18:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 489 12/03/2020 21:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 488 08/03/2020 23:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 487 04/03/2020 17:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 486 04/03/2020 17:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 485 27/02/2020 16:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 484 27/02/2020 16:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 483 27/02/2020 15:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 482 27/02/2020 15:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 481 24/01/2020 11:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 480 20/01/2020 19:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 479 18/01/2020 19:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 478 12/01/2020 20:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 477 06/01/2020 16:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 476 02/01/2020 12:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 475 26/12/2019 11:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 474 19/12/2019 12:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 473 17/12/2019 12:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 472 09/12/2019 21:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 471 02/12/2019 20:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 470 25/11/2019 19:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 469 22/11/2019 20:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 468 16/11/2019 21:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 467 06/11/2019 15:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 466 04/11/2019 16:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 465 02/11/2019 16:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 464 31/10/2019 16:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 463 29/10/2019 17:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 462 27/10/2019 18:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 461 25/10/2019 18:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 460 23/10/2019 16:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 459 21/10/2019 15:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 458 19/10/2019 14:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 457 17/10/2019 18:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 456 14/10/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 455 14/10/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 454 08/10/2019 05:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 453 04/10/2019 15:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 452 01/10/2019 14:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 451 29/09/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 450 27/09/2019 14:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 449 27/09/2019 14:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 448 27/09/2019 14:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 447 20/09/2019 13:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 446 18/09/2019 21:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 445 13/09/2019 21:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 444 11/09/2019 16:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 443 09/09/2019 19:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 442 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 441 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 440 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 439 29/08/2019 23:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 438 25/08/2019 17:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 437 24/08/2019 18:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 436 24/08/2019 18:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 435 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 434 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 433 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 432 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 431 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 430 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 429 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 428 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 427 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 426 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 425 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 424 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 423 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 422 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 421 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 420 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 419 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 418 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 417 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 416 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 415 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 414 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 413 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 412 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 411 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 410 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 409 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 408 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 407 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 406 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 405 21/08/2019 13:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 404 19/08/2019 13:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 403 16/08/2019 05:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 402 14/08/2019 03:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 401 08/08/2019 00:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 400 06/08/2019 12:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 399 06/08/2019 12:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 398 31/07/2019 21:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 397 29/07/2019 22:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 396 27/07/2019 20:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 395 21/07/2019 19:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 394 19/07/2019 17:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 393 16/07/2019 14:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 392 14/07/2019 13:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 391 12/07/2019 15:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 390 10/07/2019 14:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 389 08/07/2019 13:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 388 06/07/2019 13:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 387 04/07/2019 13:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 386 02/07/2019 13:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 385 30/06/2019 16:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 384 28/06/2019 13:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 383 24/06/2019 14:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 382 22/06/2019 22:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 381 20/06/2019 12:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 380 18/06/2019 17:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 379 16/06/2019 13:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 378 14/06/2019 13:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 377 12/06/2019 13:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 376 10/06/2019 13:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 375 08/06/2019 13:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 374 06/06/2019 12:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 373 04/06/2019 19:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 372 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 371 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 370 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 369 02/05/2019 15:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 368 30/04/2019 17:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 367 28/04/2019 12:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 366 26/04/2019 12:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 365 24/04/2019 13:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 364 22/04/2019 18:21

Bách Luyện Thành Thần Chapter 363 19/04/2019 15:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 362 17/04/2019 14:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 361 15/04/2019 13:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 360 13/04/2019 20:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 359 11/04/2019 16:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 358 09/04/2019 14:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 357 01/04/2019 13:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 356 30/03/2019 17:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 355 24/03/2019 19:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 354 22/03/2019 13:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 353 20/03/2019 17:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 352 15/03/2019 21:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 351 14/03/2019 13:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 350 08/03/2019 21:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 349 08/03/2019 00:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 348 06/03/2019 21:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 347 06/03/2019 07:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 346 04/03/2019 18:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 345 04/03/2019 08:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 344 03/03/2019 06:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 343 02/03/2019 05:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 342 28/02/2019 22:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 341 27/02/2019 18:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 340 26/02/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 339 25/02/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 338 24/02/2019 23:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 337 24/02/2019 06:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 336 22/02/2019 20:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 335 21/02/2019 21:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 334 20/02/2019 22:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 333 20/02/2019 17:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 332 18/02/2019 23:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 331 18/02/2019 23:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 330 09/02/2019 01:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 329 07/02/2019 06:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 328 03/02/2019 13:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 327 01/02/2019 12:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 326 27/01/2019 20:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 325 24/01/2019 16:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 324 20/01/2019 21:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 323 17/01/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 322 15/01/2019 21:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 321 13/01/2019 23:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 320 12/01/2019 02:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 319 09/01/2019 22:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 318 07/01/2019 22:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 317 05/01/2019 21:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 316 03/01/2019 22:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 315 01/01/2019 22:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 314 31/12/2018 05:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 313 28/12/2018 20:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 312 28/12/2018 20:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 311 22/12/2018 21:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 310 14/12/2018 21:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 309 13/12/2018 21:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 308 11/12/2018 22:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 307 10/12/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 306 07/12/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 305 06/12/2018 20:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 304 01/12/2018 20:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 303 30/11/2018 21:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 302 25/11/2018 19:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 301 24/11/2018 20:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 300 18/11/2018 13:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 299 17/11/2018 13:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 298 11/11/2018 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 297 10/11/2018 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 296 04/11/2018 22:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 295 03/11/2018 22:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 294 28/10/2018 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 293 27/10/2018 22:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 292 22/10/2018 19:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 291 21/10/2018 19:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 290 14/10/2018 13:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 289 13/10/2018 12:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 288 10/10/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 287 09/10/2018 12:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 286 07/10/2018 20:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 285 06/10/2018 21:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 284 05/10/2018 17:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 283 04/10/2018 13:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 282 02/10/2018 14:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 281 29/09/2018 20:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 280 27/09/2018 21:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 279 22/09/2018 20:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 278 20/09/2018 21:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 277 16/09/2018 15:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 276 13/09/2018 21:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 275 12/09/2018 19:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 274 11/09/2018 20:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 273 09/09/2018 15:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 272 06/09/2018 23:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 271 02/09/2018 12:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 270 30/08/2018 13:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 269 27/08/2018 16:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 268 26/08/2018 17:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 267 25/08/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 266 24/08/2018 12:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 265 23/08/2018 18:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 264 22/08/2018 18:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 263 21/08/2018 13:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 262 20/08/2018 20:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 261 19/08/2018 15:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 260 18/08/2018 12:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 259 17/08/2018 12:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 258 16/08/2018 17:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 257 12/08/2018 12:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 256 09/08/2018 15:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 255 04/08/2018 17:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 254 03/08/2018 19:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 253 30/07/2018 18:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 252 28/07/2018 13:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 251 26/07/2018 13:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 250 24/07/2018 14:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 249 21/07/2018 20:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 248 19/07/2018 14:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 247 16/07/2018 20:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 246 14/07/2018 21:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 245 12/07/2018 13:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 244 09/07/2018 12:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 243 07/07/2018 19:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 242 05/07/2018 13:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 241 30/06/2018 12:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 240 28/06/2018 21:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 239 24/06/2018 13:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 238 22/06/2018 12:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 237 20/06/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 236 19/06/2018 19:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 235 14/06/2018 19:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 234 12/06/2018 12:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 233 10/06/2018 13:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 232 07/06/2018 18:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 231 03/06/2018 13:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 230 01/06/2018 18:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 229 26/05/2018 18:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 228 24/05/2018 18:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 227 19/05/2018 17:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 226 17/05/2018 18:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 225 14/05/2018 13:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 224 12/05/2018 12:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 223 10/05/2018 17:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 222 08/05/2018 19:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 221 06/05/2018 10:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 220 04/05/2018 11:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 219 30/04/2018 20:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 218 27/04/2018 18:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 217 25/04/2018 19:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 216 24/04/2018 12:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 215 21/04/2018 13:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 214 17/04/2018 15:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 213 16/04/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 212 14/04/2018 11:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 211 12/04/2018 12:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 210 10/04/2018 11:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 209 07/04/2018 12:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 208 05/04/2018 12:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 207 31/03/2018 12:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 206 29/03/2018 15:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 205 24/03/2018 10:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 204 22/03/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 203 17/03/2018 11:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 202 15/03/2018 10:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 201 10/03/2018 18:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 200 08/03/2018 10:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 199 03/03/2018 10:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 198 01/03/2018 12:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 197 26/02/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 196 24/02/2018 12:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 195 22/02/2018 12:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 194 21/02/2018 10:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 193 17/02/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 192 14/02/2018 20:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 191 10/02/2018 11:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 190 08/02/2018 11:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 189 03/02/2018 10:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 188 01/02/2018 11:43

Bách Luyện Thành Thần Chapter 187 27/01/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 186 25/01/2018 12:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 185 20/01/2018 10:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 184 18/01/2018 12:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 183 13/01/2018 11:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 182 11/01/2018 12:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 181 06/01/2018 12:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 180 04/01/2018 18:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 179 01/01/2018 12:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 178 30/12/2017 12:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 177 28/12/2017 11:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 176 23/12/2017 12:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 175 21/12/2017 12:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 174 16/12/2017 17:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 173 14/12/2017 12:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 172 09/12/2017 10:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 171 07/12/2017 11:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 170 02/12/2017 12:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 169 30/11/2017 13:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 168 25/11/2017 13:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 167 23/11/2017 12:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 166 18/11/2017 11:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 165 16/11/2017 12:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 164 14/11/2017 12:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 163 12/11/2017 18:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 162 10/11/2017 19:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 161 07/11/2017 12:37

Bách Luyện Thành Thần Chapter 160 06/11/2017 10:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 159 02/11/2017 11:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 158 28/10/2017 12:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 157 26/10/2017 11:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 156 21/10/2017 12:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 155 19/10/2017 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 154 14/10/2017 10:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 153 12/10/2017 10:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 152 10/10/2017 10:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 151 07/10/2017 10:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 150 05/10/2017 10:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 149 03/10/2017 10:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 148 30/09/2017 11:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 147 28/09/2017 11:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 146 26/09/2017 10:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 145 24/09/2017 11:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 144 21/09/2017 11:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 143.6 04/10/2017 10:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 143.5 19/09/2017 11:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 143 17/09/2017 14:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 142 14/09/2017 17:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 141 09/09/2017 12:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 140 07/09/2017 11:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 139 02/09/2017 12:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 138 31/08/2017 11:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 137 29/08/2017 11:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 136 27/08/2017 14:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 135 24/08/2017 11:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 134 19/08/2017 10:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 133 17/08/2017 19:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 132 12/08/2017 20:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 131 10/08/2017 11:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 130 07/08/2017 11:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 129 05/08/2017 13:40

Bách Luyện Thành Thần Chapter 128 03/08/2017 17:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 127 01/08/2017 18:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 126.5 30/07/2017 13:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 126 29/07/2017 12:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 125 27/07/2017 13:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 124 23/07/2017 18:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 123 20/07/2017 11:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 122 16/07/2017 13:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 121 13/07/2017 11:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 120 09/07/2017 13:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 119 06/07/2017 12:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 118 02/07/2017 11:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 117 29/06/2017 11:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 116 25/06/2017 13:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 115 22/06/2017 12:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 114 18/06/2017 18:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 113 15/06/2017 11:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 112 12/06/2017 19:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 111 08/06/2017 12:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 110 04/06/2017 12:38

Bách Luyện Thành Thần Chapter 109 01/06/2017 12:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 108 28/05/2017 17:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 107 25/05/2017 12:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 106 20/05/2017 12:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 105 18/05/2017 12:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 104 14/05/2017 12:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 103 11/05/2017 12:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 102 07/05/2017 12:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 101 04/05/2017 10:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 100 30/04/2017 10:22

Bách Luyện Thành Thần Chapter 99 27/04/2017 10:47

Bách Luyện Thành Thần Chapter 98 23/04/2017 18:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 97 20/04/2017 11:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 96 17/04/2017 10:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 95 13/04/2017 12:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 94 09/04/2017 12:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 93 06/04/2017 15:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 92 03/04/2017 10:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 91 30/03/2017 10:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 90 25/03/2017 21:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 89 24/03/2017 12:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 88 19/03/2017 10:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 87 16/03/2017 11:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 86 12/03/2017 17:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 85 09/03/2017 11:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 84 04/03/2017 11:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 83 01/03/2017 17:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 82.7 23/02/2017 12:11

Bách Luyện Thành Thần Chapter 82.6 16/02/2017 11:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 82.5 08/02/2017 13:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 82 05/02/2017 13:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 81 03/02/2017 20:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 80 17/01/2017 17:51

Bách Luyện Thành Thần Chapter 79 13/01/2017 11:14

Bách Luyện Thành Thần Chapter 78 05/01/2017 14:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 77 29/12/2016 12:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 76 21/12/2016 18:01

Bách Luyện Thành Thần Chapter 75 15/12/2016 14:49

Bách Luyện Thành Thần Chapter 74 08/12/2016 18:24

Bách Luyện Thành Thần Chapter 73 02/12/2016 12:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 72 24/11/2016 18:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 71 17/11/2016 10:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 70 09/11/2016 18:53

Bách Luyện Thành Thần Chapter 69 03/11/2016 18:35

Bách Luyện Thành Thần Chapter 68 27/10/2016 18:50

Bách Luyện Thành Thần Chapter 67 20/10/2016 18:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 66 12/10/2016 18:20

Bách Luyện Thành Thần Chapter 65 06/10/2016 14:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 64 29/09/2016 14:31

Bách Luyện Thành Thần Chapter 63 21/09/2016 19:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 62 15/09/2016 16:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 61 07/09/2016 19:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 60 31/08/2016 22:41

Bách Luyện Thành Thần Chapter 59 24/08/2016 20:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 58 17/08/2016 21:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 57 14/08/2016 20:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 56 11/08/2016 20:04

Bách Luyện Thành Thần Chapter 55 30/07/2016 15:45

Bách Luyện Thành Thần Chapter 54 27/07/2016 20:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 53 23/07/2016 19:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 52 20/07/2016 20:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 51 16/07/2016 20:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 50 13/07/2016 20:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 49 10/07/2016 20:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 48 09/07/2016 14:03

Bách Luyện Thành Thần Chapter 47 03/07/2016 18:39

Bách Luyện Thành Thần Chapter 46 30/06/2016 18:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 45 26/06/2016 17:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 44 25/06/2016 23:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 43 25/06/2016 23:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 42 23/06/2016 22:33

Bách Luyện Thành Thần Chapter 41 18/06/2016 12:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 40 15/06/2016 18:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 39 13/06/2016 09:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 38 13/06/2016 09:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 37 04/06/2016 19:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 36 25/05/2016 12:44

Bách Luyện Thành Thần Chapter 35 25/05/2016 12:25

Bách Luyện Thành Thần Chapter 34 24/05/2016 23:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 33 14/05/2016 22:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 32 14/05/2016 21:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 31 24/04/2016 02:00

Bách Luyện Thành Thần Chapter 30 24/04/2016 01:59

Bách Luyện Thành Thần Chapter 29 15/04/2016 22:42

Bách Luyện Thành Thần Chapter 28 09/04/2016 20:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 27 05/04/2016 20:30

Bách Luyện Thành Thần Chapter 26 28/03/2016 19:46

Bách Luyện Thành Thần Chapter 25 25/03/2016 20:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 24 24/03/2016 21:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 23 22/03/2016 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 22 27/02/2016 21:32

Bách Luyện Thành Thần Chapter 21 20/02/2016 20:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 20 14/02/2016 21:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 19 06/02/2016 19:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 18 02/02/2016 20:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 17 23/01/2016 21:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 16 15/01/2016 22:05

Bách Luyện Thành Thần Chapter 15 12/01/2016 17:52

Bách Luyện Thành Thần Chapter 14 11/01/2016 20:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 13 26/12/2015 21:15

Bách Luyện Thành Thần Chapter 12 22/12/2015 19:02

Bách Luyện Thành Thần Chapter 11.5 21/12/2015 20:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 11 11/12/2015 21:07

Bách Luyện Thành Thần Chapter 10 07/12/2015 19:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 9 01/12/2015 20:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 8 28/11/2015 21:55

Bách Luyện Thành Thần Chapter 7 17/11/2015 19:29

Bách Luyện Thành Thần Chapter 6 16/11/2015 12:07

Bách Luyện Thành Thần Chương 5 06/11/2015 03:08

Bách Luyện Thành Thần Chương 4 03/11/2015 19:22

Bách Luyện Thành Thần Chương 3 29/10/2015 19:42

Bách Luyện Thành Thần Chương 2 27/10/2015 22:20

Bách Luyện Thành Thần Chương 1 13/10/2015 14:10

Hệ Thống Tu Luyện Trong Bách Luyện Thành Thần

Đại Thế Giới Tu Luyện Pháp:
Hệ Thống Chân Nguyên:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy
1.5-Bán Bộ Tiên Thiên
2-Tiên Thiên Bí Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Đại Viên Mãn )
3-Chiếu Thần Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Chí Cực )
4-Thần Đan Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
5-Hư Kiếp Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu kỳ
6-Sinh Tử Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Cực Hạn )
7-Hóa Thần Tam Biến:
- Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
- Thần Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
- Thần Biến Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Cao ( Bán Bộ Giới Chủ ) ----> Chuẩn Giới Chủ
8-Giới Chủ Cảnh ( Chứng Thần Võ Giả ): Bình Thường --- Đỉnh Cao ( Đại Giới Chủ )
8.5-Thiên Tôn ( Chịu Tải Thiên Mệnh = Không Thể Đột Phá ): Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị
9-Chân Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị --- Đại Viên Mãn ----> Á Thánh
9.1-Thánh Nhân ( Phong Thánh - Ký Linh Địa = Quản Chế )
9.2-Chân Ý Chi Hải ( Độ Linh Hồn ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )
10-Bỉ Ngạn Cảnh ( Linh Hồn Nhập Bỉ Ngạn ):
- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
- Tam Thập Tam Trọng Thiên

Hệ Thống Luyện Thể:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy
2-Rèn Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt ----> 108 Khiếu Huyệt ( Vô Lậu Chân Thân )
3-Đạo Đài Bát Trọng: Bách Hội Đài --> Thần Môn Đài --> Phong Môn Đài --> Khí Hải Đài --> Thanh Linh Đài --> Chiếu Hải Đài --> Sinh Đài --> Tử Đài 
4-Bệ Thần Cửu Tinh: Nhất Tinh ----> Cửu Tinh
4.5-Cửu Tinh Dung Thể Nội ( Thân Thể Viên Mãn )
5-Hồn Nguyên Tái Tạo ( Yêu cầu: Bỉ Ngạn Cảnh ):
- Bán Bộ Hồn Nguyên
- Hồn Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

Cảnh Giới Linh Hồn:
1-Linh Hồn
2-Chiến Hồn Cảnh
3-Bích Hồn Cảnh ( Bích Ngọc Chiến Hồn )
4-Ngân Hồn Cảnh ( Bạch Ngân Chiến Hồn )
5-Hoàng Kim Chiến Hồn 
6-Chân Thần Chi Hồn
7-Dương Hồn Cảnh (Linh Hồn Viên Mãn )
8-Điện Hồn Cảnh ( Dương Hồn Nhập Điện )

Cổ Thần Tu Luyện Pháp ( Cổ Luyện Thể ):
1-Hoang Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị
1.5-Chân Ý Chi Hải ( Độ Thân Thể ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )
2-Bỉ Ngạn Cảnh ( Thân Thể Nhập Bỉ Ngạn ):
- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
- Tam Thập Tam Trọng Thiên

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...