Bách Luyện Thành Thần [>Update 05/08<] Chapter 602 - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma

truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
SƠ LƯỢC
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))


Tên khác: Đông Phương Nhị Thứ Nguyên, 百炼成神

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: ham truyen

Thể loại: Action Manhua Drama Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 8615106 Theo dõi: 2779

Update: 05/08/2020 13:16

TỔNG HỢP (611 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bách Luyện Thành Thần Chapter 600 31/07/2020 12:06

Bách Luyện Thành Thần Chapter 599 - Kiếm Viêm Bạo 29/07/2020 16:48

Bách Luyện Thành Thần Chapter 598 - Không hẹn mà gặp 25/07/2020 14:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 597 - Vu tộc thượng cổ 24/07/2020 12:56

Bách Luyện Thành Thần Chapter 596 - Tầm mộc đại xuân 22/07/2020 19:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 595 - Cửa khô mộc 18/07/2020 15:08

Bách Luyện Thành Thần Chapter 594 - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 18/07/2020 08:36

Bách Luyện Thành Thần Chapter 593 - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 15/07/2020 13:54

Bách Luyện Thành Thần Chapter 592 - Phân cao thấp 12/07/2020 18:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 591 - Vừa đấm vừa xoa 11/07/2020 14:19

Bách Luyện Thành Thần Chapter 590 - Thành chủ giá lâm 10/07/2020 18:57

Bách Luyện Thành Thần Chapter 589 - Dẫn xà xuất động 09/07/2020 13:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 588 - Vẽ đường cho hươu chạy 08/07/2020 20:34

Bách Luyện Thành Thần Chapter 587 - Bắt đầu từ số không 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 586 - Na di lệnh 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 585 - Quá khứ trang nghiêm 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 584 - Long ngâm, hổ gầm 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 583 - Đánh bậy đánh bạ 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 582 - Giết lần ba 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 581 - Lạt mềm buộc chặt 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 580 - Kiếm điểm khó khăn 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 579 - Dễ như trở bàn tay 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 578 - Lôi kiếp sát 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 577 - Thần thú, chuột thông thiên 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 576 - Xuất quỷ nhập thần 06/07/2020 22:10

Bách Luyện Thành Thần Chapter 575 - Thành chính đầu tiên 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 574 - Trăm sông đổ về một biển 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 573 - Chiến trường mộng ảo 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 572 Tinh thiết tinh tuyền 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 571 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 570 Kém hơn một bậc 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 569 Gặp gỡ nhị sư huynh 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 568 - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 567 - Liên tiếp ngã xuống 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 566 - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 565 - Tuyệt mệnh loạn đấu 06/07/2020 22:09

Bách Luyện Thành Thần Chapter 564 - Thiên Vị tộc đến! 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 563 Đốt sao 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 562 Công kích tiên phủ 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 561 - Các thiên tôn tập trung 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 560 - Thủng trăm ngàn lỗ 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 559 - Khư khư cố chấp 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 558 - Hai con rối gặp nhau 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 557 - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 06/07/2020 21:28

Bách Luyện Thành Thần Chapter 556 Chuyện xưa 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 555 Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 554 Pháp bảo chạy trốn 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 553 Mũ thiên mệnh 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 552 Hết sức chạy trốn 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 551 Lực tam vương 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 550 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 549 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 548 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 547 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 546 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 545 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 544 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 543 06/07/2020 21:27

Bách Luyện Thành Thần Chapter 542 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 541 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 540 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 539 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 538 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 537 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 536 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 535 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 534 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 533 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 532 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 531 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 530 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 529 - Ngọc môn tiên đấu 06/07/2020 21:26

Bách Luyện Thành Thần Chapter 528.5 Video/ 06/07/2020 21:23

Bách Luyện Thành Thần Chapter 528 - Lao Vào Nhau 06/07/2020 21:18

Bách Luyện Thành Thần Chapter 527.5: Video 06/07/2020 21:17

Bách Luyện Thành Thần Chapter 527 06/07/2020 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 526 - Bí Bảo Âm La Giới 06/07/2020 21:13

Bách Luyện Thành Thần Chapter 525 - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 524 - Bất diệt huyền hỏa 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 523 - Hậu sinh khả úy 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 522 - Đầu tàu gương mẫu 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 521 - Lầm lũi tiến lên 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 520 - Gió lốc quy tắc 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 519 - Sáng tạo lối riêng 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 518 - Kiếm ảnh sắc bén 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 517 - Lĩnh ngộ kiếm ý 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 516 - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 515 - Xúc cảnh sinh tình 06/07/2020 21:12

Bách Luyện Thành Thần Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 05/07/2020 17:09

Bách Luyện Thành Thần chapter 513 03/07/2020 22:36

Bách Luyện Thành Thần chapter 512 03/07/2020 22:36

Bách Luyện Thành Thần chapter 511 29/06/2020 13:07

Bách Luyện Thành Thần chapter 510 28/06/2020 09:11

Bách Luyện Thành Thần chapter 509 28/06/2020 09:11

Bách Luyện Thành Thần chapter 508 20/06/2020 15:11

Bách Luyện Thành Thần chapter 507 17/06/2020 19:03

Bách Luyện Thành Thần chapter 506 15/06/2020 20:06

Bách Luyện Thành Thần chapter 505 05/06/2020 21:31

Bách Luyện Thành Thần chapter 504 02/06/2020 17:48

Bách Luyện Thành Thần chapter 503 28/05/2020 18:38

Bách Luyện Thành Thần chapter 502 18/05/2020 05:24

Bách Luyện Thành Thần chapter 501 16/05/2020 02:17

Bách Luyện Thành Thần chapter 500 11/05/2020 21:37

Bách Luyện Thành Thần chapter 499 10/05/2020 03:35

Bách Luyện Thành Thần chapter 498 07/05/2020 21:11

Bách Luyện Thành Thần chapter 497 03/05/2020 21:59

Bách Luyện Thành Thần chapter 496 29/04/2020 20:17

Bách Luyện Thành Thần chapter 495 24/04/2020 11:38

Bách Luyện Thành Thần chapter 494 20/04/2020 21:04

Bách Luyện Thành Thần chapter 493 16/04/2020 05:46

Bách Luyện Thành Thần chapter 492 01/04/2020 20:15

Bách Luyện Thành Thần chapter 491 30/03/2020 19:25

Bách Luyện Thành Thần chapter 490 21/03/2020 18:41

Bách Luyện Thành Thần chapter 489 12/03/2020 21:54

Bách Luyện Thành Thần chapter 488 08/03/2020 23:27

Bách Luyện Thành Thần chapter 487 04/03/2020 17:55

Bách Luyện Thành Thần chapter 486 04/03/2020 17:55

Bách Luyện Thành Thần chapter 485 27/02/2020 16:54

Bách Luyện Thành Thần chapter 484 27/02/2020 16:54

Bách Luyện Thành Thần chapter 483 27/02/2020 15:21

Bách Luyện Thành Thần chapter 482 27/02/2020 15:21

Bách Luyện Thành Thần chapter 481 24/01/2020 11:07

Bách Luyện Thành Thần chapter 480 20/01/2020 19:41

Bách Luyện Thành Thần chapter 479 18/01/2020 19:44

Bách Luyện Thành Thần chapter 478 12/01/2020 20:26

Bách Luyện Thành Thần chapter 477 06/01/2020 16:02

Bách Luyện Thành Thần chapter 476 02/01/2020 12:46

Bách Luyện Thành Thần chapter 475 26/12/2019 11:58

Bách Luyện Thành Thần Chapter 474 19/12/2019 12:16

Bách Luyện Thành Thần Chapter 473 17/12/2019 12:40

Bách Luyện Thành Thần chapter 472 09/12/2019 21:03

Bách Luyện Thành Thần chapter 471 02/12/2019 20:56

Bách Luyện Thành Thần chap 470 25/11/2019 19:02

Bách Luyện Thành Thần chap 469 22/11/2019 20:04

Bách Luyện Thành Thần chap 468 16/11/2019 21:06

Bách Luyện Thành Thần chap 467 06/11/2019 15:06

Bách Luyện Thành Thần chap 466 04/11/2019 16:53

Bách Luyện Thành Thần chap 465 02/11/2019 16:19

Bách Luyện Thành Thần chap 464 31/10/2019 16:29

Bách Luyện Thành Thần chap 463 29/10/2019 17:40

Bách Luyện Thành Thần chap 462 27/10/2019 18:45

Bách Luyện Thành Thần chap 461 25/10/2019 18:40

Bách Luyện Thành Thần chap 460 23/10/2019 16:42

Bách Luyện Thành Thần chap 459 21/10/2019 15:09

Bách Luyện Thành Thần chap 458 19/10/2019 14:21

Bách Luyện Thành Thần chap 457 17/10/2019 18:43

Bách Luyện Thành Thần chap 456 14/10/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần chap 455 14/10/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần chap 454 08/10/2019 05:56

Bách Luyện Thành Thần chap 453 04/10/2019 15:38

Bách Luyện Thành Thần chap 452 01/10/2019 14:18

Bách Luyện Thành Thần chap 451 29/09/2019 22:51

Bách Luyện Thành Thần chap 450 27/09/2019 14:06

Bách Luyện Thành Thần chap 449 27/09/2019 14:06

Bách Luyện Thành Thần chap 448 27/09/2019 14:05

Bách Luyện Thành Thần chap 447 20/09/2019 13:15

Bách Luyện Thành Thần chap 446 18/09/2019 21:20

Bách Luyện Thành Thần chap 445 13/09/2019 21:02

Bách Luyện Thành Thần chap 444 11/09/2019 16:38

Bách Luyện Thành Thần chap 443 09/09/2019 19:45

Bách Luyện Thành Thần chap 442 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần chap 441 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần chap 440 05/09/2019 13:30

Bách Luyện Thành Thần chap 439 29/08/2019 23:20

Bách Luyện Thành Thần chap 438 25/08/2019 17:02

Bách Luyện Thành Thần chap 437 24/08/2019 18:11

Bách Luyện Thành Thần chap 436 24/08/2019 18:11

Bách Luyện Thành Thần chap 435 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần chap 434 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần chap 433 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần chap 432 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần chap 431 24/08/2019 18:03

Bách Luyện Thành Thần chap 430 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần chap 429 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần chap 428 24/08/2019 17:53

Bách Luyện Thành Thần chap 427 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 426 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 425 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 424 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 423 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 422 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 421 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 420 24/08/2019 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 419 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 418 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 417 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 416 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 415 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 414 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 413 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 412 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 411 24/08/2019 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 410 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần chap 409 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần chap 408 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần chap 407 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần chap 406 24/08/2019 17:50

Bách Luyện Thành Thần chap 405 21/08/2019 13:35

Bách Luyện Thành Thần chap 404 19/08/2019 13:25

Bách Luyện Thành Thần chap 403 16/08/2019 05:42

Bách Luyện Thành Thần chap 402 14/08/2019 03:13

Bách Luyện Thành Thần chap 401 08/08/2019 00:33

Bách Luyện Thành Thần chap 400 06/08/2019 12:54

Bách Luyện Thành Thần chap 399 06/08/2019 12:53

Bách Luyện Thành Thần chap 398 31/07/2019 21:29

Bách Luyện Thành Thần chap 397 29/07/2019 22:44

Bách Luyện Thành Thần chap 396 27/07/2019 20:24

Bách Luyện Thành Thần chap 395 21/07/2019 19:56

Bách Luyện Thành Thần chap 394 19/07/2019 17:26

Bách Luyện Thành Thần chap 393 16/07/2019 14:05

Bách Luyện Thành Thần chap 392 14/07/2019 13:17

Bách Luyện Thành Thần chap 391 12/07/2019 15:07

Bách Luyện Thành Thần chap 390 10/07/2019 14:17

Bách Luyện Thành Thần chap 389 08/07/2019 13:20

Bách Luyện Thành Thần chap 388 06/07/2019 13:32

Bách Luyện Thành Thần chap 387 04/07/2019 13:42

Bách Luyện Thành Thần chap 386 02/07/2019 13:11

Bách Luyện Thành Thần chap 385 30/06/2019 16:41

Bách Luyện Thành Thần chap 384 28/06/2019 13:10

Bách Luyện Thành Thần chap 383 24/06/2019 14:28

Bách Luyện Thành Thần chap 382 22/06/2019 22:02

Bách Luyện Thành Thần chap 381 20/06/2019 12:30

Bách Luyện Thành Thần chap 380 18/06/2019 17:38

Bách Luyện Thành Thần chap 379 16/06/2019 13:53

Bách Luyện Thành Thần chap 378 14/06/2019 13:18

Bách Luyện Thành Thần chap 377 12/06/2019 13:26

Bách Luyện Thành Thần chap 376 10/06/2019 13:23

Bách Luyện Thành Thần chap 375 08/06/2019 13:38

Bách Luyện Thành Thần chap 374 06/06/2019 12:18

Bách Luyện Thành Thần chap 373 04/06/2019 19:23

Bách Luyện Thành Thần chap 372 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần chap 371 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần chap 370 02/06/2019 14:57

Bách Luyện Thành Thần chap 369 02/05/2019 15:08

Bách Luyện Thành Thần chap 368 30/04/2019 17:15

Bách Luyện Thành Thần chap 367 28/04/2019 12:49

Bách Luyện Thành Thần chap 366 26/04/2019 12:38

Bách Luyện Thành Thần chap 365 24/04/2019 13:27

Bách Luyện Thành Thần chap 364 22/04/2019 18:21

Bách Luyện Thành Thần chap 363 19/04/2019 15:20

Bách Luyện Thành Thần chap 362 17/04/2019 14:03

Bách Luyện Thành Thần chap 361 15/04/2019 13:32

Bách Luyện Thành Thần chap 360 13/04/2019 20:09

Bách Luyện Thành Thần chap 359 11/04/2019 16:17

Bách Luyện Thành Thần chap 358 09/04/2019 14:44

Bách Luyện Thành Thần chap 357 01/04/2019 13:19

Bách Luyện Thành Thần chap 356 30/03/2019 17:47

Bách Luyện Thành Thần chap 355 24/03/2019 19:58

Bách Luyện Thành Thần chap 354 22/03/2019 13:41

Bách Luyện Thành Thần chap 353 20/03/2019 17:39

Bách Luyện Thành Thần chap 352 15/03/2019 21:50

Bách Luyện Thành Thần chap 351 14/03/2019 13:05

Bách Luyện Thành Thần chap 350 08/03/2019 21:17

Bách Luyện Thành Thần chap 349 08/03/2019 00:03

Bách Luyện Thành Thần chap 348 06/03/2019 21:04

Bách Luyện Thành Thần chap 347 06/03/2019 07:13

Bách Luyện Thành Thần chap 346 04/03/2019 18:17

Bách Luyện Thành Thần chap 345 04/03/2019 08:00

Bách Luyện Thành Thần chap 344 03/03/2019 06:48

Bách Luyện Thành Thần chap 343 02/03/2019 05:35

Bách Luyện Thành Thần chap 342 28/02/2019 22:23

Bách Luyện Thành Thần chap 341 27/02/2019 18:32

Bách Luyện Thành Thần chap 340 26/02/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần chap 339 25/02/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần chap 339 25/02/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần chap 338 24/02/2019 23:55

Bách Luyện Thành Thần chap 337 24/02/2019 06:25

Bách Luyện Thành Thần chap 336 22/02/2019 20:09

Bách Luyện Thành Thần chap 335 21/02/2019 21:37

Bách Luyện Thành Thần chap 334 20/02/2019 22:48

Bách Luyện Thành Thần chap 333 20/02/2019 17:22

Bách Luyện Thành Thần chap 332 18/02/2019 23:00

Bách Luyện Thành Thần chap 331 18/02/2019 23:00

Bách Luyện Thành Thần chap 330 09/02/2019 01:47

Bách Luyện Thành Thần chap 329 07/02/2019 06:49

Bách Luyện Thành Thần chap 328 03/02/2019 13:48

Bách Luyện Thành Thần chap 327 01/02/2019 12:20

Bách Luyện Thành Thần chap 326 27/01/2019 20:20

Bách Luyện Thành Thần chap 325 24/01/2019 16:18

Bách Luyện Thành Thần chap 324 20/01/2019 21:01

Bách Luyện Thành Thần chap 323 17/01/2019 22:18

Bách Luyện Thành Thần chap 322 15/01/2019 21:55

Bách Luyện Thành Thần chap 321 13/01/2019 23:17

Bách Luyện Thành Thần chap 320 12/01/2019 02:46

Bách Luyện Thành Thần chap 319 09/01/2019 22:57

Bách Luyện Thành Thần chap 318 07/01/2019 22:52

Bách Luyện Thành Thần chap 317 05/01/2019 21:38

Bách Luyện Thành Thần chap 316 03/01/2019 22:42

Bách Luyện Thành Thần chap 315 01/01/2019 22:50

Bách Luyện Thành Thần chap 314 31/12/2018 05:33

Bách Luyện Thành Thần chap 313 28/12/2018 20:56

Bách Luyện Thành Thần chap 312 28/12/2018 20:56

Bách Luyện Thành Thần chap 311 22/12/2018 21:23

Bách Luyện Thành Thần chap 310 14/12/2018 21:45

Bách Luyện Thành Thần chap 309 13/12/2018 21:16

Bách Luyện Thành Thần chap 308 11/12/2018 22:06

Bách Luyện Thành Thần chap 307 10/12/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần chap 306 07/12/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần chap 305 06/12/2018 20:07

Bách Luyện Thành Thần chap 304 01/12/2018 20:42

Bách Luyện Thành Thần chap 303 30/11/2018 21:31

Bách Luyện Thành Thần chap 302 25/11/2018 19:45

Bách Luyện Thành Thần chap 301 24/11/2018 20:51

Bách Luyện Thành Thần chap 300 18/11/2018 13:03

Bách Luyện Thành Thần chap 299 17/11/2018 13:13

Bách Luyện Thành Thần chap 298 11/11/2018 22:10

Bách Luyện Thành Thần chap 297 10/11/2018 21:12

Bách Luyện Thành Thần chap 296 04/11/2018 22:22

Bách Luyện Thành Thần chap 295 03/11/2018 22:43

Bách Luyện Thành Thần chap 294 28/10/2018 21:13

Bách Luyện Thành Thần chap 293 27/10/2018 22:00

Bách Luyện Thành Thần chap 292 22/10/2018 19:07

Bách Luyện Thành Thần chap 291 21/10/2018 19:18

Bách Luyện Thành Thần chap 290 14/10/2018 13:32

Bách Luyện Thành Thần chap 289 13/10/2018 12:45

Bách Luyện Thành Thần chap 288 10/10/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần chap 287 09/10/2018 12:37

Bách Luyện Thành Thần chap 286 07/10/2018 20:10

Bách Luyện Thành Thần chap 285 06/10/2018 21:54

Bách Luyện Thành Thần chap 284 05/10/2018 17:42

Bách Luyện Thành Thần chap 283 04/10/2018 13:00

Bách Luyện Thành Thần chap 282 02/10/2018 14:03

Bách Luyện Thành Thần chap 281 29/09/2018 20:18

Bách Luyện Thành Thần chap 280 27/09/2018 21:18

Bách Luyện Thành Thần chap 279 22/09/2018 20:53

Bách Luyện Thành Thần chap 278 20/09/2018 21:16

Bách Luyện Thành Thần chap 277 16/09/2018 15:47

Bách Luyện Thành Thần chap 276 13/09/2018 21:32

Bách Luyện Thành Thần chap 275 12/09/2018 19:22

Bách Luyện Thành Thần chap 274 11/09/2018 20:38

Bách Luyện Thành Thần chap 273 09/09/2018 15:50

Bách Luyện Thành Thần chap 272 06/09/2018 23:02

Bách Luyện Thành Thần chap 271 02/09/2018 12:56

Bách Luyện Thành Thần chap 270 30/08/2018 13:24

Bách Luyện Thành Thần chap 269 27/08/2018 16:41

Bách Luyện Thành Thần chap 268 26/08/2018 17:09

Bách Luyện Thành Thần chap 267 25/08/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần chap 266 24/08/2018 12:54

Bách Luyện Thành Thần chap 265 23/08/2018 18:06

Bách Luyện Thành Thần chap 264 22/08/2018 18:06

Bách Luyện Thành Thần chap 263 21/08/2018 13:24

Bách Luyện Thành Thần chap 262 20/08/2018 20:50

Bách Luyện Thành Thần chap 261 19/08/2018 15:00

Bách Luyện Thành Thần chap 260 18/08/2018 12:38

Bách Luyện Thành Thần chap 259 17/08/2018 12:47

Bách Luyện Thành Thần chap 258 16/08/2018 17:58

Bách Luyện Thành Thần chap 257 12/08/2018 12:26

Bách Luyện Thành Thần chap 256 09/08/2018 15:14

Bách Luyện Thành Thần chap 255 04/08/2018 17:06

Bách Luyện Thành Thần chap 254 03/08/2018 19:12

Bách Luyện Thành Thần chap 253 30/07/2018 18:40

Bách Luyện Thành Thần chap 252 28/07/2018 13:40

Bách Luyện Thành Thần chap 251 26/07/2018 13:20

Bách Luyện Thành Thần chap 250 24/07/2018 14:06

Bách Luyện Thành Thần chap 249 21/07/2018 20:18

Bách Luyện Thành Thần chap 248 19/07/2018 14:23

Bách Luyện Thành Thần chap 247 16/07/2018 20:16

Bách Luyện Thành Thần chap 246 14/07/2018 21:37

Bách Luyện Thành Thần chap 245 12/07/2018 13:34

Bách Luyện Thành Thần chap 244 09/07/2018 12:58

Bách Luyện Thành Thần chap 243 07/07/2018 19:13

Bách Luyện Thành Thần chap 242 05/07/2018 13:43

Bách Luyện Thành Thần chap 241 30/06/2018 12:44

Bách Luyện Thành Thần chap 240 28/06/2018 21:34

Bách Luyện Thành Thần chap 239 24/06/2018 13:15

Bách Luyện Thành Thần chap 238 22/06/2018 12:24

Bách Luyện Thành Thần chap 237 20/06/2018 12:57

Bách Luyện Thành Thần chap 236 19/06/2018 19:24

Bách Luyện Thành Thần chap 235 14/06/2018 19:12

Bách Luyện Thành Thần chap 234 12/06/2018 12:25

Bách Luyện Thành Thần chap 233 10/06/2018 13:08

Bách Luyện Thành Thần chap 232 07/06/2018 18:40

Bách Luyện Thành Thần chap 231 03/06/2018 13:00

Bách Luyện Thành Thần chap 230 01/06/2018 18:28

Bách Luyện Thành Thần chap 229 26/05/2018 18:50

Bách Luyện Thành Thần chap 228 24/05/2018 18:57

Bách Luyện Thành Thần chap 227 19/05/2018 17:26

Bách Luyện Thành Thần chap 226 17/05/2018 18:16

Bách Luyện Thành Thần chap 225 14/05/2018 13:46

Bách Luyện Thành Thần chap 224 12/05/2018 12:19

Bách Luyện Thành Thần chap 223 10/05/2018 17:46

Bách Luyện Thành Thần chap 222 08/05/2018 19:01

Bách Luyện Thành Thần chap 221 06/05/2018 10:04

Bách Luyện Thành Thần chap 220 04/05/2018 11:53

Bách Luyện Thành Thần chap 219 30/04/2018 20:38

Bách Luyện Thành Thần chap 218 27/04/2018 18:16

Bách Luyện Thành Thần chap 217 25/04/2018 19:47

Bách Luyện Thành Thần chap 216 24/04/2018 12:34

Bách Luyện Thành Thần chap 215 21/04/2018 13:46

Bách Luyện Thành Thần chap 214 17/04/2018 15:55

Bách Luyện Thành Thần chap 213 16/04/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 212 14/04/2018 11:45

Bách Luyện Thành Thần chap 211 12/04/2018 12:12

Bách Luyện Thành Thần chap 210 10/04/2018 11:19

Bách Luyện Thành Thần chap 209 07/04/2018 12:53

Bách Luyện Thành Thần chap 208 05/04/2018 12:14

Bách Luyện Thành Thần chap 207 31/03/2018 12:10

Bách Luyện Thành Thần chap 206 29/03/2018 15:33

Bách Luyện Thành Thần chap 205 24/03/2018 10:27

Bách Luyện Thành Thần chap 204 22/03/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 203 17/03/2018 11:52

Bách Luyện Thành Thần chap 202 15/03/2018 10:48

Bách Luyện Thành Thần chap 201 10/03/2018 18:05

Bách Luyện Thành Thần chap 200 08/03/2018 10:18

Bách Luyện Thành Thần chap 199 03/03/2018 10:44

Bách Luyện Thành Thần chap 198 01/03/2018 12:08

Bách Luyện Thành Thần chap 197 26/02/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 196 24/02/2018 12:00

Bách Luyện Thành Thần chap 195 22/02/2018 12:46

Bách Luyện Thành Thần chap 194 21/02/2018 10:19

Bách Luyện Thành Thần chap 193 17/02/2018 21:26

Bách Luyện Thành Thần chap 192 14/02/2018 20:36

Bách Luyện Thành Thần chap 191 10/02/2018 11:02

Bách Luyện Thành Thần chap 190 08/02/2018 11:44

Bách Luyện Thành Thần chap 189 03/02/2018 10:57

Bách Luyện Thành Thần chap 188 01/02/2018 11:43

Bách Luyện Thành Thần chap 187 27/01/2018 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 186 25/01/2018 12:36

Bách Luyện Thành Thần chap 185 20/01/2018 10:58

Bách Luyện Thành Thần chap 184 18/01/2018 12:52

Bách Luyện Thành Thần chap 183 13/01/2018 11:40

Bách Luyện Thành Thần chap 182 11/01/2018 12:23

Bách Luyện Thành Thần chap 181 06/01/2018 12:23

Bách Luyện Thành Thần chap 180 04/01/2018 18:14

Bách Luyện Thành Thần chap 179 01/01/2018 12:50

Bách Luyện Thành Thần chap 178 30/12/2017 12:09

Bách Luyện Thành Thần chap 177 28/12/2017 11:55

Bách Luyện Thành Thần chap 176 23/12/2017 12:13

Bách Luyện Thành Thần chap 175 21/12/2017 12:49

Bách Luyện Thành Thần chap 174 16/12/2017 17:53

Bách Luyện Thành Thần chap 173 14/12/2017 12:31

Bách Luyện Thành Thần chap 172 09/12/2017 10:47

Bách Luyện Thành Thần chap 171 07/12/2017 11:55

Bách Luyện Thành Thần chap 170 02/12/2017 12:41

Bách Luyện Thành Thần chap 169 30/11/2017 13:26

Bách Luyện Thành Thần chap 168 25/11/2017 13:16

Bách Luyện Thành Thần chap 167 23/11/2017 12:42

Bách Luyện Thành Thần chap 166 18/11/2017 11:53

Bách Luyện Thành Thần chap 165 16/11/2017 12:22

Bách Luyện Thành Thần chap 164 14/11/2017 12:29

Bách Luyện Thành Thần chap 163 12/11/2017 18:31

Bách Luyện Thành Thần chap 162 10/11/2017 19:16

Bách Luyện Thành Thần chap 161 07/11/2017 12:37

Bách Luyện Thành Thần chap 160 06/11/2017 10:50

Bách Luyện Thành Thần chap 159 02/11/2017 11:24

Bách Luyện Thành Thần chap 158 28/10/2017 12:32

Bách Luyện Thành Thần chap 157 26/10/2017 11:39

Bách Luyện Thành Thần chap 157 26/10/2017 11:39

Bách Luyện Thành Thần chap 156 21/10/2017 12:03

Bách Luyện Thành Thần chap 155 19/10/2017 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 154 14/10/2017 10:44

Bách Luyện Thành Thần chap 153 12/10/2017 10:48

Bách Luyện Thành Thần chap 152 10/10/2017 10:54

Bách Luyện Thành Thần chap 151 07/10/2017 10:58

Bách Luyện Thành Thần chap 150 05/10/2017 10:31

Bách Luyện Thành Thần chap 149.5 04/10/2017 10:40

Bách Luyện Thành Thần chap 149 03/10/2017 10:45

Bách Luyện Thành Thần chap 148 30/09/2017 11:45

Bách Luyện Thành Thần chap 147 28/09/2017 11:41

Bách Luyện Thành Thần chap 146 26/09/2017 10:44

Bách Luyện Thành Thần chap 145 24/09/2017 11:26

Bách Luyện Thành Thần chap 144 21/09/2017 11:31

Bách Luyện Thành Thần chap 143.5 19/09/2017 11:04

Bách Luyện Thành Thần chap 143 17/09/2017 14:57

Bách Luyện Thành Thần chap 142 14/09/2017 17:59

Bách Luyện Thành Thần chap 141 09/09/2017 12:46

Bách Luyện Thành Thần chap 140 07/09/2017 11:47

Bách Luyện Thành Thần chap 139 02/09/2017 12:30

Bách Luyện Thành Thần chap 138 31/08/2017 11:46

Bách Luyện Thành Thần chap 137 29/08/2017 11:40

Bách Luyện Thành Thần chap 136 27/08/2017 14:13

Bách Luyện Thành Thần chap 135 24/08/2017 11:35

Bách Luyện Thành Thần chap 134 19/08/2017 10:31

Bách Luyện Thành Thần chap 133 17/08/2017 19:17

Bách Luyện Thành Thần chap 132 12/08/2017 20:17

Bách Luyện Thành Thần chap 131 10/08/2017 11:13

Bách Luyện Thành Thần chap 130 07/08/2017 11:14

Bách Luyện Thành Thần chap 129 05/08/2017 13:40

Bách Luyện Thành Thần chap 128 03/08/2017 17:45

Bách Luyện Thành Thần chap 127 01/08/2017 18:19

Bách Luyện Thành Thần chap 126.5 30/07/2017 13:01

Bách Luyện Thành Thần chap 126 29/07/2017 12:17

Bách Luyện Thành Thần chap 125 27/07/2017 13:52

Bách Luyện Thành Thần chap 124 23/07/2017 18:01

Bách Luyện Thành Thần chap 123 20/07/2017 11:23

Bách Luyện Thành Thần chap 122 16/07/2017 13:26

Bách Luyện Thành Thần chap 121 13/07/2017 11:22

Bách Luyện Thành Thần chap 120 09/07/2017 13:47

Bách Luyện Thành Thần chap 119 06/07/2017 12:10

Bách Luyện Thành Thần chap 118 02/07/2017 11:28

Bách Luyện Thành Thần chap 117 29/06/2017 11:56

Bách Luyện Thành Thần chap 116 25/06/2017 13:35

Bách Luyện Thành Thần chap 115 22/06/2017 12:08

Bách Luyện Thành Thần chap 114 18/06/2017 18:31

Bách Luyện Thành Thần chap 113 15/06/2017 11:32

Bách Luyện Thành Thần chap 112 12/06/2017 19:16

Bách Luyện Thành Thần chap 111 08/06/2017 12:18

Bách Luyện Thành Thần chap 110 04/06/2017 12:38

Bách Luyện Thành Thần chap 109 01/06/2017 12:16

Bách Luyện Thành Thần chap 108 28/05/2017 17:57

Bách Luyện Thành Thần chap 107 25/05/2017 12:27

Bách Luyện Thành Thần chap 106 20/05/2017 12:32

Bách Luyện Thành Thần chap 105 18/05/2017 12:29

Bách Luyện Thành Thần chap 104 14/05/2017 12:35

Bách Luyện Thành Thần chap 103 11/05/2017 12:14

Bách Luyện Thành Thần chap 102 07/05/2017 12:49

Bách Luyện Thành Thần chap 101 04/05/2017 10:08

Bách Luyện Thành Thần chap 100 30/04/2017 10:22

Bách Luyện Thành Thần chap 99 27/04/2017 10:47

Bách Luyện Thành Thần chap 98 23/04/2017 18:02

Bách Luyện Thành Thần chap 97 20/04/2017 11:06

Bách Luyện Thành Thần chap 96 17/04/2017 10:24

Bách Luyện Thành Thần chap 95 13/04/2017 12:12

Bách Luyện Thành Thần chap 94 09/04/2017 12:46

Bách Luyện Thành Thần chap 93 06/04/2017 15:08

Bách Luyện Thành Thần chap 92 03/04/2017 10:58

Bách Luyện Thành Thần chap 91 30/03/2017 10:45

Bách Luyện Thành Thần chap 90 25/03/2017 21:00

Bách Luyện Thành Thần chap 89 24/03/2017 12:18

Bách Luyện Thành Thần chap 88 19/03/2017 10:48

Bách Luyện Thành Thần chap 87 16/03/2017 11:24

Bách Luyện Thành Thần chap 86 12/03/2017 17:42

Bách Luyện Thành Thần chap 85 09/03/2017 11:57

Bách Luyện Thành Thần chap 84 04/03/2017 11:41

Bách Luyện Thành Thần chap 83 01/03/2017 17:45

Bách Luyện Thành Thần chap 82.7 23/02/2017 12:11

Bách Luyện Thành Thần chap 82.6 16/02/2017 11:19

Bách Luyện Thành Thần chap 82.5 08/02/2017 13:41

Bách Luyện Thành Thần chap 82 05/02/2017 13:16

Bách Luyện Thành Thần chap 81 03/02/2017 20:39

Bách Luyện Thành Thần chap 80 17/01/2017 17:51

Bách Luyện Thành Thần chap 79 13/01/2017 11:14

Bách Luyện Thành Thần chap 78 05/01/2017 14:23

Bách Luyện Thành Thần chap 77 29/12/2016 12:23

Bách Luyện Thành Thần chap 76 21/12/2016 18:01

Bách Luyện Thành Thần chap 75 15/12/2016 14:49

Bách Luyện Thành Thần chap 74 08/12/2016 18:24

Bách Luyện Thành Thần chap 73 02/12/2016 12:02

Bách Luyện Thành Thần chap 72 24/11/2016 18:07

Bách Luyện Thành Thần chap 71 17/11/2016 10:58

Bách Luyện Thành Thần chap 70 09/11/2016 18:53

Bách Luyện Thành Thần chap 69 03/11/2016 18:35

Bách Luyện Thành Thần chap 68 27/10/2016 18:50

Bách Luyện Thành Thần chap 67 20/10/2016 18:10

Bách Luyện Thành Thần chap 66 12/10/2016 18:20

Bách Luyện Thành Thần chap 65 06/10/2016 14:52

Bách Luyện Thành Thần chap 64 29/09/2016 14:31

Bách Luyện Thành Thần chap 63 21/09/2016 19:54

Bách Luyện Thành Thần Chap 62 15/09/2016 16:07

Bách Luyện Thành Thần chap 61 07/09/2016 19:08

Bách Luyện Thành Thần chap 60 31/08/2016 22:41

Bách Luyện Thành Thần chap 59 24/08/2016 20:04

Bách Luyện Thành Thần chap 58 17/08/2016 21:09

Bách Luyện Thành Thần chap 57 14/08/2016 20:10

Bách Luyện Thành Thần chap 56 11/08/2016 20:04

Bách Luyện Thành Thần chap 55 30/07/2016 15:45

Bách Luyện Thành Thần chap 54 27/07/2016 20:30

Bách Luyện Thành Thần chap 53 23/07/2016 19:48

Bách Luyện Thành Thần chap 52 20/07/2016 20:10

Bách Luyện Thành Thần chap 51 16/07/2016 20:29

Bách Luyện Thành Thần chap 50 13/07/2016 20:36

Bách Luyện Thành Thần chap 49 10/07/2016 20:59

Bách Luyện Thành Thần chap 48 09/07/2016 14:03

Bách Luyện Thành Thần chap 47 03/07/2016 18:39

Bách Luyện Thành Thần chap 46 30/06/2016 18:34

Bách Luyện Thành Thần chap 45 26/06/2016 17:28

Bách Luyện Thành Thần chap 44 25/06/2016 23:46

Bách Luyện Thành Thần chap 43 25/06/2016 23:46

Bách Luyện Thành Thần chap 42 23/06/2016 22:33

Bách Luyện Thành Thần chap 41 18/06/2016 12:25

Bách Luyện Thành Thần chap 40 15/06/2016 18:25

Bách Luyện Thành Thần chap 39 13/06/2016 09:36

Bách Luyện Thành Thần chap 38 13/06/2016 09:36

Bách Luyện Thành Thần chap 37 04/06/2016 19:32

Bách Luyện Thành Thần chap 36 25/05/2016 12:44

Bách Luyện Thành Thần chap 35 25/05/2016 12:25

Bách Luyện Thành Thần chap 34 24/05/2016 23:30

Bách Luyện Thành Thần chap 33 14/05/2016 22:00

Bách Luyện Thành Thần chap 32 14/05/2016 21:59

Bách Luyện Thành Thần chap 31 24/04/2016 02:00

Bách Luyện Thành Thần chap 30 24/04/2016 01:59

Bách Luyện Thành Thần chap 29 15/04/2016 22:42

Bách Luyện Thành Thần chap 28 09/04/2016 20:09

Bách Luyện Thành Thần chap 27 05/04/2016 20:30

Bách Luyện Thành Thần chap 26 28/03/2016 19:46

Bách Luyện Thành Thần chap 25 25/03/2016 20:16

Bách Luyện Thành Thần chap 24 24/03/2016 21:02

Bách Luyện Thành Thần chap 23 22/03/2016 21:13

Bách Luyện Thành Thần chap 22 27/02/2016 21:32

Bách Luyện Thành Thần chap 21 20/02/2016 20:12

Bách Luyện Thành Thần chap 20 14/02/2016 21:16

Bách Luyện Thành Thần chap 19 06/02/2016 19:18

Bách Luyện Thành Thần chap 18 02/02/2016 20:13

Bách Luyện Thành Thần chap 17 23/01/2016 21:05

Bách Luyện Thành Thần chap 16 15/01/2016 22:05

Bách Luyện Thành Thần chap 15 12/01/2016 17:52

Bách Luyện Thành Thần chap 14 11/01/2016 20:34

Bách Luyện Thành Thần chap 13 26/12/2015 21:15

Bách Luyện Thành Thần chap 12 22/12/2015 19:02

Bách Luyện Thành Thần chap 11.5 21/12/2015 20:26

Bách Luyện Thành Thần chap 11 11/12/2015 21:07

Bách Luyện Thành Thần chap 10 07/12/2015 19:27

Bách Luyện Thành Thần chap 9 01/12/2015 20:12

Bách Luyện Thành Thần chap 8 28/11/2015 21:55

Bách Luyện Thành Thần chap 7 17/11/2015 19:29

Bách Luyện Thành Thần chap 6 16/11/2015 12:07

Bách Luyện Thành Thần chap 5 06/11/2015 03:08

Bách Luyện Thành Thần chap 4 03/11/2015 19:22

Bách Luyện Thành Thần chap 3 29/10/2015 19:42

Bách Luyện Thành Thần chap 2 27/10/2015 22:20

Bách Luyện Thành Thần chap 1 13/10/2015 14:10

emo
Hệ Thống Chân Nguyên:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy

1.5-Bán Bộ Tiên Thiên

2-Tiên Thiên Bí Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Đại Viên Mãn )

3-Chiếu Thần Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Chí Cực )

4-Thần Đan Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

5-Hư Kiếp Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu kỳ

6-Sinh Tử Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Cực Hạn )

7-Hóa Thần Tam Biến:
- Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
- Thần Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
- Thần Biến Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Cao ( Bán Bộ Giới Chủ ) ----> Chuẩn Giới Chủ

8-Giới Chủ Cảnh ( Chứng Thần Võ Giả ): Bình Thường --- Đỉnh Cao ( Đại Giới Chủ )

8.5-Thiên Tôn ( Chịu Tải Thiên Mệnh = Không Thể Đột Phá ): Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị

9-Chân Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị --- Đại Viên Mãn ----> Á Thánh

9.1-Thánh Nhân ( Phong Thánh - Ký Linh Địa = Quản Chế )

9.2-Chân Ý Chi Hải ( Độ Linh Hồn ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )

10-Bỉ Ngạn Cảnh ( Linh Hồn Nhập Bỉ Ngạn ):
- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
- Tam Thập Tam Trọng Thiên
emo
Hệ Thống Luyện Thể:
1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy

2-Rèn Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt ----> 108 Khiếu Huyệt ( Vô Lậu Chân Thân )

3-Đạo Đài Bát Trọng: Bách Hội Đài --> Thần Môn Đài --> Phong Môn Đài --> Khí Hải Đài --> Thanh Linh Đài --> Chiếu Hải Đài --> Sinh Đài --> Tử Đài 

4-Bệ Thần Cửu Tinh: Nhất Tinh ----> Cửu Tinh

4.5-Cửu Tinh Dung Thể Nội ( Thân Thể Viên Mãn )

5-Hồn Nguyên Tái Tạo ( Yêu cầu: Bỉ Ngạn Cảnh ):
- Bán Bộ Hồn Nguyên
- Hồn Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ
emo
Cảnh Giới Linh Hồn:
1-Linh Hồn

2-Chiến Hồn Cảnh

3-Bích Hồn Cảnh ( Bích Ngọc Chiến Hồn )

4-Ngân Hồn Cảnh ( Bạch Ngân Chiến Hồn )

5-Hoàng Kim Chiến Hồn 

6-Chân Thần Chi Hồn

7-Dương Hồn Cảnh (Linh Hồn Viên Mãn )

8-Điện Hồn Cảnh ( Dương Hồn Nhập Điện )
emo
Cổ Thần Tu Luyện Pháp ( Cổ Luyện Thể ):
1-Hoang Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị

1.5-Chân Ý Chi Hải ( Độ Thân Thể ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )

2-Bỉ Ngạn Cảnh ( Thân Thể Nhập Bỉ Ngạn ):
- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )
- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên
- Tam Thập Tam Trọng Thiên

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!