Quái vật #8 [>Update 26/11<] chương 73

truyện tranh Quái vật #8
SƠ LƯỢC

Hibino Kafka một thanh niên vốn bất mãn với việc làm tại công ty vệ sinh chịu trách nhiệm xử lí xác kaiju. Sau khi bị thương bởi một trận tấn công bất ngờ lại bỗng nhiên hóa thành kaiju! Dưới hình dạng mới, ước mơ và lời hứa khi xưa với cô bạn thuở nhỏ đã có thể thực hiện được

Tên khác: Kaiju No. 8, Kaiju No 08, Monster #8,Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju

Nguồn: saytruyen

Nhóm dịch: Drunk Manga

Thể loại: Action Comedy Shounen Drama

Đăng bởi: namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Hac kuto

Số lượt xem: 1206575 Theo dõi: 2667

Update: 26/11/2022 13:54TỔNG HỢP (139 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Quái vật #8 chương 73 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 72 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 71 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 70 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 69 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 68 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 67 26/11/2022 13:54

Quái vật #8 chương 66 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 65 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 64 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 63 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 62 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 61 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 60 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 59 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 58 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 57 26/11/2022 13:53

Quái vật #8 chương 56 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 55 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 54 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 53 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 52 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 51 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 50 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 49 26/11/2022 13:52

Quái vật #8 chương 48 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 47 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 46 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 45 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chuong 44 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 43 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 42 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 41 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 40 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 39 26/11/2022 13:51

Quái vật #8 chương 38 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 37 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 36 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 35 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 34 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 33 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 32 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 31 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 30 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 29 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 28 26/11/2022 13:50

Quái vật #8 chương 27 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 26 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 25 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 24 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 23 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 22 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 21.5 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 21 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 20.1 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 20 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 19 26/11/2022 13:49

Quái vật #8 chương 18 26/11/2022 13:48

Quái vật #8 chương 17.5 26/11/2022 13:48

Quái vật #8 chương 17 26/11/2022 13:48

Quái vật #8 chương 16 26/11/2022 13:48

Quái vật #8 chương 73 29/10/2022 23:28

Quái vật #8 chương 72 15/10/2022 18:45

Quái vật #8 chương 71 03/10/2022 12:14

Quái vật #8 chương 70 03/10/2022 12:14

Quái vật #8 chương 69 08/09/2022 09:50

Quái vật #8 chương 68 08/09/2022 09:50

Quái vật #8 chương 67 24/07/2022 17:13

Quái vật #8 Chương 66 24/07/2022 17:13

Quái vật #8 chương 65 27/06/2022 04:18

Quái vật #8 chương 64 11/06/2022 11:19

Quái vật #8 chương 63 29/05/2022 23:29

Quái vật #8 chương 62 19/05/2022 21:33

Quái vật #8 chương 61 01/05/2022 13:17

Quái vật #8 chương 60 19/04/2022 00:42

Quái vật #8 chương 59 18/04/2022 00:57

Quái vật #8 chương 58 19/03/2022 23:54

Quái vật #8 chương 57 05/03/2022 23:59

Quái vật #8 chương 56 20/02/2022 19:32

Quái vật #8 Chương 55 05/02/2022 15:18

Quái vật #8 Chương 54 07/01/2022 10:22

Quái vật #8 Chương 53 24/12/2021 17:57

Quái vật #8 Chương 52 10/12/2021 00:49

Quái vật #8 Chương 51 04/12/2021 08:45

Quái vật #8 Chương 50 26/11/2021 09:14

Quái vật #8 Chương 49 12/11/2021 10:27

Quái vật #8 Chương 48 29/10/2021 12:54

Quái vật #8 Chương 47 15/10/2021 14:43

Quái vật #8 Chương 46 12/10/2021 00:15

Quái vật #8 Chương 45 01/10/2021 19:10

Quái vật #8 Chương 44 17/09/2021 13:03

Quái vật #8 Chương 43 03/09/2021 10:00

Quái vật #8 Chương 42 20/08/2021 16:52

Quái vật #8 Chương 41 khuyết điểm chỉ là vật trang trí trên ngai vàng 06/08/2021 19:15

Quái vật #8 Chương 40 23/07/2021 12:43

Quái vật #8 Chương 39 10/07/2021 12:36

Quái vật #8 Chương 38 25/06/2021 15:35

Quái vật #8 Chương 37 18/06/2021 21:38

Quái vật #8 Chương 36 05/06/2021 03:45

Quái vật #8 Chương 35 29/05/2021 07:31

Quái vật #8 Chương 34 21/05/2021 17:26

Quái vật #8 Chương 33 nghỉ ngơi chút với bé mèo 16/05/2021 15:01

Quái vật #8 Chương 32 30/04/2021 20:58

Quái vật #8 Chương 31 20/04/2021 16:57

Quái vật #8 Chương 30 20/04/2021 16:57

Quái vật #8 Chương 29 24/03/2021 03:38

Quái vật #8 Chương 28 14/03/2021 22:15

Quái vật #8 Chương 27 06/03/2021 21:05

Quái vật #8 Chương 26 03/03/2021 21:16

Quái vật #8 Chương 25 06/02/2021 23:23

Quái vật #8 Chương 24 03/02/2021 09:08

Quái vật #8 Chương 23 24/01/2021 21:02

Quái vật #8 Chương 22 11/01/2021 09:25

Quái vật #8 Chương 21 30/12/2020 22:30

Quái vật #8 Chương extra 2 19/12/2020 22:57

Quái vật #8 Chương 20 16/12/2020 03:30

Quái vật #8 Chương 19 08/12/2020 02:26

Quái vật #8 Chương 18 01/12/2020 22:58

Quái vật #8 Chương 17.5 21/11/2020 21:51

Quái vật #8 Chương 17 18/11/2020 22:40

Quái vật #8 Chương 16 13/11/2020 00:19

Quái vật #8 Chương 15 31/10/2020 22:05

Quái vật #8 Chương 14.5 25/10/2020 00:45

Quái vật #8 Chương 14 19/10/2020 00:41

Quái vật #8 Chương 13 10/10/2020 00:44

Quái vật #8 Chương 12 04/10/2020 07:15

Quái vật #8 extra 1 30/09/2020 18:16

Quái vật #8 Chương 11 19/09/2020 21:30

Quái vật #8 Chương 10 11/09/2020 22:17

Quái vật #8 Chương 9 05/09/2020 22:17

Quái vật #8 Chương 8 31/08/2020 08:37

Quái vật #8 Chương 7 30/08/2020 17:48

Quái vật #8 Chương 6 27/08/2020 22:14

Quái vật #8 Chương 5 25/08/2020 03:54

Quái vật #8 Chương 4 18/08/2020 22:00

Quái vật #8 Chương 3 18/08/2020 06:36

Quái vật #8 Chương 2 15/08/2020 16:41

Quái vật #8 Chương 1.2 15/08/2020 16:41

Quái vật #8 Chương 1.1 15/08/2020 16:41

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 30/10<] Chapter 1102
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...