Đại Quản Gia Là Ma Hoàng [>Update 23/10<] chapter 232

truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
SƠ LƯỢC
emo

Tên khác: Magic Emperor, 魔皇大管家, Housekeeper is the Magic Emperor

Tác giả: Dạ Kiêu Wuer Manhua

Thể loại: Action Adventure Manhua Supernatural Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: đ*t m* էհằղℊ ʂúç ѵậէ ണąղℊ էêղ Ӏũ քհảղ độղℊ հáղ ղô Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1513330 Theo dõi: 1290

Update: 23/10/2021 16:16TỔNG HỢP (233 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 232 23/10/2021 16:16

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 231 23/10/2021 16:15

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 230 16/10/2021 18:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 229 16/10/2021 18:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 228 11/10/2021 23:48

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 227 11/10/2021 23:48

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 226 02/10/2021 11:26

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 225 02/10/2021 11:26

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 224 25/09/2021 16:06

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 223 25/09/2021 11:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 222 18/09/2021 11:17

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 221 18/09/2021 10:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 220 12/09/2021 06:52

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 219 12/09/2021 06:52

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 218 04/09/2021 12:10

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 217 04/09/2021 12:10

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 216 28/08/2021 14:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 215 28/08/2021 14:07

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 214 21/08/2021 15:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 213 21/08/2021 15:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 212 14/08/2021 12:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 211 14/08/2021 12:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 210 08/08/2021 03:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 209 08/08/2021 03:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 208 31/07/2021 12:48

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 207 31/07/2021 12:48

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 206 25/07/2021 09:06

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 205 24/07/2021 11:52

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 204 17/07/2021 17:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 203 17/07/2021 17:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 202 10/07/2021 12:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 201 10/07/2021 12:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 200 12/06/2021 08:56

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 199 05/06/2021 19:25

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 198 05/06/2021 19:24

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 197 29/05/2021 13:44

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 196 29/05/2021 09:49

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 195 23/05/2021 07:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 194 23/05/2021 07:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 193 18/05/2021 18:53

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 192 18/05/2021 18:53

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 191 08/05/2021 13:10

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 190 08/05/2021 11:54

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 189 01/05/2021 13:32

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 188 01/05/2021 13:32

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 187 24/04/2021 12:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 186 24/04/2021 12:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 185 17/04/2021 13:16

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 184 17/04/2021 13:16

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 183 10/04/2021 12:18

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 182 10/04/2021 12:18

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 181 03/04/2021 11:22

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 180 03/04/2021 11:21

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 179 27/03/2021 13:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 178 27/03/2021 13:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 177 20/03/2021 11:25

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 176 20/03/2021 11:24

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 175 13/03/2021 11:46

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 174 13/03/2021 11:45

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 173 06/03/2021 16:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 172 06/03/2021 13:49

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 171 27/02/2021 13:09

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 170 27/02/2021 13:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 169 20/02/2021 14:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 168 20/02/2021 14:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 167 14/02/2021 07:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 166 14/02/2021 07:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 165 14/02/2021 07:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 164 31/01/2021 16:20

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 163 31/01/2021 16:19

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chapter 162 23/01/2021 16:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 161 23/01/2021 16:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 160 16/01/2021 17:04

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 159 16/01/2021 17:03

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 158 09/01/2021 20:55

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 157 09/01/2021 20:54

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 156 02/01/2021 22:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 155 02/01/2021 22:22

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 154 26/12/2020 17:22

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 153 26/12/2020 10:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 152 19/12/2020 14:54

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 151 19/12/2020 14:52

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 150 12/12/2020 11:29

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 149 12/12/2020 11:29

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 148 05/12/2020 20:51

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 147 05/12/2020 20:50

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 146 05/12/2020 20:49

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 145 05/12/2020 20:48

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 144 21/11/2020 23:44

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 143 21/11/2020 23:43

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 142 08/11/2020 01:31

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 141 08/11/2020 01:30

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 140 02/11/2020 17:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 139 02/11/2020 17:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 138 31/10/2020 18:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 137 31/10/2020 18:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 136 19/10/2020 15:29

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 135 19/10/2020 15:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 134 19/10/2020 15:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 133 19/10/2020 15:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 132 19/10/2020 15:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 131 19/10/2020 15:27

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 130 19/10/2020 15:27

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 129 19/10/2020 15:27

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 128 19/10/2020 15:26

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 127 19/10/2020 15:26

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 126 12/09/2020 17:03

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 125 12/09/2020 17:03

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 124 05/09/2020 22:06

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 123 05/09/2020 19:55

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 122 01/09/2020 14:54

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 121 01/09/2020 07:41

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 120 23/08/2020 08:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 119 22/08/2020 21:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 118 16/08/2020 03:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 117 16/08/2020 03:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 116 08/08/2020 17:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 115 08/08/2020 17:08

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 114 03/08/2020 00:42

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 113 01/08/2020 18:25

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 112 26/07/2020 21:31

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 111 26/07/2020 21:31

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 110 19/07/2020 06:00

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 109 18/07/2020 12:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 108 15/07/2020 15:24

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 107 15/07/2020 15:23

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 106 04/07/2020 20:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 105 04/07/2020 20:59

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 104 27/06/2020 16:18

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 103 27/06/2020 16:17

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 102 27/06/2020 15:39

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 101 27/06/2020 15:39

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 100 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 99 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 98 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 97 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 96 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 95 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 94 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 93 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 92 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 91 27/06/2020 15:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 90 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 89 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 88 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 87 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 86 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 85 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 84 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 83 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 82 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 81 27/06/2020 15:37

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 80 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 79 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 78 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 77 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 76 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 75 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 74 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 73 27/06/2020 15:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 72 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 71 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 70 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 69 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 68 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 67 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 66 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 65 27/06/2020 15:35

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 64 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 63 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 62 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 61 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 60 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 59 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 58 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 57 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 56 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 55 27/06/2020 15:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 54 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 53 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 52 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 51 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 50 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 49 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 48 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 47 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 46 27/06/2020 15:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 45 18/06/2020 16:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 44 13/06/2020 23:24

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 43 11/06/2020 20:15

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 42 19/05/2020 13:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 41 06/05/2020 22:05

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 40 03/05/2020 19:17

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 39 10/04/2020 12:43

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 38 07/04/2020 21:33

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 37 18/03/2020 14:41

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 36 06/03/2020 20:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 35 14/02/2020 02:25

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 34 02/02/2020 17:38

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 33 18/01/2020 13:36

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 32 10/01/2020 18:12

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 31 03/01/2020 20:10

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 30 01/01/2020 23:03

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 29 03/12/2019 22:47

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 28 14/11/2019 19:49

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 27 31/10/2019 16:42

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 26 19/10/2019 18:29

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 25 19/10/2019 18:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 24 19/10/2019 18:28

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 23 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 22 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 21 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 20 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 19 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 18 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 17 19/09/2019 22:14

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 16 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 15 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 14 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 13 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 12 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 11 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 10 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 9 19/09/2019 22:13

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 8 08/08/2019 00:34

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 7 17/07/2019 19:49

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 6 10/07/2019 14:43

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 5 03/05/2019 21:56

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 4 03/05/2019 03:25

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 3 02/05/2019 16:00

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 2 30/04/2019 22:40

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 1 21/04/2019 14:45

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Chapter 0 17/04/2019 17:05

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...