ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG [>Update 21/11<] Chapter 143-144

truyện tranh ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG
SƠ LƯỢC
emo

Tên khác: Magic Emperor, 魔皇大管家, Housekeeper is the Magic Emperor

Tác giả: Dạ Kiêu Wuer Manhua

Thể loại: Action Adventure Manhua Supernatural Fantasy Isekai/Dị giới/Trọng sinh Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 595113 Theo dõi: 766

Update: 21/11/2020 23:44

TỔNG HỢP (145 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 144 21/11/2020 23:44

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 143 21/11/2020 23:43

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 142 08/11/2020 01:31

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 141 08/11/2020 01:30

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 140 02/11/2020 17:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 139 02/11/2020 17:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 138 31/10/2020 18:59

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 137 31/10/2020 18:59

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 136 19/10/2020 15:29

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 135 19/10/2020 15:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 134 19/10/2020 15:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 133 19/10/2020 15:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 132 19/10/2020 15:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 131 19/10/2020 15:27

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 130 19/10/2020 15:27

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 129 19/10/2020 15:27

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 128 19/10/2020 15:26

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 127 19/10/2020 15:26

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 126 12/09/2020 17:03

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 125 12/09/2020 17:03

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 124 05/09/2020 22:06

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 123 05/09/2020 19:55

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 122 01/09/2020 14:54

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 121 01/09/2020 07:41

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 120 23/08/2020 08:40

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 119 22/08/2020 21:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 118 16/08/2020 03:40

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 117 16/08/2020 03:40

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 116 08/08/2020 17:08

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 115 08/08/2020 17:08

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 114 03/08/2020 00:42

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 113 01/08/2020 18:25

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 112 26/07/2020 21:31

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 111 26/07/2020 21:31

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 110 19/07/2020 06:00

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 109 18/07/2020 12:59

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 108 15/07/2020 15:24

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 107 15/07/2020 15:23

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 106 04/07/2020 20:59

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 105 04/07/2020 20:59

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 104 27/06/2020 16:18

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 103 27/06/2020 16:17

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 102 27/06/2020 15:39

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 101 27/06/2020 15:39

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 100 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 99 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 98 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 97 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 96 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 95 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 94 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 93 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 92 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 91 27/06/2020 15:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 90 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 89 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 88 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 87 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 86 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 85 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 84 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 83 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 82 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 81 27/06/2020 15:37

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 80 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 79 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 78 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 77 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 76 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 75 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 74 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 73 27/06/2020 15:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 72 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 71 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 70 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 69 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 68 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 67 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 66 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 65 27/06/2020 15:35

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 64 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 63 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 62 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 61 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 60 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 59 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 58 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 57 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 56 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 55 27/06/2020 15:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 54 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 53 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 52 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 51 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 50 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 49 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 48 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 47 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 46 27/06/2020 15:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 45 18/06/2020 16:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 44 13/06/2020 23:24

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 43 11/06/2020 20:15

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 42 19/05/2020 13:40

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 41 06/05/2020 22:05

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 40 03/05/2020 19:17

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 39 10/04/2020 12:43

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 38 07/04/2020 21:33

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 37 18/03/2020 14:41

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 36 06/03/2020 20:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 35 14/02/2020 02:25

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 34 02/02/2020 17:38

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 33 18/01/2020 13:36

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 32 10/01/2020 18:12

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 31 03/01/2020 20:10

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 30 01/01/2020 23:03

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 29 03/12/2019 22:47

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 28 14/11/2019 19:49

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 27 31/10/2019 16:42

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 26 19/10/2019 18:29

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 25 19/10/2019 18:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 24 19/10/2019 18:28

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 23 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 22 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 21 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 20 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 19 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 18 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 17 19/09/2019 22:14

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 16 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 15 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 14 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 13 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 12 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 11 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 10 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 9 19/09/2019 22:13

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 8 08/08/2019 00:34

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 7 17/07/2019 19:49

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 6 10/07/2019 14:43

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 5 03/05/2019 21:56

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 4 03/05/2019 03:25

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 3 02/05/2019 16:00

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 2 30/04/2019 22:40

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 1 21/04/2019 14:45

ĐẠI QUẢN GIA LÀ MA HOÀNG Chapter 0 17/04/2019 17:05

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!